English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

101. הליכי המשנה הפועלים בתהליך המשויך.
102. נדרש מידע נתיב מוחלט.
103. פרמטרים של חיבור
104. המצביע עבור שיטה זו היה Null.
105. מציין אם הרכיב מפקח אחר שינויים ביומן האירועים.
106. Specified Visual is already a child of another Visual or the root of a CompositionTarget.
107. מציין אם יש להשתמש בהפעלות ללא קבצי Cookie כדי לזהות הפעלות לקוח.
108. שגיאה בעת ניתוח המבנה של מחרוזת החיבור שצוינה באפשרות ‎-C. שגיאה: X
109. אירעה שגיאה בשליחה מחדש אוטומטית של הבקשה.
110. על FieldInfo להיות RuntimeFieldInfo.
111. דרישת WebPermission נכשלה עבור URI של ניתוב מחדש.
112. קבוע אינו תואם לסוג שהוגדר.
113. אין אפשרות לקרוא נתונים מחיבור התעבורה: X.
114. שם קובץ אינו יכול להיות Null.
115. Unicode range is not valid.
116. ניתן לבצע TypedReference רק בערכי Types מקוננים.
117. מזהה הסוג הייחודי 'X' ומזהה השיטה הייחודי עם הסוג המצהיר 'שם סוג' אינם תואמים זה לזה. קבל RuntimeMethodHandle ו- RuntimeTypeHandle מצהיר מאותו MethodBase.
118. אין אפשרות לייבא שיטה או שדה כלליים ממודול שונה.
119. סוג חייב להיות סוג זמן ריצה (RuntimeType).
120. מזהה 'X' אינו חוקי.
121. Value is greater than Maximum.
122. אין אפשרות להפעיל קוד בהרכבה דינאמית ללא גישת ריצה.
123. ערך החיבור או החיסור גורר תוצאה של DateTime שאינו ניתו לייצוג.
124. אין אפשרות לשנות את הכותרת Content-Type מערך ברירת המחדל שלה עבור בקשה זו.
125. הסוג 'שם סוג' אינו רשום לצורך הפעלה.
126. ניהול ספקי תפקידים...
127. שם הקובץ אינו יכול לכלול ציון נתיב.
128. Input collection cannot contain null item.
129. הפרמטרים Hour, Minute ו- Second מתארים DateTime שאינו ניתן לייצוג.
130. לתהליך אין אפשרות גישה אל היציאה 'X' מאחר שהיא נמצאת בשימוש על-ידי תהליך אחר.
131. An infinite loop appears to have resulted from cross-dependent views.
132. צוינה תבנית עריכה בסידרה לא ידועה.
133. לחיצת היד נכשלה, עיין במצב החריג הפנימי.
134. שם אובייקט: 'X'.
135. אין אפשרות לשנות שם Hash לאחר הכתיבה הראשונה לזרם.
136. ערכת משתני הסביבה החלה על תהליך זה ועל תהליכי הצאצא.
137. ניסיון להגדיר את X לערך גבוה מדי. הגדרת רמה ל- TraceLevel.Verbose
138. Received an out of order connect or disconnect message.
139. המערכת הייתה אמורה לצרוך את הזרם לפני האיפוס.
140. האובייקט לא מכיל מתאר אבטחה.
141. אין אפשרות ליצור מופעים של מצביעי פונקציות.
142. ObjectTypeEnum X לא חוקי.
143. שיטת ניתוב מחדש
144. על האלמנט להיות אלמנט .
145. StandardError לא נותב מחדש.
146. ניתן להגדיר את המאפיין RenewOnCallTime רק כאשר רשיון החכירה נמצא במצב התחלתי. המצב הוא 'X'.
147. לא היתה אפשרות לטעון מנהל אמון עבור יישום זה.
148. &ניהול ספקים...
149. מצב שקט; אין להציג אישור לצורך הסרת תכונה.
150. Alpha threshold must be from 0 through 100.
151. אורך האינדקסים אינו תואם לדירוג המערך.
152. אין אפשרות להמתין ל- proxy שקוף.
153. אין אפשרות להשתמש בערכים AssumeLocal ו- AssumeUniversal של DateTimeStyles יחד.
154. Cannot set 'X' to 'Y'. KeySpline values must be between 0.0 and 1.0.
155. אין אפשרות ליצור מיפוי קבצים.
156. הפניה למספר קבוצה לא מוגדר X.
157. סכום ההיסט והספירה אינו יכול להיות גדול מאורך המאגר.
158. CacheRequest.Pop was called on a CacheRequest that was not the current top-of-stack request.
159. אין אפשרות לאתר את האישור במאגר LocalMachine או במאגר CurrentUser.
160. לא ניתן לבצע שאילתה על פרטי הקובץ כאשר הקובץ לא קיים.
161. The image data generated an overflow during processing.
162. WebProxy נכשל בניתוח של המיקום המזוהה באופן אוטומטי של קובץ Script של Proxy:"X" לתוך Uri.
163. הפרמטר domainSid אינו מזהה אבטחה (SID) חוקי של תחום של Windows.
164. אינדקסים גבוהים יותר יחרגו מ- Int32.MaxValue עקב גבול תחתון ו/או ערך גדולים.
165. על האובייקט להיות מהסוג Single.
166. "Found unknown BAML record X".
167. יש לציין ערך עבור X.
168. התחל להוסיף מצב הפעלה.
169. One of the animations in the timeline is a 'X' and cannot be used to animate a property of type 'שם סוג'.
170. אין די שטח במיקום היעד להעתקת המידע.
171. הערך OID היה לא חוקי.
172. על חברים כלליים להיות סטטיים.
173. נמצא תו לא חוקי בשם הכותרת העליונה.
174. זרם הבסיס אינו קריא.
175. Cannot load system composite fonts. Location not found.
176. קידומת URI לא מזוהה.
177. שם מונה זה.
178. פעולת מטה-נתונים נכשלה.
179. Text formatting engine cannot create text formatting context due to error: 'X'.
180. השיטה הוגדרה כבר.
181. מאפיין ההגדרות 'שם מאפיין' לא נמצא.
182. הערך המבוקש 'X' לא נמצא.
183. חבר במיקום X היה Null.
184. פג תוקף הקשר האבטחה.
185. The designated BitmapEncoder does not support ColorContexts.
186. רצף שגוי של פקודות
187. Unable to return a TimeSpan property value for a Duration value of 'X'. Check the HasTimeSpan property before requesting the TimeSpan property value from a Duration.
188. האובייקט המשמש לסידור קריאות המטפל באירועים שהונפק כאשר מרווח חלף.
189. מתבצע ניסיון ליצור proxy לסוג לא מאוגד.
190. ערך החזרה או out-argument שגויים בתוך הודעת ההחזרה.
191. Cached CacheControl = no-cache, מסיר חלק מהכותרות.
192. hwnd cannot be IntPtr.Zero or null.
193. ‏‏'X' אינה תכונת תצורה חוקית עבור הסוג 'שם סוג'.
194. X(ספירת In-Buffers =Y, אורך Out-Buffer =Z, קוד שהוחזר=A).
195. X הוא פריט תרבות מותאם אישית אך אינו פריט תרבות חלופי. נא אל תציין את CultureAndRegionModifiers.Replacement.
196. ערך TypeCode לא ידוע.
197. לא ניתן לפלוט CustomAttribute עם ארגומנט מסוג שם סוג.
198. פקטור העומס חייב להיות בין 0.1 ו- 1.0.
199. לתגובה 304 שהתקבלה כתוצאה מבקשת HEAD יש כותרת Content-Length שונה.
200. פעולת שירות של בקשת FTP =שם פעולת שירות.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions