English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

501. המפתח שצוין הוא מפתח חלש מוכר עבור 'X' ואין אפשרות להשתמש בו.
502. לא ניתן אמון מלא בהרכבה.
503. אירעה שגיאה בהליך המשנה של העיבוד עם Shader שסופק על-ידי המשתמש.
504. האימות נכשל מאחר שהצד המרוחק סגר את זרם התעבורה.
505. מבצע ניסיון להפעיל מחדש את ההפעלה באמצעות אישור שסופק על-ידי המשתמש: X.
506. התקבלה הודעת אימות לא שלמה. הצד המרחוק סגר ככל הנראה את החיבור.
507. startIndex חייב להיות קטן מאורכה של מחרוזת.
508. השרת המרוחק החזיר שגיאה: X.
509. Unsupported UI Automation event association.
510. הנתיב או שם הקובץ שצוינו, או שניהם, ארוכים מדי. שם הקובץ המלא חייב לכלול פחות מ- 260 תווים, ושם הספריה חייב לכלול פחות מ- 248 תווים.
511. InkSerializedFormat operation failed.
512. הקובץ של התרבות המותאמת אישית X פגום. נסה לבטל את הרישום של תרבות זו.
513. Deferring loader 'X' requires that 'Y' be implemented in the IServiceProvider.
514. אין אפשרות לגשת למאגר פנימי של MemoryStream.
515. ספריה לא חוקית 'X'.
516. Cannot add any more top-level metadata blocks.
517. אין אפשרות להפעיל את מאתר הבאגים.
518. לא נמצאו כותרות בקשה במטה-נתונים המאוחסנים במטמון לביצוע בדיקה המבוססת על כותרת Vary של תגובה מאוחסנת במטמון.
519. ניתן כבר אמון מלא בהרכבה.
520. התו 'X' בדפוס שצוין אינו חוקי.
521. גישה לנתיב 'X' נדחתה.
522. אוסף זה מאחסן כותרות בקשה ואינו יכול להכיל את כותרת התגובה שצוינה.
523. ה- Pixel Shader שצוין על-ידי המשתמש אינו חוקי. רשום מטפל אירוע מסוג PixelShader.InvalidPixelShaderEncountered כדי למנוע העלאה של חריג זה.
524. סוג נתונים בסיסי לא חוקי: שם סוג. שקול אם להשתמש ב- CodeObjectCreateExpression.
525. הצורה הבינארית של אובייקט ACE אינה חוקית.
526. כותרת Vary: ספירת השדות של הבקשה ושל כותרת המטמון אינה תואמת, שם הכותרת = X.
527. יעד הפעלה התריע על חריג.
528. האורך חייב להיות גדול מ- X.
529. The additional data passed in does not match what is expected based on the StylusPointDescription.
530. X אינו ערך Y חוקי.
531. אין אפשרות למחוק; הספריה אינה ריקה או שאינה קיימת.
532. ההפעלה הנוכחית אינה אינטראקטיבית.
533. הבקשה נכשלה עם WebExceptionStatus = X.
534. A timing operation has been not been queued in the appropriate order.
535. זרם הבסיס אינו ניתן לכתיבה.
536. שגיאת BinaryFormatter בין AppDomain; נדרש 'X' אך התקבל 'Y'.
537. TypeCode 'X' היה לא חוקי.
538. הקטגוריה 'X' מסומנת כבעלת מופע יחיד. ניתן ליצור מוני ביצועים בקטגוריה זו ללא שמות מופעים בלבד.
539. This API was accessed with arguments from the wrong context.
540. אישור מרוחק: X.
541. על MemberInfo להיות שיטת ממשק.
542. משפחה של שידור לקבוצה אינה זהה למשפחה של לקוח 'X'.
543. ExceptionHandlingClause זה אינו משפט.
544. מצב שזוהה על-ידי המשתמש לזיהוי הפעולה.
545. תגובה Cache-Control = no-store.
546. אין אפשרות לבצע פעולה זו בזמן ש- AppDomain מבצע כיבוי.
547. חודש חייב להיות בין אחד לשנים-עשר.
548. הקטגוריה 'X' מסומנת כמרובת מופעים. ניתן ליצור מוני ביצועים בקטגוריה זו עם שמות מופעים בלבד.
549. יש לבצע פעולה זו באותו הליך משנה שבו נוצר האובייקט.
550. על מתאר האבטחה להיות בצורה של התייחסות-עצמית.
551. 'X' data format is not present on DataObject.
552. eventId not valid. Use AddStructureChangedEventHandler to listen for tree structure changes.
553. שם הספק אינו יכול להיות Null או ריק.
554. קביעה אם העובד ידווח על התקדמות.
555. אין אפשרות להעביר סוגי מצביע בקריאה מרחוק.
556. אין אפשרות לפתוח את מפתח הרישום X במחשב Y.
557. הגישה למפתח הרישום 'X' נדחתה.
558. שיטות PInvoke חייבות להיות סטטיות ומקוריות ולא להיות אבסטרקטיות.
559. ביצוע התחזות של הליך משנה המבצע אימות של Web Request נכשל.
560. שדה ה- proxy השקוף של proxy אמיתי חייב להיות Null.
561. נעשה ניסיון לקרוא או לכתוב לזיכרון מוגן. מצב זה מציין בדרך כלל כי זיכרן אחר פגום.
562. ערך חיפוש לא חוקי.
563. הרכבות פעילות משולבת (interop) ראשיות חייבות לקבל שמות חזקים.
564. גודל ערכת העבודה המינימלי אינו חוקי. עליו להיות שווה או קטן מגודל ערכת העבודה המירבי.
565. מציין את המחשב ממנו יש לקרוא את נתוני הביצועים.
566. אין אובייקט עליון.
567. אין אפשרות ליצור שעון עצר.
568. לא ניתן לערוך פעולת שירות זו בזמן שהתמונה אינה נעולה.
569. צמתי צאצא אינם מותרים.
570. InputLanguageManager is not ready to change the current input languages.
571. אין אפשרות ליצור אינדקס רישום של השם Ietf.
572. נעשה ניסיון להוסיף מאפיינים להקשר קפוא.
573. Object must be initialized before operation can be performed.
574. ה-OID לא מייצג תכונת PKCS 9 חוקית.
575. מאגר אינו יכול להיות Null.
576. הפניה לשם קבוצה לא מוגדר X.
577. אין אפשרות לעבד את הבקשה כיוון שהתהליך ביצע יציאה.
578. האובייקט מכיל רק את החצי הציבורי של זוג מפתחות. יש לספק גם מפתח פרטי.
579. כל הרשימות הן null או ריקות.
580. חייבת להיות התאמה בין מספר האורכים ל- lowerBounds.
581. אין אפשרות לקבוע מהי ההרכבה של הרכיב הקורא.
582. איפוס ההגדרות נכשל: אין אפשרות גישה למקטע התצורה.
583. הסיסמה החדשה אינה מתאימה לסיסמת האישור.
584. התבנית הבינארית של התכונה המותאמת שצוינה אינה חוקית.
585. The specified handle is not a valid window handle.
586. עליך לציין שם קובץ, לא נתיב יחסי או מוחלט.
587. האם המשתמש ניסה לבטל את הפעולה? כדי לאפשר גישה מתוך המטפל באירועים של DoWork.
588. אין אפשרות לבצע ניתוק קריאה ב- proxy.
589. קביעה אם לאפשר קו Request To Send (RTS) במהלך התקשורת.
590. המאפיין Date לא זמין עבור נמען הסכמה בעל מפתח שאינו מסוג KID.
591. פריטי מדיניות הקשר:
592. ‏אלמנט לא חוקי 'X'.‏
593. אין לציין את שם מסד הנתונים במחרוזת החיבור.
594. מנסה לאתר אישור מתאים במאגר האישורים.
595. Text line was previously disposed.
596. תכונה בלתי מזוהה 'Attribute'. שים לב ששמות התכונות הם תלויי-רישיות.
597. 'X' property value cannot be NaN.
598. אין אפשרות לבצע קריאה ל- API זה של יצירת הקוד בזמן שהמחולל נמצא בשימוש ליצירת פריט אחר.
599. אורכו של השם לא יכול להיות יותר מ- ‏260 תווים.
600. Value 'X' could not be converted.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions