English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

3401. שגיאה לא ידועה 'X'.
3402. The sum of AccelerationRatio and DecelerationRatio must be less than or equal to one.
3403. הופך את מודול ניהול התפקידים לזמין.
3404. The bitmap specified does not have the correct dimensions.
3405. אחד מהזרמים כבר היו בשימוש ואין אפשרות לאפס אותם למקור.
3406. הוסף תמיכה עבור תכונה. ניתן לציין מספר ערכים יחד. לדוגמה:
3407. הקיבולת של UnmanagedMemoryStream תתעגל סביב הקצה הגבוה של טווח הכתובות.
3408. URI לא חוקי: המבנה username:password מעוצב שלא כהלכה.
3409. הרחב בחירה כלפי מעלה
3410. אין אפשרות לפתוח את מפתח הרישום X במחשב Y. ייתכן שאין לך גישה.
3411. שולח מחדש בקשה זו מאחר שלמטמון אין אפשרות לאמת את התגובה.
3412. הזרם צריך להיות קריאה/כתיבה.
3413. לא ניתן ליצור WaitHandle בשם הכללי למערכת 'X'. ייתכן שקיים WaitHandle מסוג שונה בשם זהה.
3414. WebProxy לכד מצב חריג בזמן ביצוע קובץ Script של ScriptReturn: X.
3415. מציין אם שגיאות מותאמות אישית מופעלות, מבוטלות או מוצגות בפני לקוחות מרוחקים בלבד.
3416. Text formatting engine cannot query text information due to error: 'X'.
3417. הפחת עוצמת מיקרופון
3418. נדרש הביטוי ההקסדצימאלי 0x ב- 'X'.
3419. אובייקט IAsyncResult שסופק אינו תואם לנציג זה.
3420. ההרכבה 'Assembly Name ' נשמרה.
3421. הקטגוריה X אינה מספקת נתוני מופע, אין אפשרות להחזיר נתונים מדויקים.
3422. שגיאה לא צפויה בעת קריאה לפונקציה של מערכת ההפעלה. קוד השגיאה שהוחזר הוא ‎0x{0:x}‎.
3423. על ערכי החודשים להיות בין +/-120000.
3424. Text argument cannot be a null or empty string.
3425. האישור המרוחק אינו חוקי בהתאם להליך האימות.
3426. אין לקרוא קובץ ‎.resources זה באמצעות קורא זה. סוג קורא המשאב הוא "X".
3427. cvtres.exe אינו נמצא
3428. השדה שהועבר אינו חבר מסודר בסוג 'שם סוג'.
3429. פעולת השירות של פרוטוקול המטמון שם פעולת שירות החזירה מצב לא צפוי: X.
3430. לא מרחיב Exception.
3431. אין אפשרות להגיש מתוך המטמון , Range:X.
3432. &שגיאות מותאמות אישית שעברו בירושה:
3433. פרמטר הפקודה לא מיושם.
3434. מזהה האבטחה אינו יכול להיות הקבוצה הראשית של אובייקט זה.
3435. Pixel Shader Model 2.0 requires floating point constants to be in registers [0-31].
3436. אורך המערך חייב להיות בין X ל- Y, כולל.
3437. שם היישום, המסמך או כתובת ה- URL שיש להפעיל.
3438. סוג התמיכה במצב הפעלה.
3439. בחר עד להתחלה
3440. שם התרבות X או Y אינו נתמך.
3441. קביעה נכשלה: בטל=צא, נסה שנית=אתר באגים, התעלם=המשך
3442. GetPortNames אינו נתמך בפלטפורמות Win9x.
3443. מונה הוא מופע יחיד, שם מופע 'X' אינו חוקי עבור קטגוריית מונה זו.
3444. The codec cannot use the type of URI provided.
3445. מספר גדול מדי של תווי ).
3446. הערכה שהתקבלה של ההרכבה הכושלת היתה:
3447. מערכת התצורה הנוכחית אינה תומכת בהגדרות המשויכות לטווח המשתמש.
3448. סוג לא נתמך.
3449. The length of the ISF data must be greater than zero.
3450. הערוץ 'X' רשום כבר.
3451. הספירה לא החלה או שכבר הסתיימה.
3452. 'X' is not a valid System.Windows.Automation.AutomationEvent.
3453. אין אפשרות להשתמש בהערכת פונקציה כדי ליצור אובייקט TypedReference.
3454. הגדרות שרת מצב
3455. אין אפשרות להפיק ערכת הרשאות; ייתכן שקלט ה- XML פגום.
3456. אין אפשרות לשנות חתימה שהושלמה.
3457. SSL אינו יכול להיות מופעל עבור פעולות שירות למסירת ספריית בחירה.
3458. מספר כתובות ה- IP שצוין צריך להיות גדול מ- 0.
3459. פעולת השירות המשמשת לאימות שם פעולת שירות() החזירה כשל עבור בקשה זו.
3460. לאובייקט משויך כבר CCW.
3461. This AnimationEffectCollection is already being used by another UIElement.
3462. אין אפשרות להשתמש ב- CompareOption.Ordinal יחד עם אפשרויות אחרות.
3463. CacheControl = no-cache מאוחסן במטמון.
3464. The target element corresponds to UI that is no longer available (for example, the parent window has closed).
3465. אין אפשרות לקבל TypeToken עבור סוג ByRef.
3466. האם על רכיב התהליך להשגיח על יציאת התהליך המשויך, ולעורר את האירוע Exited.
3467. הפרמטר בעל השם חייב להיות ACL שהוא אובייקט ספריה.
3468. האובייקט מציין מזהה לא חוקי.
3469. הודעת ה- CMS אינה מוצפנת.
3470. רכיבים חיצוניים התריעו על חריג.
3471. Cache policy is not valid.
3472. תיקון ValueType ב- Arrays אינו ממומש.
3473. אירעה שגיאה במהלך גישה ל- IsolatedStorage.
3474. ערוך/הוסף מחרוזת חיבור
3475. SelectedDate value is not valid.
3476. תגובה Cache-Control = public.
3477. מעדכן את שעת הסינכרון האחרונה של ערך המטמון = X.
3478. Keyboard processing can only process keyboard messages.
3479. הקובץ ארוך מדי. פעולה זו מוגבלת כעת לתמיכה בקבצים שגודלם קטן מ- 2 ג'יגה-בתים.
3480. הארגומנט 'X' צוין ומחייב לציין גם את אחד מהארגומנטים הבאים: Y
3481. סוגי מערך או מצביע לא חוקיים.
3482. קריאה מקורית ל- UserDomainName נכשלה.
3483. The requested TextDecorationCollection string is not valid: 'X'.
3484. שם הכותרת לא חוקי.
3485. ה- URI המבוקש אינו חוקי עבור פקודת FTP זו.
3486. ערך קנה מידה של שבר עשרוני חייב להיות בין 0 ל- 28, כולל.
3487. Number of entries exceeds specified capacity of the VisualCollection.
3488. NetworkStream אינו תומך בפסק זמן של 0 מילי-שניות, במקום זאת השתמש בערך גדול מאפס עבור פסק הזמן.
3489. המיקום שאתה מנסה להוסיף קיים כבר. X
3490. ערך מטמון קיים הוסר מאחר שתגובה שהופעלה מחדש השתנתה בשרת, תאריך LastModified של מטמון = X, תאריך חדש של LastModified = Y.
3491. מפרט את כללי ההרשאות שעוברים בירושה באמצעות התצורה של צומת זו. לא ניתן לערוך פריטים אלה כאן.
3492. ערך קיים הוסר מאחר שהוא נמצא לא חוקי.
3493. על האובייקט להיות מהסוג Char.
3494. על כל האלמנטים במערך הערכים להיות בין אחד לתשע, למעט האלמנט האחרון, שיכול להיות אפס.
3495. Every RoutedEventArgs must have a non-null RoutedEvent associated with it.
3496. ערכת הרשאות האינטרנט הוענקה לקוד מאזור אמין. ערכת הרשאות זו מעניקה את ההרשאה להשתמש באחסון מבודד וגישה מוגבלת לממשק המשתמש.
3497. אין אפשרות לשנות ערך של 'X' לאחר שהבתים אוחזרו.
3498. שם מסד הנתונים המותאם אישית בו יש להשתמש אם ‎-sstype הוגדר כ- "c".
3499. WebProxy לכד מצב חריג בזמן הורדה/הידור של קובץ Script של Proxy: X.
3500. הגירסה המאוחסנת במטמון אינה חוקית, ככל הנראה HTTP 1.0.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions