English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

3201. ההרכבה נטענה כ- ReflectionOnly. API זה מחייב הרכבה המסוגלת לבצע הפעלה.
3202. המפתח הציבורי של האישור אינו תואם לערך שצוין.
3203. אין אפשרות לפתוח את מפתח הרישום X\Y\Z במחשב 'A'.
3204. על הסוג להיות __ComObject או להיגזר מ- __ComObject.
3205. קבצי Cookie זמינים אזלו ל- GCHandle MDA.
3206. Collection accepts only objects of type CommandBinding.
3207. אין אפשרות ליצור כעת סביבת script אחרת של proxy באינטרנט.
3208. הרווח אינו חוקי ואין אפשרות להסירו.
3209. המיקום לא יכול להיות קטן מאפס.
3210. עבור דף למעלה
3211. אין לשלב תווים משמאל לימין עם תווים מימין לשמאל בתוויות IDN.
3212. אין אפשרות לפתוח חיבור נתונים
3213. שם מסד נתונים לשימוש עם תלות מטמון SQL ב- SQL 7.0 and SQL 2000. לחלופין, ניתן לציין את מסד הנתונים באופן אופציונלי באמצעות מחרוזת החיבור עם האפשרות ‎-C. (דרוש)
3214. נעשה ניסיון להשתמש באובייקט COM שאינו בעל class factory מגבה.
3215. האימות נכשל עקב מחסור באישורים.
3216. המערכת נכשלה בביצוע שאילתה לקבלת רשימה של שמות מסדי נתונים משרת SQL.
3217. המערך לא היה מערך דו-מימדי.
3218. הודעת ה- CMS אינה חתומה.
3219. זהות היישום אינה בעלת מספר רכיבים זהה לזה של נתיבי המניפסט.
3220. The object is marked 'Read Only'.
3221. שומר כותרות בקשה, Vary: X.
3222. 'X' is not a valid InputScopeName.
3223. קריאה מזרם דחוס אינה נתמכת.
3224. גירסת Http אינה נתמכת
3225. X אינו GenericTypeDefinition. MakeGenericType יכול להיקרא רק בסוג שעבורו Type.IsGenericTypeDefinition הוא true.
3226. השיוך שצוין אינו חוקי.
3227. תבנית DateTime 'X' מופיעה יותר מפעם אחת עם ערכים שונים.
3228. אין אפשרות לקרוא את Category X.
3229. אין אפשרות להעביר את הפריט שצוין כיוון שהפריט לא נמצא ב- Collection שצוין.
3230. פרטי הספירה הערוכים בסידקרה אינם מתאימים למספר הפריטים.
3231. אין אפשרות לשלוח גוף תוכן עם סוג-פועל זה.
3232. הסוג 'שם סוג' בהרכבה 'Assembly Name ' אינו מסומן כניתן לעריכה בסידרה.
3233. פעולת קלט/פלט בוטלה מאחר שהליך המשנה (thread) נסגר או עקב בקשת יישום.
3234. WriteXml החזיר Null.
3235. קובץ הייצוא שצוין כבר קיים.
3236. לא ניתן לשלב את BitmapEffect ואת Effect ב- Visual.
3237. טווח [x-y] בסדר הפוך.
3238. הסוג חייב להיות Pointer.
3239. יצירת זהות חוקית עבור בקשה נכנסת נכשלה.
3240. Character offset not valid in TextRange.
3241. שם היציאה הנתון לא מתחיל ב- COM/com או אינו מזוהה כיציאה טורית חוקית.
3242. Stylus or Mouse must be in the down state when calling Reset.
3243. נעשתה קריאה לשיטת סינכרון אובייקטים מבלוק קוד שאינו מסונכרן.
3244. הקיבולת שצוינה אינה יכולה להיות קטנה מהקיבולת הנוכחית.
3245. ניסיון לבצע גישה אל השיטה נכשל.
3246. The SelectedDate property cannot be set when the selection mode is None.
3247. טווח בקשות (לא במטמון עדיין) = Range:X.
3248. Union אינו ממומש.
3249. הסיסמה הישנה שגויה.
3250. מזהי האובייקט חייבים להיות גדולים מאפס.
3251. השרת החזיר תגובה לא חוקית בלחיצת היד של האימות.
3252. מצב הבחירה 'X' אינו נתמך על-ידי מחלקה זו.
3253. שמירת ההגדרות נכשלה: אין אפשרות גישה למקטע התצורה.
3254. כתובת URL לא חוקית.
3255. SSL של מצב השרת חייב להשתמש באישור עם מפתח פרטי משויך.
3256. אין אפשרות לשחזר אובייקט PolicyLevel object שאינו מבוסס על קובץ.
3257. Character is not valid in metadata query request.
3258. OleRegisterDragDrop failed with return code 'X' and window handle 'Y'.
3259. המקור 'X' אינו רשום ב- 'Y'. (הוא רשום ביומן 'Z'.) " המאפיינים Source ו- Log חייבים להתאים, או שבאפשרותך להגדיר את Log למחרוזת ריקה, והוא יותאם אוטומטית למאפיין Source.
3260. ניתן להגדיר את מערכת התצורה פעם אחת בלבד. מערכת התצורה הוגדרה כבר
3261. Too many glyph runs in the scene to render.
3262. אתה עורך כרגע תצורות אחרות אותן נדרש להחיל לפני עריכת מיקום זה. האם ברצונך לשמור את השינויים שנעשו בחלונות אחרים, לסגור אותם ולפתוח חלון חדש?
3263. מקור חיפוש לא חוקי.
3264. אחסון במטמון אינו נתמך עבור מצב בקשת FTP שאינו בינארי.
3265. ניתן להעביר לשיטתGetUninitializedObject רק סוגים המסופקים על-ידי המערכת. 'X' אינו מופע חוקי של סוג.
3266. מציין את מצב האימות המשמש כברירת מחדל עבור יישום.
3267. Bitmap metadata cannot be changed.
3268. אין אפשרות לקבל את הזמן האפקטיבי של הקשר SSPI.
3269. על MethodInfo להיות RuntimeMethodInfo.
3270. מצב תגובה = X.
3271. אם המאפיין WatchForExit property מוגדר ל- true, אירוע זה מועלה בעת יציאת התהליך המשויך.
3272. אין אפשרות ליצור CMS חתום עבור תוכן ריק.
3273. הסכימה לבדיקת זוגיות בודקת כל בית שמתקבל ומסמנת כל בית משודר.
3274. החל את הכלל על משתמשים ספציפיים.
3275. ReaderWriterLock.RestoreLock נקרא מבלי לשחרר את כל הנעילות שבוצעו מאז הקריאה ל- ReleaseLock.
3276. MaxSize לא הוגדר עבור מאגר זה. התבצעה פעולה עבורה נדרשת גישה ל- MaxSize. למאגרים שהושגו בעזרת רכיבי API של ספירה אין MaxSize מוגדר כהלכה, כיוון שנעשה שימוש בעדות חלקית לפתיחת המאגר.
3277. שיטות PInvoke אינן יכולות להתקיים בממשקים.
3278. הסתעפות חד-בתית לא חוקית במיקום: X. ההסתעפות המבוקשת היתה: Y.
3279. Status Code
3280. ה- Url של ההרכבה שנכשלה היה:
3281. דגל המציין על איזה אירוע שינוי לפקח.
3282. אין אפשרות לכתוב למפתח הרישום.
3283. לא הייתה אפשרות להשתמש בעריכה בסידרה של Xml עבור ההגדרה: Setting.
3284. Clocks with CanSlip cannot have parents or ancestors with AutoReverse, AccelerationRatio, or DecelerationRatio.
3285. אין אפשרות לחפש לאחור כדי להחליף נתונים שהיו קיימים קודם בקובץ שנפתח במצב Append.
3286. לתגובה 304 שהתקבלה כתוצאה מבקשת HEAD יש כותרת ETag שונה.
3287. הנתונים הבינאריים ששויכו אל ערך זה ביומן האירועים.
3288. מאפיין 'שם מאפיין' לא ידוע.
3289. אין אפשרות לאחזר מזהה תהליך ממטפל התהליכים.
3290. The parameter value must be a number.
3291. ברשותינו אישורים שסופקו על-ידי המשתמש. השרת ציין X מנפיקים. מחפש אישורים שמתאימים לכל אחד מהמנפיקים.
3292. תבנית מחרוזת יכולה להיות רק "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" או "b".
3293. The HandoffBehavior value is not valid.
3294. האובייקט UnitySerializationHolder נועד להעביר מידע אודות סוגים אחרים ובעצמו אינו ניתן לעריכה בסידרה.
3295. המודול 'X' לא נמצא.
3296. Common Language Runtime איתר תוכנית לא חוקית.
3297. על תדירות ה- Console.Beep להיות בין X ל- Y.
3298. אין אפשרות לשנות את מידע ההרכבה.
3299. That column can not be resized.
3300. הרשאות זהות אינן יכולות להיות בלתי מוגבלות.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions