English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

2901. Cannot call the method.
2902. נעשה ניסיון לנתב מחדש הפעלה מסוג 'שם סוג, X' שכבר נותבה מחדש.
2903. קוד שגיאה X התקבל מתגובת שרת.
2904. ספק שירותי הצפנה (CSP) לא נמצא עבור אלגוריתם זה.
2905. מפרט את השגיאות המותאמות אישית שעברו בירושה.
2906. מבטל את מסד הנתונים עבור תלות מטמון SQL.
2907. פירוט כל הטבלאות עבורן הופעלה תלות מטמון SQL:
2908. תבנית לא חוקית עבור ארגומנט X.
2909. There are insufficient video resources available for video or audio playback.
2910. An unknown media error occurred.
2911. הצורה הבינארית של אובייקט ACL אינה חוקית.
2912. אין אפשרות לבצע קריאה מחדש של X בעוד קריאה קודמת עדיין מתנהלת.
2913. The designated BitmapEncoder does not support global metadata.
2914. 'X' DragDropEffects is not valid.
2915. השרת נכשל בבקשת המצב הפסיבי עם תגובת מצב (X).
2916. Token is not valid because it is more than 250 characters.
2917. ספירת אוסף המטפלים נמצאת במצב גלישה או מחסור.
2918. Text formatting engine cannot set tab stop due to error: 'X'.
2919. אין אפשרות להוסיף פריט מאחר שהפריט עם המפתח כבר קיים באוסף.
2920. Class handlers can be registered only for UIElement or ContentElement and their subtypes.
2921. אין אפשרות לסגור זרם לפני שכל הבתים נכתבו.
2922. זרם הבקשה חייב להיות Null בעת קריאה ל- DispatchChannelSink.
2923. 'X' is not a valid ImeSentenceMode.
2924. השיטה שצוינה אינה נתמכת.
2925. End of stream reached.
2926. אין אפשרות להוסיף את ההרשאה 'X=Y'. הוסף משפט Attribute נפרד.
2927. HttpWebResponse הוא Null.
2928. כל ההרכבות שנטענו כחלק מאתחול AppDomain חייבות להיות בעלות אמון מלא.
2929. צוינה כתובת IP לא חוקית.
2930. רצף שגוי של פקודות.
2931. לא היתה אפשרות ליצור את המאפיין 'שם מאפיין' מערך ברירת המחדל שלו. הודעת השגיאה: X
2932. XML לא חוקי. חסרה תכונה נדרשת 'Attribute'.
2933. EmitWriteLine אינו תומך בשדה או בסוג מקומי זה.
2934. הערך שהועבר בארגומנט באינדקס X אינו תואם לסוג הפרמטר.
2935. החלק 'X'='Y' של קובץ ה- Cookie אינו חוקי.
2936. שם היישום שכתב ערך זה.
2937. הקיבולת חייבת להיות חיובית.
2938. שם קבוצה לא חוקי. על שמות קבוצות להתחיל בתו מילה.
2939. (שאינו עובר בירושה)
2940. הנתיב לקובץ התצורה המוצג או נערך כעת.
2941. שם סוג כפול בתוך הרכבה.
2942. הפחת בס
2943. הקריאה לשיטה נעשתה באמצעות הודעת Null.
2944. The number of elements in this collection should equal 'X'.
2945. סוג מודול ה- proxy שצוין אינו ציבורי.
2946. יש לציין אזור.
2947. בתים רבים מדי במה שאמור להיות Int32 מקודד של 7 סיביות.
2948. הגבול התחתון של מערך היעד חייב להיות אפס.
2949. פריט התרבות המותאם אישית שצוין 'X' לא נמצא.
2950. ניתן לקרוא לשיטה MethodRental.SwapMethodBody רק כדי להחליף את גוף השיטה של שיטה במודול דינאמי.
2951. אירעה שגיאה בעת פרישת רמת המדיניות 'X'. במקום זאת, נעשה שימוש ברמת המדיניות המוגדרת כברירת מחדל.
2952. אין אפשרות לאתר את הסוגר המסולסל המסיים.
2953. אין אפשרות להגדיר שיטות null או blank בבקשה.
2954. Cannot find type 'שם סוג' in assembly 'Assembly Name '.
2955. קולט ערוצים קרא לשיטה Store כאשר מחסנית הקולט היתה ריקה.
2956. אין אפשרות להגדיר שדה קבוע.
2957. The operation is not allowed after the first request is made.
2958. מאתר את המפתח הפרטי עבור האישור: X.
2959. עבור התכונה נדרש Windows 2000 ואילך.
2960. הפעלת שיטת ברירת מחדל עם ארגומנטים בעלי שמות אינה נתמכת.
2961. טעינת הסוג בוטלה.
2962. Layout recursion reached allowed limit to avoid stack overflow: 'X'. Either the tree contains a loop or is too deep.
2963. מערך היעד קטן מדי.
2964. {x,y} לא חוקי עם x > y.
2965. ניסיון להתקשר לשרת בעזרת URI האובייקט שלו: 'X'. יש להשתמש בכתובת URL חוקית ושלמה.
2966. הפריט המבוקש אינו קיים.
2967. אין אפשרות לבצע המרה של אובייקט מ- DBNull לסוגים אחרים.
2968. Empty string not allowed.
2969. הפרמטר X חייב לייצג ערך Uri חוקי (עיין במצב החריג הפנימי).
2970. אובייקטי DelegateSerializationHolder נועדו לייצג נציג במהלך עריכה בסידרה ובעצם אינם ניתנים לעריכה בסידרה.
2971. הפקודה לא מיושמת
2972. ניתן לעגל שבר עשרוני רק לדיוק של בין 0 ל- 28 ספרות.
2973. מופע SQL Server ‏(SQL Server 7.0 ואילך) עימו יש לעבוד.
2974. השדה 'X' המוגדר בסוג 'שם סוג' אינו שדה באובייקט היעד, שהוא מסוג 'שם סוג'.
2975. MemberInfo שצוין אינו תואם את הסוג הנדרש.
2976. Unrecognized Stroke in PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
2977. מתרחש כאשר יצירת קובץ ו/או ספריה תואמת למסנן.
2978. קובץ המדיניות המבוקש אינו קיים.
2979. מופעל בכל פעם שמספר הזיהוי האישי משתנה ב- SerialPort.
2980. האינדקס מחוץ לטווח. עליו להיות חיובי וקטן מגודל האוסף.
2981. השיטה Property Get לא נמצאה.
2982. This factory supports only URIs with the 'X' scheme.
2983. בקשת FTP זו מוגדרת לשימוש ב- proxy באמצעות פרוטוקול HTTP. אימות מחדש של המטמון ותגובות מאוחסנות במטמון באופן חלקי אינם נתמכים.
2984. אין אפשרות לזהות את ההרכבה עבור מאגר יישום.
2985. אין תמיכה ב- Async Activation.
2986. אין אפשרות לקבוע את גודל המסגרת או שהתקבלה מסגרת פגומה.
2987. ערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור UInt64.
2988. מייבא ספריית הסוג נתקל בשגיאה במהלך אימות סוג. נסה לבצע ייבוא ללא חברי מחלקה.
2989. שגיאות מותאמות אישית מ&קומיות:
2990. הרשימה הבסיסית השתנה והספירה כבר לא מעודכנת.
2991. ערך הכותרת של תאריך התגובה מתקיים לפני ערך המטמון.
2992. מופע של מנתח URI שהועבר לתוך הפרמטר 'uriParser' כבר רשום עם שם הסכימה 'X'.
2993. Pixel Shader Model 3.0 requires floating point constants to be in registers [0-223].
2994. פגום \p{X} מילוט תו.
2995. ניתוב מחדש אפשרויות בחירה מרובות
2996. ה- RegistryValueKind שצוין הוא ערך לא חוקי.
2997. עליך לציין מצגת שאינה ריקה עבור שם שפה במקטע התצורה CodeDom.
2998. שם מונה לא חוקי. על אורכו להיות בטווח שבין 'X' ל- 'Y'. מרכאות כפולות, תווי בקרה ורווחים מובילים או נגררים אינם מותרים.
2999. לא ניתן לבצע פעולות איגוד מאוחרות על שדות עם סוגים שעבורם Type.ContainsGenericParameters הוא true.
3000. URI לא חוקי. נתיב Dos חייב לכלול ספריית בסיס, לדוגמה, 'c:\'.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions