English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

601. Kohteen MemberInfo on oltava liittymämenetelmä.
602. Monilähetysperhe ei ole sama kuin asiakkaan X perhe.
603. Tämä ExceptionHandlingClause ei ole lause.
604. Käyttäjän antama tila toiminnon tunnistamista varten.
605. Vastauksen Cache-Control = no-store.
606. Tätä toimintoa ei voi tehdä, kun AppDomain sulkeutuu.
607. Kuukauden arvon on oltava välillä 1 - 12.
608. Kokoonpanoilla on oikeudet tulostimien käytettävyystietoihin ja muihin tietoihin. Kokoonpanot voivat tulostaa oletustulostimeen ohjelmallisesti ilman Tulostus-valintaikkunaa. Muissa kuin oletustulostimissa sallitaan vain yksi tulostustyö ja Tulostus-valintaikkunaa pitää käyttää.
609. Luokka X on merkitty moniesiintymäiseksi. Tämän luokan resurssilaskurit voidaan luoda vain käyttäen esiintymien nimiä.
610. Tämän toiminnon on tapahduttava samassa säikeessä, jossa objektia on kutsuttu.
611. Suojauskuvauksen on oltava suhteellisessa muodossa.
612. Tietomuotoa X ei ole DataObject-objektissa.
613. eventId ei kelpaa. Käytä AddStructureChangedEventHandler-toimintoa puurakenteen muutosten kuunteluun.
614. Palvelun nimi ei voi olla null tai tyhjä.
615. Raportoiko työprosessi edistymisen.
616. Osoitintyyppejä ei voi välittää etäkutsussa.
617. Jos et lisää tätä kokoonpanoa koko luottamusluetteloon, saattaa ilmetä latausvirheitä ja muuta odottamatonta toimintaa. Kokoonpanon lisääminen koko luottamusluetteloon antaa kuitenkin kaikelle tämän kokoonpanon koodille mahdollisesti vaarallisia ominaisuuksia. Haluatko lisätä tämän kokoonpanon koko luottamusluetteloon? (Kyllä/Ei)
618. Rekisteriavainta X ei voi avata tietokoneessa Y.
619. Rekisteriavainta X ei voi käyttää.
620. PInvoke-menetelmien on oltava staattisia ja alkuperäisiä, eivätkä ne voi olla abstrakteja.
621. Säikeeksi tekeytyminen Web-pyynnön tarkistuksen aikana epäonnistui.
622. Todellisen välityspalvelimen näkymätön välityspalvelin -kentän on oltava tyhjä.
623. Yritettiin lukea tai kirjoittaa suojattua muistia. Tämä on usein merkki siitä, että toinen muisti on vioittunut.
624. Etsintäarvo ei kelpaa.
625. Ensisijaisilla yhteenkäyttökokoonpanoilla on oltava täydet nimet.
626. Työjoukon vähimmäiskoko ei kelpaa. Työjoukon vähimmäiskoon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin työjoukon enimmäiskoko.
627. Luo MSI-tiedosto käyttöönottoa varten
628. Määrittää tietokoneen, josta resurssitietoja luetaan.
629. Ei pääobjektia.
630. Ajastinta ei voi luoda.
631. Tätä menetelmää ei voi kutsua, kun kuvaa ei ole lukittu.
632. MSBUILD : virhe MSB1005: Määritä ominaisuus ja sen arvo.
633. Alisolmuja ei sallita.
634. InputLanguageManager ei ole valmiina muuttamaan nykyisiä syöttökieliä.
635. Letf-nimirekisteri-indeksiä ei voi luoda.
636. Yritettiin lisätä ominaisuuksia lukittuun kontekstiin.
637. VAROITUS: Kokoonpanon lataaminen kohteessa X ei onnistu. Caspol voi osittain määrittää, mitä tähän kokoonpanoon liittyy. Seuraavan toiminnon suorittamisen tulokset eivät välttämättä ole tarkkoja tai täydellisiä.
638. Objekti on alustettava, ennen kuin toiminto voidaan suorittaa.
639. OID ei ilmaise kelvollista PKCS 9 -määritettä.
640. Puskuri ei voi olla tyhjä.
641. Viittaus määrittämättömään ryhmän nimeen X.
642. Pyyntöä ei voi käsitellä, koska prosessi on lopetettu.
643. Objekti sisältää vain salausavainparin julkisen avaimen. Myös yksityinen avain on määritettävä.
644. Valitse avattava käytäntötaso. Avattava käytäntö korvaa valitun tason nykyisen käytännön.
645. Kaikki luettelot ovat tyhjiä, tai niiden arvo on Null.
646. Pituuksien arvon ja lowerBounds-arvon on vastattava toisiaan.
647. Kutsujan kokoonpanon selvittäminen ei onnistunut.
648. Asetusten nollaaminen ei onnistu: määritysosaa ei voi käyttää.
649. Uusi salasana ei vastaa vahvistussalasanaa.
650. Määritetyn mukautetun määritteen binaarimuoto ei ollut kelvollinen.
651. Määritetty kahva ei ole kelvollinen ikkunakahva.
652. Sinun on määritettävä tiedostonimi, ei suhteellista tai absoluuttista polkua.
653. Onko käyttäjä yrittänyt peruuttaa toiminnon? Käytetään DoWork-tapahtumakäsittelystä.
654. Välityspalvelimessa ei voi suorittaa katkaisukutsua.
655. .NET Framework, käyttäjän koodin käyttämisen suojauskäytäntö
656. Otetaanko RTS (Request To Send) -linja käyttöön tietoliikenteen aikana.
657. Date-ominaisuus ei ole käytettävissä vastaanottajalle, joka ei hyväksy KID-avaimia.
658. Kontekstin käytännöt:
659. Virheellinen osa X.
660. Valitsinta -X voidaan käyttää vain, jos targetDir on määritetty.
661. Tietokannan nimeä ei voi määrittää yhteysmerkkijonoon.
662. Yritetään löytää vastaava sertifikaatti sertifikaattisäilöstä.
663. Tekstirivi on poistettu aiemmin.
664. Tämä tekee kaikkiin tietokoneen käyttäjiin vaikuttavia muutoksia tietokoneeseen. Valitse tämä, jos olet kotikäyttäjä tai tämän tietokoneen järjestelmänvalvoja.
665. Tunnistamaton määrite Määrite. Huomaa, että määritteiden nimissä isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi.
666. Ominaisuuden arvo (X) ei voi olla NaN.
667. Tätä koodinmuodostuksen API-liittymää ei voi kutsua, kun muodostinta käytetään jonkin muun muodostamiseen.
668. Nimi voi olla korkeintaan 260 merkkiä pitkä.
669. Arvoa X ei voitu muuntaa.
670. Tätä toimintoa ei saa tehdä Listen-menetelmän kutsumisen jälkeen.
671. Parametri X ei ole kelvollinen avainparametri.
672. Esiintymä X on jo olemassa, ja sen käyttöikä on Process. Sitä ei voi luoda tai käyttää uudelleen, ennen kuin sitä käyttävä prosessi on päättynyt.
673. Klusterien yhdistämisen ensimmäisen elementin on oltava yhtä kuin nolla.
674. Lokinimi X ei ole kelvollinen asiakkaan lokin luomiseen.
675. Valitse, jos haluat käyttää sääntöä kaikille verbeille.
676. Tapahtuma-argumenttien arvon on oltava muu kuin tyhjäarvo.
677. Koodiryhmä myöntää täysin luotetun tilan koodille, joka on allekirjoitettu täydellä Microsoft-nimellä.
678. Virheelliset sarjoitetut DateTime-tiedot. Ticks-arvon on oltava DateTime.MinValue.Ticks- ja DateTime.MaxValue.Ticks-arvon välillä.
679. Taulukko ei saa olla tyhjä tai Null.
680. Luokkaindeksin lukeminen ei onnistunut: X.
681. EndInit-toimintoa ei voi kutsua ilman vastaavaa BeginInit-kutsua.
682. Välimuistin LastModified X ja ContentLength Y.
683. Kokoonpanot voivat tulostaa ainoastaan rajoitetusta Tulostus-valintaikkunasta. Kokoonpanot voivat esikatsella tulostusta valittuun tulostimeen tai oletustulostimeen.
684. 'elem' ei ollut käyttöoikeusosa.
685. Arvon on oltava joko positiivinen ja pienempi tai yhtä suuri kuin Int32.MaxValue tai -1.
686. Poista selainominaisuuksien kokoonpano yleisestä kokoonpanovälimuistista. Sen sijasta käytetään oletusarvoisia suorituksenaikaisia selainominaisuuksia.
687. Korjausluettelo
688. Kaikelle intranet-koodille myönnetään oikeus muodostaa yhteys sivustoon, josta koodi on peräisin.
689. Tämä FTP-pyynnön laji ei palauta vastausvirtaa.
690. Määritetty Visual ei ole tämän Visual-elementin ylätason elementti.
691. Tietokone, jossa tämä tapahtumaloki sijaitsee.
692. Ei ole mukautettu järjestely.
693. Nykyinen ympäristö tukee vain seuraavaa: ProtectionLevel.None.
694. Tämä kokoelma ei tue sellaisten arvojen muuttamista, joilla on määritetty indeksi.
695. Arvo ei kelpaa määritetylle GUID-tunnukselle.
696. Ei tueta heijastamattomissa tyypeissä.
697. DataGridColumnHeader-kohdetta ei voi siirtää tai kiertää.
698. Pyyntöä ei voitu täyttää vain välimuistia käyttävän käytännön avulla
699. Määritettyä moduulia X ei löydy kokoonpanosta Kokoonpanon nimi .
700. Tuntematon virhe.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions