English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

2401. אין אפשרות לספק אישורי ברירת מחדל עבור סכימת האימות X.
2402. ללקוח אין הרשאה לשלוח דואר לשרת זה.
2403. לסוג 'שם סוג' יש יותר מפונקציית רישום COM אחת.
2404. BitmapCacheBrush does not support RelativeTransform.
2405. Text formatting engine cannot acquire text penalty module due to error: 'X'.
2406. לא היתה אפשרות ליצור מופע של מנהל התחום שצוין על-ידי המארח.
2407. Cannot reenter Text formatting engine during optimal paragraph formatting.
2408. URI לא חוקי: אין אפשרות לנתח נתונים כשם קובץ.
2409. גודל המאגר האחורי גדול מדי.
2410. אפשר את הטבלה עבור תלות מטמון SQL. מחייב שימוש באפשרות ‎-t.
2411. העבר מוקד דף למעלה
2412. יום חייב להיות בין 1 ל- X עבור חודש Y.
2413. סוג מזהה הנושא שם סוג לא תואם לסוג הנתונים של הערך שם סוג.
2414. הערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור Int16.
2415. ערך התו שצוין אינו מותר לשימוש עבור מאפיין זה.
2416. ‏‏מאתחל הסוג עבור 'X'‏ התריע על חריג.
2417. ניתן לקרוא ל- GetContentStream() פעם אחת בלבד.
2418. תם פסק הזמן המוקצב לכתיבה.
2419. ניתן לבטל נעילה של המאפיין CurrentContext property של LicenseManager רק בעזרת אותו contextUser.
2420. הזרם נפגם עקב מספר גירסה לא חוקי של SSL בכותרת פרוטוקול SSL.
2421. חלק מחרוזת הגירסה קצר מדי או ארוך מדי.
2422. BAML AssemblyId X is not known.
2423. קבצי Cookie כבר קיימים.
2424. חיפוש תלוי רישיות עבור קובץ משאב "File Name" בהרכבה "Assembly Name " החזיר ערכים מרובים. הסר את הכפילויות או ציין את הרישיות במדויק.
2425. יש לנעול את האובייקט כדי לבצע קריאה.
2426. גודל ערך מאוחסן במטמון = X גדול מדי, אין אפשרות לבצע בקשת טווח.
2427. אי התאמה בשם האישור.
2428. No information was found about this pixel format.
2429. נמצא תו לא חוקי בזרם של 7 סיביות.
2430. השיטה נכשלה עם קוד שגיאה לא צפוי X.
2431. אין אפשרות לעדכן את המטמון עם תגובת HEAD כאשר ערך המטמון לא קיים.
2432. על סוג האובייקט להיות __ComObject או נגזר מ- __ComObject.
2433. לא שויך אובייקט מפתח אסימטרי אל אובייקט מעצב זה.
2434. אין אפשרות לעבד את הבקשה מפני שהליך המשנה (X) ביצע יציאה.
2435. הזרם אינו תומך בקריאה.
2436. אין אפשרות ליצור Performance Category עם שם מונה X כיוון שהשם כפול.
2437. על האובייקט להיות מהסוג Int32.
2438. מציין אם המקטע HttpRuntime נעול.
2439. Color context dimensions mismatch.
2440. מצב פנימי לא חוקי: סידור על-ידי אובייקט מפנה צריך להיות ללא proxy ב- AppDomain שלו.
2441. על הפרמטר להיות מסוג PropertyDescriptor.
2442. כמת {x,y} אחרי לא כלום.
2443. שגיאה ביצירת המודולים שצוינו במקטע התצורה 'system.net/webRequestModules'.
2444. מציין את כתובת ה- URL אליה מנותבת הבקשה מחדש עבור ביצוע כניסה, אם לא נמצא קובץ Cookie תקף עבור אימות.
2445. מפתח לא חוקי.
2446. No file exists at 'X'.
2447. לא הייתה אפשרות לנתח את מבנה הטקסט של ביטוי המעטפת 'X' מאחר שהתבנית שלו שגויה.
2448. צור את קובץ ה- Script של SQL עבור הוספה או הסרה של התכונות שצוינו ואל תבצע את הפעולה עצמה. יכול לשמש עם האפשרויות הבאות: ‎-A‏, ‎-R‏, ‎-ssadd או ‎-ssremove.
2449. תווים לא חוקיים בנתיב.
2450. הערך שצוין כולל תווי CRLF לא חוקיים.
2451. המדיניות מפנה להרכבה שאינה ברשימת ההרכבות בעלות אמון מלא.
2452. המופע לקריאה בלבד.
2453. לא ניתן ליצור סידרה מהארגומנט שהועבר.
2454. החזר מוקד
2455. CmsSigner צריך להיות החותם הראשון, לפני NoSignature.
2456. BitmapMetadata initialization incomplete.
2457. Manipulation is not active on the specified element.
2458. אין אפשרות להגדיר את 'X' כאשר היציאה פתוחה.
2459. הוספת בורר תיצור מעגל.
2460. מדיניות לקוח CacheSyncDate (UTC) = X, מטמוןLastSynchronizedUtc = Y.
2461. מבצע גישה ישירה לערך השורה של מונה זה. המונה נוצר בהכרח בעזרת רכיב זה.
2462. אירעה שגיאה 'Y' בעת ניתוח רמת המדיניות 'X'. במקום זאת, נעשה שימוש ברמת המדיניות המוגדרת כברירת מחדל.
2463. סוגי מונים לא תואמים.
2464. קביעה אם מבנה הטקסט של הקובץ ינותח כדי לראות אם הוא כולל סמן סדר בתים המציין את הקידוד שלו. אם כן, ייעשה שימוש בקידוד זה במקום בקידוד הנוכחי שצוין.
2465. פסק הזמן יכול להיות מוגדר כ- 'System.Threading.Timeout.Infinite' בלבד או כערך > 0.
2466. שם קובץ ריק אינו חוקי.
2467. הסוג שנערך בסידרה בקובץ .resources אינו זהה לסוג המוכל בקובץ .resources כפי שנמסר על-ידי הקובץ. נדרש 'X' אך נקרא 'Y'.
2468. האובייקט בעל המזהה X מממש את הממשק IObjectReference עבורו אין אפשרות לפענח את כל הרכיבים התלויים. סביר להניח שהסיבה לכך היא שני מופעים של IObjectReference בעלי תלות הדדית זה בזה.
2469. תבנית Guid לא מזוהה.
2470. נעשה ניסיון לפעולה על סוג 'שם סוג' עם יעד מסוג שגוי.
2471. TransferEncoding מחייב להגדיר את המאפיין SendChunked כ- True.
2472. הערך חייב להיות חיובי.
2473. לא ניתן לקרוא לפעולת שירות זו ללא מאגר אחורי.
2474. הבנאי לביטול עריכה בסידרה של אובייקט מסוג 'שם סוג' לא נמצא.
2475. ערוך/הוסף מטפלים בשגיאות מותאמות אישית.
2476. כתובת הזיכרון של הפונקציה הפועלת בעת טעינת המודול.
2477. כשל קלט/פלט לא ידוע.
2478. גלישה או מחסור בפעולה האריתמטית.
2479. HTTP byte range downloader can support only HTTP or HTTPS schemes.
2480. X, ערך המטמון לא נמצא, תוצאת רענון = לא מוגדר.
2481. 'X' property of the 'Y' class must be greater than zero.
2482. אין אפשרות לספק הן MemberInfo והן Array כדי לציין את האב של סוג ערך.
2483. לא פוענח הסוג עבור חבר 'פריט'.
2484. בעת ציון המזהה של אובייקט מכיל, יש לציין גם את ה- FieldInfo שמזהה את השדה הנוכחי בתוך אותו אובייקט.
2485. כדי להצליח, בקשה זו מחייבת אגירת נתונים.
2486. אין אפשרות לקרוא בהצלחה את קובץ .Config 'File Name' בשל חריג 'X'.
2487. המטפל באירועים של המשתמש משמש לקריאה לקלט/פלט אסינכרוני עם זרם StandardOutput.
2488. על האובייקט להיות מהסוג Boolean.
2489. יכול להתקיים רק צומת 'X' אחד במקטע 'Y' של קובץ config.
2490. אימות מחדש נכשל מאחר שהצד המרוחק המשיך להצפין יותר מ- X בתים לפני שהגיב לפעולת האימות מחדש.
2491. Cannot set this property outside a BeginInit/EndInit block.
2492. אובייקט IAsyncResult לא הגיע משיטת async התואמת בסוג זה.
2493. Cannot show a dialog that was created on a different thread.
2494. קריאה אינה נתמכת בזרם זה.
2495. ההיסט לא הפנה למיקום במחרוזת, או שלא קיים אורך מספיק של מערך תווי יעד.
2496. אין אפשרות לאחזר את כל הערכים.
2497. השילוב של FileMode: X עם FileAccess: Y אינו חוקי.
2498. Matched multiple loaded assemblies with short name X.
2499. ה- AddressFamily X אינו חוקי עבור נקודת הקצה של Y, במקום זאת השתמש ב- Z.
2500. לא צוין ערך עבור X. המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions