English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1901. Type- ja Object-taulukoiden elementtien määrän on oltava sama.
1902. Määritettyä kenttää X ei löytynyt.
1903. Tätä varmistustoimintoa ei tule kutsua käytännölle: X.
1904. Värivalikoima on määritettävä käytettäessä indeksoitua kuvapistemuotoa.
1905. Pakkauksen purkuohjelman tila on tuntematon. Tämän on saattanut aiheuttaa vioittunut tieto.
1906. MSBUILD : virhe MSB1001: Tuntematon valitsin.
1907. Kuuntelu ei ole käytössä. Sinun on kutsuttava Start()-menetelmää ennen tämän menetelmän kutsumista.
1908. Valintasäilö ei tue monivalintaa.
1909. Tyyppi Tyypin nimi ei ole RuntimeType. XamlReader.Load ei tue muiden Type-tyyppien käyttämistä.
1910. Asemien nimet voidaan määrittää vain kirjoitettavissa oleville paikallisille asemille.
1911. Arvo ei saa olla ääretön.
1912. Source-ominaisuutta ei määritetty ennen tapahtumalokin avaamista kirjoitustilassa.
1913. Resurssi X ei ole merkkijono. Käytä GetObject-menetelmää.
1914. Tietokantanimeä ei tule määrittää yhteysmerkkijonossa.
1915. Toiminnon edistyminen prosentteina.
1916. X ei ole tuettu koodausnimi.
1917. Jäsenyydenhallinta käytössä
1918. Kanava ylös
1919. Arvo X ei ole kelvollinen luettelon Y arvo.
1920. Tuonti epäonnistui
1921. Xml ei kelpaa.
1922. Indeksin (nollapohjainen) on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin nolla ja pienempi kuin argumenttiluettelon koko.
1923. PixelShader hyväksyy vain virtoja, joista voidaan etsiä.
1924. Palvelu X on jo palvelusäilössä.
1925. Muokkaat määrityksiä, jotka on otettava käyttöön ennen tämän sijainnin muokkaamista. Haluatko tallentaa muissa ikkunoissa tehdyt muutokset ja avata uuden ikkunan?
1926. Määritetty kokoelma ei voi olla tyhjä.
1927. Vahvista poisto
1928. Lisätty jäsenyysehdon X sisältävä yhdistetty koodiryhmä tasoon Y.
1929. Säikeen käynnistysaika.
1930. Parametri X ei voi olla tyhjä merkkijono.
1931. Ei voitu muokata vain luku -tyyppistä NumberFormatInfo-objektia.
1932. Palvelua ei löytynyt kokoelmasta.
1933. Tämän käyttöoikeusluettelon muoto ei ole sääntöjen mukainen, eikä sitä voi muokata.
1934. URL-osoite on määritettävä.
1935. Rekisteriavaimen nimen alussa on oltava kelvollinen kanta-avaimen nimi.
1936. Avoimen tyypin taulukkojen luominen ei ole mahdollista.
1937. Rekisteritiedosto korvaisi syötetiedoston
1938. CacheRequest-pyyntöä ei voi muokata, kun se on käytössä jossain säikeessä.
1939. Prosessin käynnistämisen jälkeen varaaman fyysisen muistin suurin määrä.
1940. Määrittää, onko RoleManager-osa lukittu.
1941. retentionDays on oltava 1 - 365 päivää.
1942. Kohteessa X olevan mukautetun sanastotiedoston latauksen poistaminen epäonnistui.
1943. Tuntematon suojaustyyppi: Tyypin nimi
1944. Metatiedoista on päällekkäisiä kopioita.
1945. UInt32-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
1946. Säikeen suoritustila.
1947. Ilmaisee, vastaako tämä prosessi tällä hetkellä.
1948. Jos tämä on määritetty, koostetuille kokoonpanoille annetaan kiinteät nimet.
1949. I/O-toiminto ei onnistu. Syy on luultavasti se, että tiedostosta tulisi liian pitkä tai että kahvaa ei ole avattu synkronisten I/O-toimintojen tukemista varten.
1950. Asetuksen Xml-sarjoittamisen poistamista ei voi käyttää: Asetus.
1951. Saitin nimi on URL-osoitteen osa, joka alkaa protokollan jälkeen ja päättyy ennen polkua. Portin numero ei ole osa saitin nimeä.
1952. DigitSubstitution-ominaisuuden on oltava peräisin DigitShapes-luetteloinnin kelvollisesta jäsenestä. Kelvollisia merkintöjä ovat Context, NativeNational tai None.
1953. Lähdettä X ei ole rekisteröity paikallisessa tietokoneessa.
1954. Määrittää, näytetäänkö käyttäjälle virhevalintaikkuna, jos järjestelmässä ilmenee virhe.
1955. EndHitTesting-toimintoa on jo kutsuttu IncrementalHitTester-elementille.
1956. Kohteessa (?()|) on liian monta |-merkkiä.
1957. Prosessi, jonka tunnus on X, ei ole käynnissä.
1958. Sovelluksen toimialue, jossa säiettä suoritettiin, on poistettu muistista.
1959. Havaittiin laskentavirhe yritettäessä suorittaa tätä toimintoa.
1960. Palvelupisteiden sallittu enimmäismäärä ylittyi.
1961. Haluatko varmasti poistaa kohteen X määritystiedot?
1962. Sisäinen virhe DateTime- ja kalenteritoiminnoissa.
1963. Taulukon indekseiksi on määritettävä objektiesiintymät.
1964. Pyydetty toiminto tukee vain yksiulotteisia taulukoita.
1965. Kaikille vastaanottajille ei voi lähettää.
1966. Sallii kaikkien resurssien rajoittamattoman käytön
1967. Parametrin X on sisällettävä vähintään yksi elementti.
1968. Negatiivista kokoa ei voi asettaa.
1969. Avain X on jo kokoelmassa.
1970. Liian monta automaattisten uudelleenohjausten yritystä.
1971. XML ei kelpaa. Tyypistä Tyypin nimi puuttuu vaadittu tunniste <X>.
1972. Kutsujalla ei ole Friend-määritystä.
1973. SSL ei voi olla käytössä käytettäessä välityspalvelinta.
1974. X ei ole kelvollinen System.Windows.Automation.AutomationPeer-määrite. Sen odotetaan olevan sidottu automaation tuntemaan ikkunaan.
1975. Objektissa ei ole määritetty perustyyppiä.
1976. Kalenteri-painike
1977. Puskurin pituus ei saa olla yli 65 500 tavua.
1978. Kelvolliset UTF32-arvot ovat välillä 0x000000 - 0x10ffff, eivätkä sisällä koodikohtien korvikearvoja (0x00d800 ~ 0x00dfff).
1979. Pinon käyttömääritteet on palautettava, ennen kuin toinen saman tyypin muokkaustoiminto voidaan suorittaa.
1980. Jäsennettävä merkkijono ei voi sisältää kahta TimeZone-määritystä.
1981. AppDomainSetup-määrityksessä on määritettävä tämän kutsun käynnistysargumentit.
1982. Koodiryhmä määrittää kaiken täydellä ECMA-nimellä allekirjoitetun koodin luotetuksi.
1983. Rekisteriavaimen X\Y\Z avaaminen ei onnistu.
1984. Nimi ei saa alkaa numerolla.
1985. Luo suojauskäytäntö
1986. Int32-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
1987. Käyttöoikeustaso on virheellinen.
1988. Tiedostonimi (X) on pitempi kuin järjestelmän määrittämä enimmäispituus.
1989. Sertifikaattisäilön X avaaminen epäonnistui, poikkeus: Y.
1990. Jäsenyysehto määrittää, täyttääkö kokoonpano erityiset vaatimukset, jotka asetetaan oikeuksien saamiseksi koodiryhmältä.
1991. ISerializable-tyypin MemberInfo-tietoja pyydettiin.
1992. Tarkastele tai muokkaa tietokonemääritystä
1993. Vahvistusmenetelmä Menetelmän nimi() palautti odottamattoman tilan: X.
1994. Lippu, joka määrittää, onko kyseinen komponentti aktiivinen.
1995. Metatietokysely on kelvollinen vain metatietohierarkian päätasolla.
1996. Pakollista määritettä Määrite ei löydy.
1997. Odotettiin merkkiä / tai merkkijonoa.
1998. Määrittää, kuinka pääikkuna luodaan, kun prosessi käynnistetään.
1999. RoutedEvent-ominaisuutta ei voi muuttaa, kun RoutedEvent-kohdetta reititetään.
2000. Muotomääritys oli virheellinen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions