English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

1501. אין אפשרות לחשב את הגודל של תצוגת הקובץ.
1502. מספר הבתים המבוקש עולה על המירב.
1503. על הערך שצוין להיות גדול מ- 0.
1504. הערך שצוין לא מכיל תכונה מסוג 'class'.
1505. השעה בה המערכת רשמה ערך זה ביומן האירועים.
1506. אורך מספר הפריט X של המאפיין Y אינו יכול לכלול יותר מ- Z תווים.
1507. פעולת הכתיבה נכשלה, עיין במצב החריג הפנימי.
1508. 'X' assembly not found.
1509. אין אפשרות להפעיל פעולות שירות ב- IRemoteDispatch.
1510. הרכבה אינה יכולה להיות Null.
1511. המערכת התריעה על חריג מסוג 'שם סוג'.
1512. נקודת כניסה ראשית לא מוגדרת.
1513. כללי הרשאות
1514. יכול להתקיים מופע אחד בלבד של DBNull instance, וקריאות לשיטות ביטול עריכה בסידרה של DBNull אינן מותרות.
1515. התכונה satellite contract version בהרכבה 'Assembly Name ' מציינת גירסה לא חוקית: X.
1516. אינדקס ההתחלה אינו יכול להיות קטן מ- 0 או גדול מאורך הקלט.
1517. No codec found that can decode the specified file.
1518. המקור 'X' אינו רשום במחשב 'Y', או שאין לך גישת כתיבה למפתח הרישום Z.
1519. הפקודה לא מיושמת.
1520. פעולה זו אינה מותרת בהקשר אבטחה שכבר אומת.
1521. AsyncResult אינו חוקי.
1522. המקטע 'X' יכול להופיע פעם אחת בלבד בכל קובץ config.
1523. בקשת טווח (צוינה על-ידי המשתמש), Range: X.
1524. המחרוזות שסופקו על-ידי יישום המשמשות בהודעה.
1525. Buffer not large enough to copy memory.
1526. טווח זה ברשימה הבסיסית אינו חוקי. ייתכן שהסיבה לכך היא שאלמנטים הוסרו.
1527. מפתח הרישום שצוין לא קיים.
1528. הגבלת סדרן: מחרוזת ארוכה מדי.
1529. X' שגוי בעת הפקת מידע משאב שאינו מנוהל.
1530. This class does not support cloning.
1531. ScriptEngine קיבל דיווח על שינוי אפשרי בהגדרות ה- Proxy של המערכת ויעדכן את הגדרות WebProxy.
1532. הקטגוריה לא קיימת.
1533. ערך פסק הזמן צריך להיות גדול או שווה -1.
1534. מבטל את הטבלה עבור תלות מטמון SQL.
1535. מערכים חד-מימדים בלבד נתמכים כאן.
1536. מתרחש כאשר מחיקת קובץ ו/או ספריה תואמת למסנן.
1537. מצב צופן שצוין אינו חוקי עבור אלגוריתם זה.
1538. חבילת האבטחה 'X' לא נמצאה.
1539. לא היתה אפשרות להקצות זיכרון דרוש.
1540. The ClockController.Seek method was called with arguments that describe a seek destination with a negative value. The seek destination must be a time greater than or equal to zero.
1541. תגובת המטמון אינה נתמכת עבור בקשה עם פעולת השירות שצוינה עבור הבקשה.
1542. מזהה התרבות {0} (0x{0:X4}) אינו תרבות נתמכת.
1543. תבנית קובץ ההפעלה (.exe) או הספריה (.dll) אינה חוקית.
1544. An internal error was encountered parsing BAML content: known typeIds must be negative.
1545. ‏‏אין אפשרות ליצור X‏.
1546. הערכים הנתמכים הם Identification, Impersonation או Delegation.
1547. לא נתמך בשיטת מערך של הגדרת סוג שלא הושלמה.
1548. לא הייתה אפשרות לאתר את הקובץ 'File Name'.
1549. על מופע השירות להיגזר מ- סוג ממשק או לממש אותו.
1550. 'X' does not exist in the collection.
1551. שרת SMTP מחייב חיבור מאובטח, או שהלקוח לא אומת.
1552. קובץ היעד "File Name" הוא ספריה, לא קובץ.
1553. הערך שצוין לא מכיל את 'IPermission' כתג שלו.
1554. Collection was modified during enumeration.
1555. שגיאת Soap Parse, xsd:type 'שם סוג' לא חוקי X
1556. הקטגוריה עבור הודעה זו.
1557. X אינו GenericMethodDefinition. MakeGenericMethod יכול להיקרא רק בשיטה שעבורה MethodBase.IsGenericMethodDefinition הוא true.
1558. לפרמטר חסר אין ערך ברירת מחדל.
1559. מצב לא מספיק כדי להחזיר את האובייקט האמיתי.
1560. פריט התרבות המותאם אישית 'X' נמצא בשימוש.
1561. Collection cannot be empty.
1562. ערכי הכותרת אינם יכולים לכלול יותר מ- X תווים.
1563. יש לאתחל את TypedReference.
1564. ניתן להגדיר את המאפיין InitialLeaseTime רק כאשר רשיון החכירה נמצא במצב התחלתי. המצב הוא 'X'.
1565. השדה 'X' לא נמצא.
1566. Cannot create a KeyTime with the value 'X' because it is less than zero.
1567. כדי להשתמש במשתני סביבה, המאפיין UseShellExecute באובייקט Process חייב להיות מוגדר ל- false.
1568. הפרמטר: 'X' אינו חוקי. השתמש באובייקט שהוחזר מקריאת Begin אסינכרונית מתאימה.
1569. לבנאי של מערכים של בתים עשרוניים נדרש מערך באורך ארבע המכיל בתים עשרוניים חוקיים.
1570. יש להשתמש באובייקט AsyncFlowControl בהליך המשנה שבו הוא נוצר.
1571. Either X or Y needs to be specified.
1572. האלמנט 'X' מכיל ערך לא חוקי אחד או יותר.
1573. פרוטוקול לחיצת היד עבור בקרת הזרימה בהחלפת נתונים, שיכול להיות מוגדר כ'ללא'.
1574. Must set Source in RoutedEventArgs before building event route or invoking handlers.
1575. ה- Token ‏‎{0:x}‎ אינו Token ‏FieldInfo חוקי בטווח של המודול {1}.
1576. אין אפשרות להגדיר מחדש TypedReferences כסוגי נתונים בסיסיים.
1577. ניטור הודעות על שינוי במערכת הקבצים והפעלת אירועים כאשר ספריה או קובץ משתנים.
1578. <הזן טקסט כאן>
1579. המטפל אינו מוצמד.
1580. Commit unsuccessful because too much metadata changed.
1581. ערך מטמון קיים חייב להימחק.
1582. כתובת IPv4 0.0.0.0 וכתובת IPv6 ::0 הן כתובות לא ספציפיות שאינן יכולות לשמש ככתובת יעד.
1583. ה- LinkedList ריק.
1584. המימוש של ממשק IObjectReference מחזיר מספר גדול מדי של הפניות מקוננות לאובייקטים אחרים המממשים את IObjectReference.
1585. מתבצע ניסיון לקרוא ל- proxy במהלך קריאה של בנאי.
1586. אין אפשרות לקבוע מהי זהות התחום.
1587. סכימת ה- URI עבור ה- IWebProxy שסופק כוללת את הערך הלא חוקי 'X'. קיימת תמיכה ב- 'http' בלבד.
1588. השיטה שצוינה לא יכולה להיות דינאמית או גלובלית וחייבת להיות מוצהרת בהגדרת סוג כללי.
1589. סיסמת SQL Server עמה יש לאמת; מחייב שימוש באפשרות ‎-U.
1590. זמן קצוב של בקשה
1591. כותרת Vary של ערך מטמון מכילה '*'.
1592. פרמטר הסוג חייב להפנות למחלקת משנה של ResourceSet.
1593. Unsupported TextAttribute.
1594. אישור הנמען לא צוין.
1595. פרמטר הסוג הכללי לא היה חוקי
1596. מודול האימות שצוין לא רשום.
1597. הסוג 'this' אינו יכול להיות בעצמו ממשק.
1598. אין אפשרות לבנות בקשה מותנית.
1599. עליך לקרוא לפעולת השירות Listen לפני ביצוע פעולה זו.
1600. האובייקט הנתון אינו מממש את ממשק ISerializable.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions