English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

2301. יש לציין דירוג אחד לפחות.
2302. Cannot perform copy if ClipboardCopyMode is None.
2303. The enumerator is not valid because the collection changed.
2304. אין אפשרות לשנות מפתח hash לאחר הכתיבה הראשונה לזרם.
2305. אין אפשרות לאתר הרכבה 'Assembly Name '.
2306. נכשל פענוח סוג מהמחרוזת "X", שהיתה מוטבעת ב- blob של תכונה מותאמת אישית.-
2307. אוסף אינו יכול להיות ריק.
2308. גודלה של רשות המזהה אינו יכול להגיות גדול מ- 6 בתים.
2309. מחלקה שנגזרה מ- Uri סירבה לקבל את מחרוזת הקלט כ- Uri מוחלט חוקי.
2310. כותרת CacheControl לא חוקית = X.
2311. לא ניתן לתרגם תו Unicode ‏‎\u{0:X4} באינדקס {1} לקידוד שצוין.
2312. ציון מידע המשמש להפעלת התהליך.
2313. Pixel Shader Model 3.0 requires boolean constants to be in registers [0-15].
2314. 'X' has unsupported extension for cursor.
2315. יש לשנות כותרת זו באמצעות המאפיין הנכון.
2316. שגיאת מערכת.
2317. The designated BitmapEncoder does not support global thumbnails.
2318. זרם gzip אינו יכול להכיל יותר מ- 4GB של נתונים.
2319. Timeline objects cannot have text objects as children.
2320. אין אפשרות לערוך בסידרה נציגים במצביעי פונקציות לא מנוהלות, שיטות דינאמיות או שיטות שמחוץ להרכבה של יוצר הנציגים.
2321. פרוטוקול המטמון דחה את תגובת השרת. כדי לאפשר ניסיון חוזר אוטומטי להצגת הבקשה, הגדר את request.AllowAutoRedirect כ- True.
2322. הסוג חייב להיות IdentityReference, כגון NTAccount או SecurityIdentifier.
2323. ערך לא חוקי X עבור מאפיין שם מאפיין.
2324. אין אפשרות לקבוע מהי ההרשאה שניתנה עבור הרכבה.
2325. Hit testing with a singular MatrixCamera is not supported.
2326. ‏‏תו בלתי צפוי: 'X'.‏
2327. גודל hash של אלגוריתם X הוא Y בתים.
2328. אין אפשרות להגדיר הן CreateInstance והן סוג גישה אחר.
2329. אירעה שגיאה בחישוב הערך של PerformanceCounter (0xX).
2330. Empty string is not a valid value for parameter 'format'.
2331. סוג הערך המוחזר מכיל סוג לא חוקי כלשהו (לדוגמה, null, ‏ByRef)
2332. נדרש אובייקט החזרה מסוג ILease, אך התקבל 'X'.
2333. ספרות עיגול חייבות להיות בין 0 ל- 15, כולל.
2334. אין אפשרות ליצור מופע של X מכיוון ש- Type.ContainsGenericParameters הוא true.
2335. האובייקט המשמש לסידור קריאות המטפל באירועים הונפק כתוצאה משינוי Directory.
2336. מידע התאמה אישית
2337. מתן אפשרות לגישה בלתי מוגבלת לכל המשאבים אותם מכסות הרשאות מוכללות
2338. פעולת שירות זו אינה נתמכת.
2339. אין לציין את שם מסד הנתונים במחרוזת החיבור ובאפשרות ‎-d.
2340. תוצאה שהתקבלה מפונקציית העובד.
2341. אין אפשרות לציין הן Get והן Set במאפיין.
2342. האם כתיבת פלט התהליך מתבצעת לחבר StandardOutput של מופע ה- Process.
2343. אין אפשרות לקבל את החבר 'פריט'.
2344. X, מפתח = Y, פעולת עדכון נכשלה -> Z.
2345. אין אפשרות לקרוא ל- Set בהקשר null
2346. Grid column must be set between 0 and column maximum.
2347. אי-התאמה של אורך.
2348. Count must be less than or equal to bits per byte and greater than zero.
2349. אין אפשרות לבטל את רישום פריט התרבות X מאחר שהוא מהווה פריט תרבות של ממשק משתמש לחזרה למסוף עבור Y. נסה לבטל תחילה את הרישום של Y.
2350. הסרה היא פעולה לא חוקית עבור מחסנית או תור.
2351. ערך תכונות File או Directory לא חוקי.
2352. סוג התוכן שצוין אינו חוקי.
2353. שיטה אינה יכולה להיות גם סטטית וגם וירטואלית.
2354. The StylusPoint does not support the specified StylusPointProperty.
2355. ערך DateTimeKind לא חוקי.
2356. Deferring loader 'X' does not support the Save operation.
2357. X ביקש תגובת מטמון אך הערך לא קיים (Stream.Null).
2358. לאחר שנוצר ListSortDescriptionCollection לא ניתן לשנותו.
2359. לתגובה 304 שהתקבלה כתוצאה מבקשת HEAD יש כותרת Last-Modified שונה.
2360. Text formatting engine cannot enumerate contents in a line due to error: 'X'.
2361. השרת החזיר תגובה לא חוקית לפקודה EHLO.
2362. הארך שצוין אינו כולל מפריד ':'.
2363. API זה לא תומך ב- Tokens של PropertyInfo.
2364. אין אפשרות ליצור קטגוריית ביצועים 'X' מאחר שהיא כבר קיימת.
2365. תגובה LastModified=X, ContentLength= Y.
2366. מצב לא חוקי, ראה System.IO.FileMode.
2367. בקשת משתמש מכילה כותרת מותנית.
2368. הצג לפני הדפסה
2369. Must use a fixed palette type. 'X' not supported here.
2370. ה- ConsoleFallbackUICulture שצוין לא יכול לבצע בעצמו חזרה למצב אחר.
2371. ה- Token ‏‎{0:x}‎ אינו Token ‏מחרוזת חוקי בטווח של המודול {1}.
2372. צורת נורמליזציה לא חוקית או שאינה נתמכת.
2373. אורך הקובץ שצוין היה גדול מדי עבור מערכת הקבצים.
2374. צוין ConfigurationUserLevel לא ידוע.
2375. Item: X, Column Display Index: Y
2376. האתחול נכשל כיוון ש- CategoryName חסר.
2377. ה- TypeLib שצוין אינו חוקי כיוון שאינו תומך בממשק ITypeLib.
2378. Property value must be finite and greater than or equal to zero.
2379. המזהה הייחודי של הקשר השרשרת אינו חוקי.
2380. מקפים מופיעים במיקום שגוי עבור פרישת GUID.
2381. הרמה TokenImpersonationLevel.Anonymous אינה נתמכת לצורך אימות.
2382. X -> שם קובץ = Y, מצב = Z.
2383. המבנה אינו יכול להיות מחלקת ערך.
2384. ניתוב מחדש עבר
2385. מצב ריפוד שצוין אינו חוקי עבור אלגוריתם זה.
2386. יש להגדיר קידוד מקוטע באמצעות המאפיין SendChunked.
2387. לספקי קולטים חייב להיות שם אלמנט 'formatter' או 'provider'.
2388. ערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור UInt16.
2389. Cannot add a null column to a DataGrid's column collection.
2390. מציין את כתובת ה- URL המשמשת כברירת מחדל עבור ניתוב דפדפן במקרה של שגיאה.
2391. OrderedDictionary מוגדר לקריאה בלבד ואין אפשרות לשנותו.
2392. שם הקובץ 'X' נמצא כבר באוסף.
2393. אירע חריג במהלך בקשת WebClient.
2394. The stroke being removed does not exist in the current collection.
2395. השרת אינו תומך בחיבורים מאובטחים.
2396. האם אתה בטוח שברצונך להסיר תכונות אלה?
2397. אובייקט אחד לפחות חייב ליישם את IComparable.
2398. על מספר האלמנטים בנתיב הגישה להיות זהה למספר שמות התגים.
2399. התחל להסיר מצב הפעלה.
2400. הגדר מטה-נתונים חדשים.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions