English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

2101. FirstDayOfWeek value is not valid.
2102. אין אפשרות להמשיך את הפעולה הנוכחית, מיפוי הזיכרון של מוני הביצועים נפגם.
2103. אפשר מסד נתונים עבור תלות מטמון SQL.
2104. כללי הרשאות שעברו בירושה
2105. תיקון במימוש של אובייקט ISerializable או קיום Surrogate נמצאו עבור אובייקט שאינו בעל SerializationInfo זמין.
2106. הסוגים באוסף נדרשים להיות מסוג שם סוג.
2107. להרכבה אין שם הרכבה. כדי להיות רשום לשימוש על-ידי COM, הרכבה חייבת לכלול שם הרכבה חוקי.
2108. מערך 'X' אינו יכול להכיל ערכי Null.
2109. maximumThreshold אינו יכול להיות קטן מ- initialThreshold.
2110. אין אפשרות להשתמש בשם התרבות הנתון 'X' לאיתור קובץ משאב. על שמות קבצי המשאבים לכלול אותיות, מספרים, מקפים או מקפים תחתונים בלבד.
2111. המפתח שצוין הוא מפתח חלש למחצה מוכר עבור 'X' ואין אפשרות להשתמש בו.
2112. גודל המשוב שצוין אינו חוקי.
2113. The window is not registered for stylus input.
2114. אותר מאפיין שתרם קולט פגום לשרשרת.
2115. קובץ לא זמין (לדוגמה, קובץ מושבת)
2116. מצב חריג לא צפוי ב- X.
2117. התבצעה יצירה של מופע מסוג 'שם סוג', ולא היתה אפשרות להעניק רשיון חוקי עבור סוג 'שם סוג'. אנא פנה אל יצרן הרכיב לקבלת מידע נוסף.
2118. הערך RegistryKeyPermissionCheck שצוין אינו חוקי.
2119. תבנית זרם MethodCall או MethodReturn לא חוקית.
2120. אין לייבא את הסוג מ- COM.
2121. BAML TypeId X is not known.
2122. אין אפשרות למחוק את מקור יומן האירועים 'X' כיוון שהוא זהה לשם היומן.
2123. The image has corrupted metadata header.
2124. ניתוב מחדש פועל Keep
2125. The specified keyboard sink must be a UIElement.
2126. URI לא חוקי. נדרשה יציאה מאחר שקיים תו נקודתיים (':') אך לא הייתה אפשרות לנתח את מבנה היציאה.
2127. אין אפשרות לקבוע מהי ההרשאה שניתנה לתחום.
2128. סיום מוקדם מדי של זרם.
2129. אין אפשרות לזהות יישום במאגר ההרכבה או התחום.
2130. CharacterMetrics is not valid. The horizontal advance (defined as the sum of BlackBoxWidth, LeftSideBearing, and RightSideBearing) cannot be negative.
2131. כמות הזיכרון הנוכחית שניתנת להחלפה לדיסק בה התהליך משתמש.
2132. נעשה ניסיון לגשת לכונן שאינו זמין.
2133. אורך לא חוקי עבור מערך תווים Base-64.
2134. Unrecognized playlist file format.
2135. אין אפשרות להשיג את ההרשאות המבוקשות.
2136. מופעל בכל פעם שמתקבלת שגיאה מ- SerialPort.
2137. יש להצהיר על השדה שצוין בהגדרת הסוג הכללי של הסוג שצוין.
2138. אין די זיכרון זמין כדי לעמוד כעת בדרישות המצופות של פעולה. אנא נסה שוב מאוחר יותר.
2139. שגיאה בשמירת X - ה- LocalFileSettingsProvider אינו תומך בשמירת שינויים בהגדרות המשויכות לטווח היישום.
2140. סוג ב- TypedReference אינו יכול להיות Null.
2141. הליך המשנה (Thread) היה במצב לא חוקי עבור הפעולה שמתבצעת.
2142. בוצעה חריגה ממגבלת אורך ההודעה.
2143. הגבר טרבל
2144. לא היתה אפשרות לאחזר את בתי ההרכבה.
2145. על האובייקט להיות מהסוג Decimal.
2146. Path of erasing stroke cannot be null.
2147. אין אפשרות לאתר את הקובץ שצוין.
2148. אין אפשרות להוסיף באופן מפורש את תכונת PKCS 9 לאוסף.
2149. סוג חבר לא ידוע.
2150. Invalid DEVMODE bytes
2151. ערך המסיכה אינו יכול להיות Null או ריקה.
2152. שגיאה ביצירת Proxy עבור אינטרנט שצוין במקטע התצורה 'system.net/defaultProxy'.
2153. Unsupported MouseAction 'X'.
2154. מציין את ערכת הנושא המשמשת כברירת המחדל אותה יש להחיל על כל הדפים.
2155. בלוק הסביבה המשמש להפעלת תהליך אינו יכול להיות ארוך מ- 65535 בתים. אורך בלוק הסביבה שלך הוא X. הסר חלק ממשתני הסביבה ונסה שוב.
2156. קיבולת Hashtable גלשה והפכה לשלילית. בדוק את פקטור העומס, הקיבולת והגודל הנוכחי הטבלה הנוכחי.
2157. &נדרש SSL
2158. ערך פסק הזמן צריך מספר חיובי או שווה -1.
2159. Metadata query request is not valid.
2160. שגיאת ניתוח. האלמנט הנוכחי אינו תואם לאלמנט הבא, X.
2161. X הוא מזהה ייחודי לא חוקי.
2162. Cached CacheControl = must-revalidate והמטמון לא מתרענן.
2163. זהות לא חוקית: לא צוינה זהות יישום או פריסה.
2164. התכונה 'X' לא יכולה להופיע כאשר 'Y' קיים.
2165. Ext Alpha Lowercase
2166. An error occurred.
2167. אין אפשרות לפענח הפניית תבנית 'X': 'Y'.
2168. הווקטור Initialization חייב להיות באותו אורך כמו גודל בלוק האלגוריתם בבתים.
2169. השרת המרוחק לא סיפק אישור.
2170. שמות פעולת השירות של FTP אינם יכולים להיות Null או ריקים.
2171. An unspecified error occurred on the render thread.
2172. אין אפשרות לכלול את מחלקה \X בטווח התווים.
2173. מציין האם שעון העצר זמין לשם הפעלת אירועים במרווח שהוגדר.
2174. FileIO באותה ספריה - 'X'
2175. אתחול BitmapImage אינו שלם. קרא לפעולת השירות EndInit כדי להשלים את האתחול.
2176. שם סיומת במקטע התצורה CodeDom חייב להיות מחרוזת לא ריקה שמתחילה בנקודה.
2177. אוסף אינו יכול להיות Null.
2178. Missing required attribute 'Attribute'.
2179. משלב FileMode: X עם FileSystemRights: Y אינו חוקי. FileMode.Truncate חוקי רק כאשר נעשה בו שימוש עם FileSystemRights.Write.
2180. תיקון הפנה לאובייקט עם מזהה X אך לא נעשה רישום של האובייקט.
2181. הודעות אירועי מערכת אינן נתמכות תחת ההקשר הנוכחי. לדוגמה, תהליכי שרת עשויים שלא לתמוך בהודעות אירועי מערכת כלליות.
2182. תחביר לא חוקי בשורה X.
2183. שמירת ההגדרות נכשלה: X
2184. אין אפשרות ליצור חיבור תעבורה.
2185. Rectangle cannot be empty.
2186. מאפיין הקשר לא אישר את ההקשר המועמד עבור הפעלת האובייקט.
2187. שגיאת תחביר, פקודה לא מזוהה.
2188. קוד המגיע מאזור מוגבל אינו מקבל הרשאות.
2189. The specified keyboard sink is not a child of this source.
2190. אינדקס ההוספה היה מחוץ לטווח. חייב להיות חיובי ונמוך מהגודל או שווה לו.
2191. יצירת מופעים של הספק נכשלה: X.
2192. גלול לפי שורה
2193. אין אפשרות להוסיף את אותו חבר פעמיים לאובייקט SerializationInfo.
2194. אין אפשרות לאתר את Log X במחשב 'Y'.
2195. הערך המוחזר מהתהליך המשויך בעת סיומו.
2196. כשל בהאזנה לקידומת 'X' מאחר שהיא מתנגשת עם רישום קיים במחשב.
2197. אין אפשרות לבצע המרה של אובייקט ל- Empty.
2198. X': לאובייקט מוכרים היט אין אפשרות לסדר את עצמו בבנאי שלהם, או לבצע פעולה שתגרום לעצמם להיות מסודרים (כגון העברת מצביע 'this' כפרמטר לפעולת שירות מרוחקת).
2199. Guid חייב להכיל 32 ספרות עם 4 קווים מפרידים (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
2200. המחרוזת חייבת להיות באורך תו אחד בדיוק.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions