English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

201. תווית שגויה ב- ILGenerator.
202. No operations are valid on a closed media player except open and close.
203. תבניות URI אינן נתמכות.
204. An unrecognized ManipulationMode flag was encountered.
205. הערך שצוין כולל תווים שאינם תווי ASCI ואינם חוקיים.
206. שמות המופעים הנמצאים בשימוש לצורך כתיבה למונים מותאמים אישית חייבים לכלול 127 תווים או פחות.
207. StrongName לא יכול להכיל מחרוזת ריקה עבור שם ההרכבה.
208. לסוג או לשיטה יש Y ארגומנטים כלליים, אך סופקו X ארגומנטים כלליים. יש לספק ארגומנט כללי עבור כל פרמטר כללי.
209. מחרוזת המקור לא היתה ארוכה דיה. בדוק את sourceIndex ואת count.
210. Cannot find Register method on type 'שם סוג' in assembly 'Assembly Name '.
211. מספר החריץ שצוין אינו חוקי.
212. מערך אינו יכול להיות ריק.
213. התקבל אישור מנציג הלקוח.
214. אירעה שגיאה בעת הוספת קובץ Cookie לגורם המכיל.
215. מאפשר את מסד הנתונים עבור תלות מטמון SQL.
216. התבנית של מחרוזת התגובה 'X' אינה חוקית.
217. פרמטרי גירסה חייבים להיות שווים או גדולים מאפס.
218. ארגומנט המודול חייב להיות ModuleBuilder.
219. לפני שניתן להגדיר את DynamicBase, יש להגדיר את ApplicationName.
220. This Visual cannot transform the given point.
221. כשל בטעינת סביבת זמן ריצה של script של proxy מהרכבה של Microsoft.JScript.
222. על ערך הגירסה להיות חיובי.
223. שם התרבות לא יכול להיות מחרוזת ריקה.
224. This type of Collection does not support changes to its SourceCollection from a thread different from the Dispatcher thread.
225. מחרוזת ערך היומן ארוכה מדי. מחרוזת שנכתבה ליומן האירועים אינה יכולה להיות ארוכה מ- 32766 תווים.
226. הליך המשנה X נמצא, אך לא נמצא תהליך Y.
227. קבע שהכלל יחול על פעלים ספציפיים שנבחרו.
228. נתוני המערך בזרם אינם חוקיים.
229. DatePickerFormat value is not valid.
230. Cannot match the type of this array to a pixel format.
231. The parameter value cannot be greater than 'X'.
232. המאזין 'X' אינו קיים במקטע sharedListeners.
233. עבור ערכי Preload נדרש מאפיין סוג או הרכבה.
234. מצב הדחיסה שצוין בכותרת GZip אינו ידוע.
235. The composite font contains significant whitespace where none is expected.
236. המערכת נתקלה בקוד החזרה לא חוקי בהמתנה להפעלה של תוכנית. הפקודה שהופעלה היתה X.
237. מתן גישה לתהליכים מקומיים ומרוחקים, ואפשרות להפעיל ולעצור תהליכים מקומיים.
238. תווית המכילה תו 'X' לא מותרת עם UseStd3AsciiRules
239. עבור שדה שאינו סטטי נדרש יעד.
240. על נתיב UNC להיות בתבנית \\server\share.
241. Result text cannot be null.
242. אינדקס הפרמטר שצוין לא נמצא בטווח.
243. הסוג העומד בבסיסו של ארגומנט enum חייב להיות Int32 או Int16.
244. BitmapCacheBrush does not support Opacity.
245. ערך לא ידוע עבור ה- ResourceScope: X ייתכן שמוגדרות סיביות ניראות משאב רבות מדי.
246. אין אפשרות לגשת לזרם סגור.
247. הצבת WaitCallback בתור נכשלה.
248. חיבור שהי הצפוי להישאר פעיל נסגר על-ידי השרת
249. בטל הדפסה
250. הרשאה נדחתה: אין אפשרות לקרוא מרחוק לשיטות לא ציבוריות או סטטיות.
251. שם או ערך של משתנה סביבה ארוכים מדי.
252. לאובייקט לא הוקצא מעולם objectID.
253. Cannot access a disposed HwndSource.
254. פריט עם מפתח זהה נוסף כבר.
255. אין נתוני הרכבה זמינים עבור אובייקט on the wire, X.
256. Array.ConstrainedCopy תפעל רק על סוגי מערכים תואמים מוכחים, ללא כל צורה של boxing, ‏unboxing, ‏widening או casting של כל אחד מרכיבי המערך. שנה את סוגי המערכים (כלומר, העתק Derived[]‎ ל- Base[]‎) או השתמש באסטרטגיית mitigation ב-CER עבור reliability contract חלש יותר של Array.Copy, כגון שכפול המערך או התרעה על מערך היעד שעשוי להיות פגום.
257. המערך שצוין לא היה מהסוג הנדרש.
258. ערך מטמון זה אינו כולל כותרות תגובה של HTTP.
259. טווח סמלים לא תואם.
260. אין אפשרות להפעיל תהליך כיוון שלא צוין שם קובץ.
261. אין אפשרות להפעיל בנאי שאינו ברירת מחדל בעת התקשרות לאובייקטים מוכרים היטב.
262. Selection container requires one selection.
263. 'X' must be non-null.
264. The index for the DataGridColumn with Header 'X' is out of range. Index must be greater than or equal to 0 and less than Columns.Count.
265. ערך החזרה של קריאה לבנאי היה Null.
266. להרכבה אין בסיס קוד.
267. ה- Variant type הנתון אינו נתמך על-ידי פונקציית OleAut זו.
268. אין אפשרות ליצור מופע של ממשק.
269. רק קידומות Uri שמתחילות ב- 'http://' או ב- 'https://' נתמכות.
270. 'X' is not a valid IterationCount value for a RepeatBehavior structure. An IterationCount value must represent a number that is greater than or equal to zero but not infinite.
271. יש לספק SendOrPostCallback שאינו כולל ערך Null.
272. Extended property data type is not valid.
273. סדרנים מותאמים אישית עבור סוגי ערך אינם נתמכים כרגע.
274. עדיפות הבסיס הנוכחית של הליך המשנה.
275. מאגר תווי הפלט קטן מדי מכדי להכיל את התווים המפוענחים, מקודד 'X' נסיגה 'Y'.
276. נתוני גירסה קיימים בשם ההרכבה 'X' שאינו מותר עבור ערכי 'Y'.
277. אין אפשרות לבטל את הרישום של X כעת. קובץ התרבות נמצא בשימוש.
278. שגיאת פרוטוקול: אין אפשרות להמשיך בלחיצת היד של SSPI מאחר שהתקבל blob ריק.
279. 'X' property is not animatable on 'Y' class because the IsAnimationProhibited flag has been set on the UIPropertyMetadata used to associate the property with the class.
280. Unrecognized brush type in BAML file.
281. מערכת ההפעלה אינה תומכת בגישה לתהליכים במחשבים מרוחקים. עבור תכונה זו נדרש Windows NT ואילך.
282. נדרש מספר חיובי.
283. Unexpected Property Id X. Property IDs must be sequential.
284. Hwnd of zero is not valid.
285. כלל הגישה אינו מהסוג הנכון.
286. חוקי במצב רעינן או מאחר שמדיניות המטמון = X.
287. Collection accepts only objects of type InputBinding.
288. השעה בה היישום רשם ערך זה ביומן.
289. אימות טפסים
290. Cannot find a part of the path 'X'.
291. כשל בשליחת דואר.
292. בעלי סוג לא חוקי עבור DynamicMethod.
293. לחיצת היד נכשלה. הצד המרוחק שחרר את הזרם.
294. This VisualCollection is read only and cannot be modified.
295. אינדקס X מחוץ לטווח.
296. BaseStream זמין רק כאשר היציאה פתוחה.
297. The AutomationElement has no clickable point.
298. המרה לא חוקית מ- X ל- Y.
299. לא התבצעה עריכה בסידרה של הודעה קודם לקריאה ל- DispatchChannelSink.
300. קידוד ההעברה של MIME 'X' אינו נתמך.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions