English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

601. אינך רשאי לבצע פעולה זו לאחר קריאה לפעולת השירות Listen.
602. פרמטר 'X' אינו פרמטר מפתח חוקי.
603. המופע 'X' כבר קיים עם אורך חיים מסוג Process. לא ניתן ליצור אותו מחדש או להשתמש בו שוב עד להסרתו או עד לסיום התהליך שמשתמש בו.
604. The first element in the cluster map must equal zero.
605. שם היומן: 'X' אינו חוקי עבור יצירת יומן מותאם אישית.
606. קבע שהכלל יחול על כל הפעלים.
607. Event arguments must be non-null.
608. קבוצת קוד מעניקה אמון מלא לקוד שנחתם בשם חזק של Microsoft.
609. נתוני DateTime סדרתיים לא חוקיים. על השנתות להיות בין DateTime.MinValue.Ticks ל- DateTime.MaxValue.Ticks.
610. מערך אינו יכול להיות ריק או null.
611. אין אפשרות לקרוא את Read Category Index: X.
612. Cannot call EndInit without a matching BeginInit call.
613. מטמון LastModified=X, ContentLength= Y.
614. 'elem' אינו אלמנט הרשאה.
615. המספר חייב להיות חיובי ונמוך או שווה ל- Int32.MaxValue או ל- -1.
616. רשימת תיקונים
617. כל קוד האינטרא-נט מקבל הרשאה להתקשר חזרה לאתר המקור שלו.
618. סוג זה של בקשת FTP אינו מחזיר זרם תגובה.
619. The specified Visual is not an ancestor of this Visual.
620. המחשב בו שוכן יומן האירועים.
621. לא סידור מותאם אישית.
622. הפלטפורמה הנוכחית תומכת ב- ProtectionLevel.None בלבד.
623. This collection does not support changing values with specific indexes.
624. Value is not valid for the specified GUID.
625. לא נתמך בסוג לא-משוקף.
626. Can not move or rotate DataGridColumnHeader.
627. לא הייתה אפשרות למלא את הבקשה באמצעות מדיניות מטמון בלבד.
628. אין אפשרות למצוא את המודול הנתון X בתוך ההרכבה Assembly Name .
629. שגיאה לא ידועה.
630. המטפל של החלון הראשי עבור התהליך.
631. Win32 FileTime לא חוקי.
632. האם הליך המשנה ירצה דחיפת עדיפות כאשר המשתמש מקיים אינטראקציה עם ממשק המשתמש המשויך אל הליך משנה זה.
633. ערך אינו יכול להיות Null.
634. הנתיב אינו בעל צורה חוקית.
635. התחל להוסיף את התכונות הבאות:
636. אין אפשרות לספק ארגומנטים לביצוע Get של ערך שדה.
637. הרחב בחירה ימינה
638. משאבים באורך העולה על 2^63 בתים אינם ממומשים כעת.
639. קביעה אם למחוק בתים שהם Null שהתקבלו ביציאה לפני הוספת המאגר הטורי.
640. המאפיין 'שם מאפיין' צריך לכלול את הערך 'true' או 'false'.
641. עבור התכונה נדרש Windows 2000.
642. פעולה זו מותרת לביצוע רק באמצעות הקשר שאומת בהצלחה.
643. StylusPointPropertyInfos that are buttons must have a minimum of 0 and a maximum of 1.
644. הארגומנט שצוין נמצא מחוץ לטווח הערכים החוקיים.
645. תגובה ללא CacheControl וקוד מצב = X.
646. DisplayMode value is not valid.
647. The parameter value must be between 'X' and 'Y'.
648. היציאה כבר פתוחה.
649. Cannot invert the matrix, because the matrix is not invertible.
650. סוג אלמנט מערך הוא Object, תכונת 'dt' היא Null.
651. השרת החזיר את שם הקובץ (X) שאינו חוקי.
652. Maximum number of strokes is two.
653. Failed to set enabled gestures.
654. ערך ברירת מחדל שגוי.
655. סוג משאב ב- enum ‏ResourceScope עובר מסוג משאב מגביל לכללי יותר. מ: "X" ל: "Y"
656. Value is less than Minimum.
657. אין אפשרות לכתוב ל- Performance Counter במחשב מרוחק.
658. מחרוזת חיבור. במקום לציין שם משתמש, סיסמה ושם שרת, ציין מחרוזת חיבור של SQL Server. אין לכלול שם מסד נתונים במחרוזת, אלא אם כן צוין אחרת.
659. שגיאה במחיקת שם קובץ X, = Y.
660. חובה לעקוף הן את HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext והן את HostExecutionContextManager.Revert.
661. הקובץ כבר פתוח. בצע קריאה ל- Close לפני שתנסה לפתוח שוב את FileObject.
662. ה- wait הסתיים עקב abandoned mutex.
663. אין די הרשאות להגדרת מאפיין התצורה 'שם מאפיין'.
664. The GUID is not part of the ExtendedPropertyCollection.
665. 'X' not a valid pixel format.
666. שם המשתמש' אינו יכול להיות ריק. המערכת לא תחיל את השינויים בשם המשתמש.
667. הפעולה אינה נתמכת בפלטפורמה זו.
668. The image dimensions are out of the range supported by this codec.
669. מצב לא ממומש.
670. התוצאה של הפעולה האריתמטית היתה גלישה.
671. &זמן קצוב של קובץ Cookie:
672. אירע מצב חריג בעת כתיבת פלט מעקב לקובץ יומן רישום 'File Name'. X
673. הארגומנט חייב להיות מחרוזת במקום X.
674. The TouchDevice is not activated.
675. שער שגוי
676. הפעולה בוטלה.
677. קובץ ‎.resources פגום. שמו של המשאב חורג מסופו של הקובץ.
678. התכונה אינה נתמכת עבור הליכי משנה במחשבים מרוחקים.
679. אין אפשרות לציין Set במאפיין ו- Invoke בשיטה.
680. התבצעה כבר קריאה לשיטה SetObjectUriForMarshal באובייקט זה או שהאובייקט כבר סודר.
681. השגיאה HRESULT E_FAIL הוחזרה מקריאה לרכיב COM.
682. המקור 'X' חייב לכלול בורר בעל אותו שם שמוגדר במקטע Switches.
683. Current CachePolicy is CacheOnly but the requested resource does not exist in the cache.
684. Text breakpoint was previously disposed.
685. הכמות הנוכחית של זיכרון פיזי בה משתמש התהליך.
686. פעולה זו אינה חוקית באוסף ריק.
687. לסוג 'שם סוג' אין שיטת Parse.
688. משתמש לא מקומי; יועבר לנתיב שצוין.
689. Codec added more than once.
690. לתהליך אין אפשרות גישה אל היציאה מאחר שהיא נמצאת בשימוש על-ידי תהליך אחר.
691. הממשק לא נמצא.
692. &כללי הרשאות שעברו בירושה:
693. Pixel Shader Model 3.0 requires integer constants to be in registers [0-15].
694. The strokes being replaced must exist contiguously in the current StrokeCollection.
695. דרוש חשבון לאחסון קבצים
696. ל- remoting proxy זה אין קולט ערוצים, כלומר לשרת אין ערוצי שרת רשומים המקשיבים, או ליישום זה אין ערוץ לקוח מתאים כדי לדבר עם השרת.
697. מילון אינו יכול להיות Null.
698. עזרה לא זמינה.
699. Nonzero font face index values are valid only for TrueType collections (.ttc).
700. המזהה הייחודי של התהליך.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions