English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1201. Vähintään yksi seuraavista on määritettävä: lineaarinen nopeus (X tai Y), kulmanopeus (Z) tai laajentumisnopeus (A tai B).
1202. Välimuistin merkintä on osittainen, ja käyttäjäpyynnön ContentOffset X ei ole nolla. Osittaisille välimuistin merkinnöille ei tueta uudelleenkäynnistämistä välimuistista.
1203. Matrix ei ole käännettävä.
1204. Vuoden, kuukauden ja päivän järjestystä ei voitu selvittää kohteesta X.
1205. Määritetty merkkijono ei ole aiheen edellyttämässä muodossa.
1206. Määrittää vastausten sisällön koodauksen.
1207. IsManipulationEnabled-asetus ei ole true määritetylle elementille.
1208. Tietokantaluettelon kysely epäonnistui
1209. GestureRecognizer-elementin alustus epäonnistui.
1210. Määrittää, onko jäsenyydenhallinta käytössä.
1211. Kohdesovelluksen toimialue on poistettu muistista.
1212. Käynnistetään, kun työprosessi on valmis (joko onnistunut, epäonnistunut tai peruutettu).
1213. Virheellinen DigitSubstitution-arvo X LDML-tiedostossa.
1214. MSBUILD : virhe MSB1002: Valitsin ei vaadi parametreja.
1215. Virheellinen viestiobjekti.
1216. MSBUILD : virhe MSB1012: Määritä vastaustiedosto.
1217. Kansion nimi X ei ole kelvollinen.
1218. Ominaisuus Ominaisuuden nimi saa olla pituudeltaan enintään X merkkiä.
1219. OleAut-päivämäärän muuntaminen DateTime-arvoksi ei onnistunut.
1220. FlipRememberedStack()-kutsu esitettiin, kun pino ei ollut tyhjä.
1221. Salaaminen epäonnistui, katso sisempi poikkeus.
1222. Parametrin on oltava luettavissa.
1223. Konstruktorilla on oltava tavallinen kutsumistapa.
1224. Tämä alueasetus sisältää kokoonpanot, joissa ei ole aluetietoja.
1225. Koska taulukon tavukenttään on määritetty AllowHexSpecifier-tavu, taulukon arvoon voidaan yhdistää vain tavut, jotka ovat HexNumber-arvon alijoukkoja.
1226. Yleisen funktion tyypin määritys ei ole valmis.
1227. &Määritä sovelluspalveluiden SQL Server -palvelin
1228. Tapahtumalokia ei voi valvoa. Loki voi olla etätietokoneessa.
1229. Tämän solmun Visual-alielementtiä ei voi muokata, koska puuta käydään parhaillaan läpi.
1230. Muokkaa valittua oikeussääntöä.
1231. ResourceReader-luokka ei tue tämän .resources-tiedostojen version lukemista. Odotettiin versiota: X Tiedoston versio oli: File Name
1232. Välitettyä ANSI-merkkijonoa ei voitu muuntaa oletusarvoisesta ANSI-koodisivusta Unicode-koodisivuksi.
1233. &Luo ja ohjaa sovellustoimialueita
1234. Konsolin otsikko on liian pitkä.
1235. Virheelliset tyypin määritteet. Sisäkkäiselle tyypille on määritetty näkyvyyslippu, joka ei ole sisäkkäinen.
1236. Ohjelman suorittaminen ei onnistunut. Suoritettava komento oli X.
1237. Virhe poistettaessa tyyppikirjaston rekisteröintiä:
1238. Kohteen StrongNameKeyPair julkisen avaimen hankkiminen ei onnistunut.
1239. Luokkien nimien pituuden on oltava enintään 1 024 merkkiä.
1240. Prosessi ei voi käyttää tiedostoa, koska jokin toinen prosessi käyttää tiedostoa tällä hetkellä.
1241. Viestiobjektin sarjoitustiedot eivät kelpaa tai ovat väärin muodostetut.
1242. Tätä luokkaa vastaava asynkroninen menetelmä ei palauttanut IAsyncResult-objektia.
1243. Aalto-otsikko on vioittunut.
1244. Salli ohjaus toimialuekäytännön perusteella
1245. Palautettavaa vanhaa kokoonpanotiedostoa ei ole.
1246. Tyypin Tyypin nimi objektia ei voi muuntaa tyypin Tyypin nimi objektiksi.
1247. Määritä käyttäjätunnus tai muodosta suojattu yhteys asetuksella -E.
1248. Siirry alkuun
1249. Base-64-virrasta löytyi virheellinen merkki.
1250. Tätä ominaisuutta ei voi muokata Empty-arvoisessa Rect3D-esiintymässä.
1251. Tarvitaan Windows Media Player 10 tai uudempi versio.
1252. Asiakkaan edustaja ei antanut sertifikaattia, eikä muita käyttäjän antamia sertifikaatteja ole. Istunto on yritettävä käynnistää uudelleen.
1253. Valitse palvelin ja tietokanta
1254. ApplicationGesture-taulukon on sisällettävä vähintään yksi jäsen.
1255. Tiedosto ei ole käytettävissä (tiedostoa ei ehkä löydy tai siihen ei ole oikeuksia)
1256. Määrittää istunnon tilan etätallennuksen palvelimen nimen ja portin. Tämä vaaditaan, jos tila on StateServer.
1257. Ota koodin käyttö&suojaus käyttöön (käytössä oletusarvoisesti)
1258. Pino on tyhjä.
1259. ModuleBuilder-kohdetta ei voi tallentaa, jos se on luotu AssemblyBuilder-toiminnon alaisuudessa. Suorita tallennuskutsu AssemblyBuilder-toiminnossa.
1260. Lippu alikansioiden valvomiseen.
1261. Tyhjät taulukot eivät ole kelvollinen argumentin arvo.
1262. [MaxAge] Absoluuttisen ajan vanhenemistarkistus (jos kellot ovat eri ajoissa, tulokset vaihtelevat), välimuisti vanhenee: X.
1263. Näkymättömän välityspalvelimen luominen epäonnistui. Jos käytössä on mukautettu RealProxy, se määrittää välityspalvelimen tyypin.
1264. Vastaus eksplisiittisesti sallii välimuistin käytön, Cache-Control: X.
1265. Tavu, jolla vastaanotetut pariteettivirheen sisältävät tavut korvataan.
1266. Nykyinen säie ei ole STA-tilassa. Jos prosessi käynnistetään UseShellExecute-ominaisuuden arvon ollessa True, nykyisen säikeen on oltava STA-tilassa. Varmista, että pääfunktiolle on määritetty STAThreadAttribute-ominaisuus.
1267. Suojausrajoitusten vuoksi tyyppiä Tyypin nimi ei voi käyttää.
1268. Merkinnän tilarivi: HTTP/X Y Z.
1269. OleAut-päivämäärä ei ole kelvollinen.
1270. Ei ole kirjoitettava ominaisuus.
1271. Kansio ei sisällä selaintiedostoja: X.
1272. Tätä toimintoa ei voi suorittaa pyynnön lähettämisen jälkeen.
1273. Tätä ei-CLS-menetelmää ei tueta.
1274. Tämän asetuksen kanssa voi käyttää vain sisäisiä ryhmiä.
1275. Objekti ei vastaa kohdetyyppiä.
1276. Toimintoa ei voitu suorittaa loppuun. Mahdollinen sisäinen lukkiutumaehto havaittiin.
1277. Virheellinen kansio URL-osoitteessa.
1278. Luokan Class Name konstruktoria ei löytynyt.
1279. Määritä ehdollinen käännössymboli
1280. Odottamaton tiedoston loppu.
1281. Määritetyn tyypin on oltava näkyvissä COM-kohteesta.
1282. Virheellinen LeadingZero-arvo X LDML-tiedostossa.
1283. Työkalu muodosti tämän koodin.
1284. Muokkaa tai lisää sovelluksen asetuksia
1285. XML-tiedoston tallentaminen ei onnistu
1286. ISO-2022-CN-koodausta (koodisivu 50229) ei tueta.
1287. kapasiteetti oli pienempi kuin nykyinen koko.
1288. LocalFileSettingsProvider ei tällä hetkellä tue binaarisarjoitusta.
1289. Mahdollinen konstruktorirekursio havaittu.
1290. TcpListener ei saa olla kuuntelemassa ennen tämän toiminnon tekemistä.
1291. Palautusmääritteen tyyppi on virheellinen.
1292. Luettelotoiminto ei tue nollausta.
1293. Tyypillä Tyypin nimi on useita COM-rekisteröinnin poistamistoimintoja.
1294. XML-nimitilassa nimitila olevaa määritettä X ei tunnisteta. Huomaa, että määritteiden nimissä kirjainkoko on merkitsevä.
1295. Lukutoimintoa ei voi käyttää virran loppukohdan ulkopuolella.
1296. Pyyntö keskeytettiin: X.
1297. StylusPointCollection ei voi olla tyhjä, kun se liitetään Stroke-objektiin.
1298. Parametri ei voi olla staattinen.
1299. Poikkeus[X] = Y
1300. Tätä toimintoa ei voi tehdä AutomationElement-elementille, joka sisältää vain välimuistissa olevia tietoja. Pyydetty toiminto edellyttää Full- tai Lightweight-viittausta.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions