English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

2601. אין אפשרות ליצור מופע של Void.
2602. בוצע ניסיון לגשת לאלמנט כסוג שאינו תואם למערך.
2603. תו חלופי גבוה חוקי הוא בין 0xd800 ל- ‏0xdbff, כולל.
2604. פרוטוקול האבטחה המבוקש אינו נתמך.
2605. יצירת חלון הליך משנה של אירועי מערכת נכשלה.
2606. הערכים עבור מילון זה חסרים.
2607. המערך לא היה מערך חד-מימדי.
2608. Text formatting engine cannot format breakpoints due to error: 'X'.
2609. מאפיין 'X' שצוין לא נמצא.
2610. פעולה לא מורשית ב- IsolatedStorageFileStream.
2611. 'X' property of the 'Y' class must be less than or equal to 'Z'.
2612. נקודת הכניסה לא נמצאה.
2613. אין אפשרות לקבוע מהו התחום במאגר הרכבה או יישום.
2614. השרת המרוחק אומת כלא חוקי על-ידי המשתמש.
2615. הטקסט X אינו Y חוקי.
2616. שם אינו יכול להיות null או ריק.
2617. מפרט את כללי ההרשאות שהוגדרו בקובץ התצורה של צומת זו.
2618. לשם קובץ המודול 'X' חייבת להיות סיומת קובץ.
2619. 'X' parameter cannot be null unless 'Y' is an absolute URI.
2620. טווחים שאינם בתים אינם ממומשים.
2621. אין התאמה בין כותב הפלט עבור הפקת קוד לבין הכותב שסופק ואין אפשרות להשתמש בו. הגורם לכך הוא בדרך-כלל מימוש שגוי של מחלקה נגזרת CodeGenerator.
2622. סוגים לא חוקיים באוסף.
2623. אורך המערך חייב להיות כפולה של X.
2624. UIElement.Measure(availableSize) cannot be called with NaN size.
2625. זרם שגיאה רגיל של התהליך.
2626. לא ניתן לסמן ל- WaitHandle מכיוון שהוא יחרוג מהספירה המקסימלית שלו.
2627. SlipBehavior.Slip is supported only on root ParallelTimelines that do not reverse, accelerate, decelerate, or have a RepeatBehavior specified as a Duration.
2628. גודל תוכן המנה מוגבל ל- X, בוצע ניסיון להגדיר גודל זה ל- Y.
2629. על השנתות להיות בין DateTime.MinValue.Ticks ל- DateTime.MaxValue.Ticks.
2630. המאפיין שם קטגוריה לא הוגדר.
2631. המטפל לא אותחל.
2632. A cluster map entry must point to a valid glyph indices element.
2633. תבנית 'X' אינה יכולה להפנות לתבנית 'X' אחרת.
2634. נציג הלקוח לא סיפק אישור, אך קיימים אישורים אחרים שסופקו על-ידי המשתמש".
2635. ExtendedProperty is already part of the ExtendedPropertyCollection.
2636. חריגה ב- callback: X.
2637. ניתן לאתחל שדות של InitOnly (הידועה גם כ- ReadOnly) רק בבנאי הסוג/המופע.
2638. FieldInfo אינו תואם ל- Type היעד.
2639. DeferrableContent is only allowed on ResourceDictionaries.
2640. הרחב בחירה שמאלה
2641. מונה ביצועי תהליך מבוטל, לפיכך לא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת.
2642. אין אפשרות לכלול מודול חוזר ונשנה בהרכבה ארעית.
2643. X(אורך In-Buffer =Y, אורך Out-Buffer =Z, קוד שהוחזר=A).
2644. מחרוזת אינה יכול להיות ריקה או Null.
2645. לאחר אימות מטמון התגובה.
2646. מצב תגובה == 304 אך ערך המטמון לא קיים.
2647. כרגע נתמכות רק בקשות מגירסאות HTTP/1.0 ו- HTTP/1.1.
2648. השרת נתקל בשגיאה פנימית. לקבלת מידע נוסף, בטל את customErrors בקובץ .config של השרת.
2649. Unrecognized WindowVisualState value.
2650. הסיבה לכך שהליך המשנה ממתין, אם הוא ממתין.
2651. יש להגדיר דגל אחד בדיוק.
2652. Value of X must be finite.
2653. נא קרא לפעולת השירות X לפני הקריאה לפעולת שירות זו.
2654. הגדרת סוג של השיטה הושלמה.
2655. יש לנעול את האובייקט כדי לבצע קריאה או כתיבה.
2656. Transform must be a combination of scales, flips, and 90 degree rotations.
2657. SSPI BinaryNegotiationElement לא חוקי.
2658. יש לקרוא לשיטה SetObjectUriForMarshal רק עבור MarshalByRefObjects הקיימים ב- AppDomain הנוכחי.
2659. מציין את הסיסמה בה יש להשתמש אם התחזות נקבעה כ- true.
2660. 'X' has not yet started.
2661. The object is already initialized and cannot be initialized again.
2662. התקבלה בקשה עם סכימת אימות לא נתמכת, Authorization:X SupportedSchemes:Y.
2663. ערך הגישה שצוין אינו חוקי מכיוון שאינו מוגבל. יש לציין את הדגלים הגלובליים במקום זאת.
2664. מאפיין ה- Capacity הערוך בסידרה של StringBuilder חייב להיות חיובי, קטן או שווה ל- MaxCapacity וגדול או שווה לאורך המחרוזת.
2665. בקשה שגויה
2666. Operation not supported.
2667. קובץ .resources מיושן נמצא בהרכבה 'Assembly Name '. בנה מחדש קובץ .resources זה ולאחר מכן בנה מחדש הרכבה זו.
2668. אין אפשרות לציין את שם מסד הנתונים. הדבר מותר רק אם ‎-sstype הוגדר כ- "c".
2669. זוהי הודעת MIME מרובת חלקים.
2670. אין אפשרות להסיר או לשנות ערכת הרשאות שמורה 'X'.
2671. (?(X) ) פגום.
2672. נדרש {0xdddddddd, וכו'}.
2673. Bytecode של Shader חייב להיות מספר משולב של מילים בנות 4 בתים.
2674. ההקשר אינו חוקי.
2675. ExceptionHandlingClause זה אינו מסנן.
2676. לתגובה 304 שהתקבלה כתוצאה מבקשת HEAD יש כותרת Content-MD5 שונה.
2677. בלוק הסביבה שניתן אינו בעל תבנית נכונה.
2678. ערך הפרמטר 'X=Y' אינו חוקי.
2679. type' חייב להכיל TypeBuilder כארגומנט כללי.
2680. Invalid value for X attribute: Attribute
2681. תווים נוספים שאינם ניתנים לניתוח נמצאים בסוף המחרוזת.
2682. משאב 'X' לא היה Stream - קרא ל- GetObject במקום זאת.
2683. Cannot invert singular matrix.
2684. המערך אינו מציין אורך.
2685. ניסיון לסדר אובייקט לאורך גבול הקשר.
2686. רק קידומות Uri שמסתיימות ב- '/' מותרות.
2687. לא היתה אפשרות להוסיף מאזין מעקב X מפני שהוא לא תת-מחלקה של TraceListener.
2688. Values for advanceWidths and glyphOffsets constitute too large of a GlyphRun. The area of its bounding box, measured in renderingEmSize squares, is 'X' but it cannot exceed 'Y'.
2689. לא קיים פרוטוקול מטמון זמין עבור בקשה זו.
2690. לא נמצא שדה.
2691. Property 'שם מאפיין' or property 'שם מאפיין' must be set.
2692. מערך לא חוקי מסוג 'שם סוג'.
2693. This collection is fixed size.
2694. זרם הקלט אינו תבנית בינארית חוקית. התוכן המתחיל (בבתים) הוא: X ...
2695. StandardErrorEncoding נתמך רק כאשר שגיאה רגילה מנותבת מחדש.
2696. שינוי אוסף ערכים שנגזר ממיליון אינו מותר.
2697. The image decoder cannot decode the image. The image might be corrupted.
2698. טעינת סוג הספק נכשלה: שם סוג.
2699. אין אפשרות לקרוא מספר ערך יומן X. ייתכן שיומן האירועים פגום.
2700. ההפניה המרכזית, שביחס אליה פעולת ההוספה שהייתה אמורה להתבצע לא נמצאה.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions