English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

1701. שדה 'X' שצוין לא נמצא.
1702. אין לקרוא למאמת זה עבור מדיניות: X.
1703. Must specify a palette when using an indexed pixel format.
1704. המפענח נמצא במצב לא ידוע כלשהו. ייתכן שמצב זה נגרם כתוצאה מנתונים פגומים.
1705. אין האזנה. עליך לקרוא לפעולת השירות Start() לפני הקריאה לפעולת שירות זו.
1706. Selection container does not support multiple selection.
1707. Type שם סוג is not a RuntimeType. XamlReader.Load does not support the use of other types of Type.
1708. ניתן להגדיר תוויות אמצעי אחסון רק עבור אמצעי אחסון מקומיים הניתנים לכתיבה.
1709. Value should not be infinity.
1710. מאפיין מקור לא הוגדר לפני פתיחת יומן האירועים במצב כתיבה.
1711. משאב 'X' לא היה String - קרא במקום זאת ל- GetObject.
1712. אחוז ההתקדמות שבוצעה בפעולה.
1713. X' אינו שם קידוד נתמך.
1714. ניהול חברות זמין
1715. ערוץ למעלה
1716. הערך 'X' אינו ערך חוקי עבור ה- enum 'Y'.
1717. Xml לא חוקי.
1718. אינדקס (מבוסס אפס) חייב להיות שווה או גדול מאפס וקטן מגודל רשימת הארגומנטים.
1719. PixelShader מקבל רק זרמים הניתנים לחיפוש.
1720. השירות X קיים כבר בגורם המכיל של שירות.
1721. אתה עורך כרגע תצורות אחרות אותן נדרש להחיל לפני עריכת מיקום זה. האם ברצונך לשמור את השינויים שנעשו בחלונות אחרים ולפתוח חלון חדש?
1722. The specified collection cannot be empty.
1723. השעה בה הליך המשנה הופעל.
1724. הפרמטר 'X' אינו יכולה להיות מחרוזת ריקה.
1725. אין אפשרות לשנות אובייקט NumberFormatInfo לקריאה בלבד.
1726. הספק לא נמצא באוסף.
1727. רשימת בקרת גישה זו אינה בצורה קנונית ולכן אין אפשרות לשנותה.
1728. יש לציין כתובת URL.
1729. שמו של מפתח הרישום חייב להתחיל בשם חוקי של מפתח בסיסי.
1730. אין אפשרות ליצור מערכים של סוג פתוח.
1731. Cannot modify a CacheRequest while it is active on any thread.
1732. כמות הזיכרון הפיזי המירבית בה התהליך השתמש מאז הפעלתו.
1733. מציין אם המקטע RoleManager נעול.
1734. הערך של retentionDays' חייב להיות בין 1 ל- 365 ימים.
1735. Unloading custom dictionary file at X failed.
1736. Duplicate copies of metadata present.
1737. ערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור UInt32.
1738. מצב ההפעלה של הליך המשנה.
1739. האם התהליך מגיב כעת.
1740. פעולת קלט/פלט לא תפעל. סביר להניח שהקובץ יגדל יתר על המידה או שלא נפתח המטפל כדי לתמוך בפעולות קלט/פלט סינכרוניות.
1741. לא הייתה אפשרות להשתמש בביטול עריכה בסידרה של Xml עבור ההגדרה: Setting.
1742. המאפיין DigitSubstitution חייב להיות של חבר חוקי בספירה DigitShapes. ערכים חוקיים כוללים Context, ‏NativeNational או None.
1743. מקור X אינו רשום במחשב המקומי.
1744. האם להציג דו-שיח של שגיאה בפני המשתמש אם אירעה שגיאה.
1745. EndHitTesting has already been called on the IncrementalHitTester.
1746. מספר גדול מדי של | ב- (?()|).
1747. תהליך בעל מזהה X אינו פועל.
1748. בוטלה טעינת קבוצת המחשבים של יישום בה הליך המשנה פעל.
1749. Arithmetic error found while trying to perform this operation.
1750. בוצעה חריגה ממספר נקודות השירות המרבי.
1751. שגיאה פנימית בפעולות DateTime ו- Calendar.
1752. יש להגדיר את אינדקסי המערכים למופע אובייקט.
1753. מערכים חד-מימדיים בלבד נתמכים עבור הפעולה המבוקשת.
1754. אין אפשרות לשלוח לכל הנמענים.
1755. מתן אפשרות לגישה מלאה לכל המשאבים
1756. הפרמטר X חייב להכיל אלמנט אחד או יותר.
1757. Cannot set a negative dimension.
1758. 'X' key already exists in the collection.
1759. בוצעו ניסיונות רבים מדי לניתובים מחדש אוטומטיים.
1760. XML לא חוקי. חסר תג נדרש <X> עבור הסוג 'שם סוג'.
1761. הקורא אינו friend.
1762. SSL אינו יכול להיות זמין בעת שימוש ב- proxy.
1763. 'X' is not a valid System.Windows.Automation.AutomationPeer. It is expected to be associated with a Window known to Automation.
1764. האובייקט אינו מציין סוג בסיס.
1765. לחצן לוח שנה
1766. אורך המאגר אינו יכול לחרוג מ- 65500 בתים.
1767. ערך UTF32 חוקי הוא בין 0x000000 ל- ‏0x10ffff, כולל, ואינו כולל ערכי codepoint חלופיים (0x00d800 ~ 0x00dfff).
1768. יש להחזיר לקדמותו את המציין stack walk לפני שניתן יהיה לבצע שינוי אחר מאותו סוג.
1769. המחרוזת המפוענחת לא יכולה להכיל שני מצייני TimeZone.
1770. AppDomainSetup חייב לציין את ארגומנטי ההפעלה עבור קריאה זו.
1771. קבוצת קוד מעניקה אמון מלא לקוד שנחתם בשם חזק מסוג ECMA.
1772. אין אפשרות לפתוח את מפתח הרישום X\Y\Z.
1773. הערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור Int32.
1774. רמת הרשאה לא חוקית.
1775. 'X' file name is longer than the system-defined maximum length.
1776. פתיחת מאגר האישורים X נכשלה, מצב חריג: Y.
1777. התבקש MemberInfo עבור סוג ISerializable.
1778. הצג או ערוך את תצורת המחשב
1779. פעולת השירות המשמשת לאימות שם פעולת שירות() החזירה מצב לא צפוי: X.
1780. דגל המציין האם רכיב זה פעיל או לא.
1781. The metadata query is valid only at the root of the metadata hierarchy.
1782. התכונה הדרושה 'Attribute' לא נמצאה.
1783. נדרש תו / או מחרוזת.
1784. כיצד יש ליצור את החלון הראשי בעת הפעלת התהליך.
1785. Cannot change the RoutedEvent property while the RoutedEvent is being routed.
1786. מציין העיצוב היה לא חוקי.
1787. חלק מערכי לוח השנה השתנו. נא השתמש במאפיין AvailableCalendars או בפעולת השירות LoadDataFromCultureInfo כדי להגדיר את רשימת לוח השנה.
1788. Cannot change cell selection when the SelectionUnit is FullRow.
1789. אין אפשרות להסיר את Performance Counter Instance, אובייקט זה אותחל כ- ReadOnly.
1790. מציין אם המקטע 'גלובליזציה' נעול.
1791. נעשה שימוש בערך NumberStyles לא מוגדר.
1792. הצומת LinkedList שייך ל- LinkedList.
1793. נמצא ערך Null בתוך מערך.
1794. Surrogate זה אינו תומך ב- PopulateData().
1795. שני מערכים, X ו- Y, חייבים להיות באותו גודל.
1796. X, מפתח = Y, פעולת Commit נכשלה -> Z.
1797. נדרש מספר שאינו שלילי.
1798. advanceWidths and glyphOffsets constitute coordinate too large for glyph at index 'X'. For renderingEmSize 'Y' the values cannot exceed 'Z'.
1799. אמת באמצעות האישורים הנוכחיים של Windows.
1800. מייצג רכיב מונה ביצועים של Windows.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions