English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

701. על האובייקט להיות מהסוג UInt32.
702. ההפניה לאובייקט לא הוגדרה למופע של אובייקט.
703. שם המשתמש של החשבון המשויך אל ערך זה על-ידי היישום הכותב.
704. Stream does not support Flush.
705. המחרוזת שצוינה אינה בצורה הדרושה עבור כתובת דואר אלקטרוני.
706. אין אפשרות ליצור באופן דינאמי מופע של System.Void.
707. מחרוזת Guid צריכה להכיל תווים הקסדצימאליים בלבד.
708. החבר 'פריט' לא נמצא.
709. לחצן הקודם
710. תבנית התאריך לא חוקית.
711. Mismatched versions of PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll, or D3d9.dll. Check that these DLLs come from the same source.
712. משתמש במזהה הייחודי (handle) של האישור המאוחסן במטמון.
713. אין אפשרות לבצע הפניה למודול ארעי ממודול לא ארעי.
714. A 'X' is named 'Y'. Do not name ResourceDictionary contents because their instantiation is deferred.
715. שם הטבלה חסר בארגומנטים.
716. עבור לסיום
717. המודול הראשי עבור התהליך המשויך.
718. שם הקובץ של CodeChecksumPragma 'X' מכיל תווי נתיב לא חוקיים.
719. שם קובץ לא מותר
720. מצב פנימי לא חוקי.
721. גלול דף שמאלה
722. לא מספיק ספרות הקסדצימאליות.
723. The object is not being initialized.
724. משתנה OLE שצוין אינו חוקי.
725. Either X, or Y and Z, needs to be specified.
726. שיטה זו אינה נתמכת על-ידי מחלקה זו.
727. X: Y סוגר זרם מטמון אפקטיבים, סוג = שם סוג, מפתח ערך מטמון = Z.
728. כותב המשאב נסגר כבר ואין אפשרות לערוך אותו.
729. נתיבים המתחילים ב- ‎\\?\GlobalRoot הם פנימיים לליבה ואין לפתוח אותם על-ידי יישומים מנוהלים.
730. תכונה זו אינה ממומשת כעת.
731. התו הראשון במחרוזת הוא התו null.
732. אין אפשרות ליצור את הספריה שצוינה 'X'.
733. מתרחש כאשר שינוי שם קובץ ו/או ספריה תואם למסנן.
734. Layout measurement override of element 'X' should not return PositiveInfinity as its DesiredSize, even if Infinity is passed in as available size.
735. הערך אינו מכיל מספר כה גדול של מימדים.
736. IgnoreCase flag can only be used with string arguments.
737. הפרמטר targetType חייב להיות מסוג IdentityReference.
738. השיטה או הפעולה אינן מיושמות.
739. 'X' file drop path is not valid.
740. על הסוג שם סוג להיות מסודר לפי הפניה בהקשר זה.
741. משלב FileMode: X עם FileSystemRights: Y אינו חוקי.
742. קבל תגובה זו כחוקית על בסיס ספירת ניסיונות חוזרים = X.
743. הנתיב לא הוגדר, או שהמחרוזת ריקה. נא הקפד לציין נתיב כלשהו.
744. אין אפשרות להמיר אובייקט Null לסוג ערך.
745. אין אפשרות למפות תצוגת קובץ.
746. אין אפשרות לאתר את מזהה האובייקט (OID) שנדרש.
747. מפריד עשרוני לא יכול להיות המחרוזת הריקה.
748. WaitReason זמין רק עם ThreadState הוא Wait.
749. המפתח שצוין אינו גודל חוקי עבור אלגוריתם זה.
750. השרת לא ענה על דרישות הטווח: X.
751. אורך הבלוק לא מתאים לערך המשלים שלו.
752. השירות לא זמין, סוגר את ערוץ השידור.
753. הטרנזקציה נכשלה.
754. ניסיון להגדיר את X לערך נמוך מדי. הגדרת רמה ל- TraceLevel.Off
755. אין אפשרות לאפס ביטול כיוון שלא התבצעה בקשה לביטול.
756. מיקום המזהה הייחודי של מערכת ההפעלה אינו מה שה- FileStream ציפה. אל תשתמש במזהה ייחודי בו-זמנית ב- FileStream אחד ובקוד Win32 או ב- FileStream אחר. פעולה זו עשויה לגרום לאובדן נתונים.
757. ServicePointManager אינו תומך ברכיבי Proxie עם הסכימה X.
758. endIndex אינו יכול להיות גדול מ- startIndex.
759. האובייקט המשמש לסידור קריאות המטפל באירועים הונפק כתוצאה משינוי ב- EventLog.
760. מתרחש כאשר שינוי קובץ ו/או ספריה תואם למסנן.
761. שם המודול.
762. אין אפשרות להשיג הרשאת הפעלה.
763. אין אפשרות לאחזר גודל מיפוי קובץ בעת אתחול הגדרות תצורה.
764. כל כותרות הבקשה הדרושות מתאימות על בסיס כותרת התגובה Vary המאוחסנת במטמון.
765. Operation not supported on a read-only InputGestureCollection.
766. אין אפשרות ליצור סוג שעבורו Type.ContainsGenericParameters יהיה true.
767. מסיכת סיביות המייצגת את המעבדים עליהם רשאים לפעול הליכי המשנה בתוך התהליך.
768. Attachable Property שם מאפיין.X not found.
769. אין אפשרות לשנות את הכותרת 'X' בצורה ישירה.
770. 'X' parameter value must be greater than zero.
771. שיטה חייבת לייצג הגדרת שיטה כללית בהגדרת סוג כללי.
772. אין אפשרות ליצור מחלקה אבסטרקטית.
773. לא ModuleBuilder של איתור באגים.
774. 'X' text attribute value is type 'שם סוג', but expected type 'שם סוג'.
775. אין די אחסון מערכת.
776. &מצב ללא קבצי Cookie:
777. מאפשר את הטבלה עבור תלות מטמון SQL.
778. אין אפשרות לפתוח את היומן X במחשב Y. Windows לא סיפק קוד שגיאה.
779. אין תמיכה במערכים הגדולים מ- 2GB.
780. היציאה נמצאת במצב הפסקת פעילות ואין אפשרות לכתוב אליה.
781. שמות הרכבות אינם יכולים להתחיל ברווחים לבנים או להכיל את התווים '/' או '\' או ':'.
782. The given DisplayIndex is out of range. DisplayIndex must be greater than or equal to 0 and less than Columns.Count.
783. שי להסיר ערך מטמון לא חוקי עם קוד מצב == 304(NotModified).
784. ניתן לקרוא ל- EndRead פעם אחת בלבד עבור כל פעולה אסינכרונית.
785. על שיטת הממשק להיות אבסטרקטית ווירטואלית.
786. לא הייתה אפשרות לפענח את שם ה- Proxy
787. ערך כלל שבועי לא חוקי ב- CultureAndRegionInfoBuilder.
788. המשאב היה מסוג 'שם סוג' במקום String - קרא במקום זאת ל- GetObject.
789. אין אפשרות לציין Set בשדה ו-Invoke בשיטה.
790. קיים כבר מאפיין אחר בשם זה.
791. תיבת דואר לא זמינה.
792. מאפיין LoadTimeout של SoundPlayer אינו יכול להיות שלילי.
793. פעולת ייצוא האישור נכשלה.
794. סוג שדה שגוי בשדה מגדיר.
795. Property data must be a non-reference variant compatible type.
796. ניתן לגשת למופע עם אורך חיים מסוג Global רק מתוך PerformanceCounter כאשר InstanceLifetime מוגדר כ- PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
797. לא קיימים פריטי מדיניות הקשר.
798. ייתכן שבאחד המחשבים לא מופעל ניהול מרחוק, או שבשני המחשבים לא פועל שירות הרישום מרחוק.
799. הוספת Hashtable נכשלה. פקטור העומס גבוה מדי.
800. לאובייקט AsnEncodedData אין את אותו OID עבור האוסף.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions