English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

2201. פעולת האיפוס אינה נתמכת ב- FileLineEnumerator.
2202. אין אפשרות לתהליך לגשת לקובץ 'File Name' כיוון שתהליך אחר משתמש בקובץ.
2203. Cannot find the media file.
2204. TimeSpan אינו מקבל ערכי נקודה צפה מסוג Not-a-Number.
2205. ה- BackgroundWorker מציין שאינו תומך בביטול. שנה את WorkerSupportsCancellation כדי לציין שהוא תומך בביטול.
2206. Cannot call BitmapEffect.GetOutput directly with a ContextInputSource. Provide a valid BitmapSource.
2207. A 'X' on the 'Y' property of a 'Z' returned a current value of UnsetValue.Instance, which is not valid.
2208. Property not set.
2209. האינדקס והאורך חייבים להפנות למיקום בתוך המחרוזת.
2210. אין אפשרות לשלוח לנמען.
2211. הזמן שהוקצב הסתיים במהלך המתנה להפעלת תוכנית. הפקודה שהופעלה היתה X.
2212. מציין אם המקטע SessionState נעול.
2213. כתובת הדואר האלקטרוני שצוינה אינה נתמכת כעת.
2214. אין אפשרות לבצע את הפעולה כאשר התוכן פעיל.
2215. שם הטבלה להפעלה או ביטול עבור תלות מטמון SQL. מחייב שימוש באפשרות ‎-et או ‎-dt.
2216. גוף MethodOverride חייב להיות מסוג זה.
2217. ההתחברות נסגרה באופן בלתי צפוי
2218. שם הסוג ארוך מדי. על שם הסוג המלא להכיל פחות מ- 1,024 תווים.
2219. InnerRequest not available for preloaded packages.
2220. לא היתה אפשרות להמיר את ערך התכונה 'Attribute' לסוג המתאים.
2221. התחל להוסיף את חשבון ASP.NET המשמש כברירת מחדל 'X' לתפקיד 'Y'.
2222. המזהה הייחודי (handle) של ה- Socket אינו חוקי.
2223. ניתן להגדיר את המאפיין SponsorshipTimeout רק כאשר רשיון החכירה נמצא במצב התחלתי. המצב הוא 'X'.
2224. על הסוג המועבר להיות ממשק.
2225. האורך אינו יכול להיות קטן מאפס.
2226. PerformanceCounterInstanceLifetime.Process אינו חוקי בזיכרון המשותף הכללי. אם קטגוריית מונה הביצועים שלך נוצרה עם גירסה ישנה יותר של ה- Framework, היא משתמשת בזיכרון המשותף הכללי. השתמש ב- PerformanceCounterInstanceLifetime.Global, או אם יישומים שפועלים בגירסאות ישנות יותר של Framework אינם צריכים לכתוב לקטגוריה שלך, מחק אותה וצור אותה שוב.
2227. המאפיין 'שם מאפיין' כולל ערך לא חוקי.
2228. קריאה אסינכרונית כבר נמצאת בביצוע. יש להשלים או לבטל קריאה זו לפני שתוכל לקרוא לפעולת שירות זו.
2229. ל- Thread.ExceptionState אין אפשרות לגשת אל ExceptionState מ- AppDomain שונה.
2230. תפוגה (0=none)= X.
2231. מאגר בתי הפלט קטן מדי מכדי להכיל את הנתונים המקודדים, מקודד 'X' נסיגה 'Y'.
2232. &כתובת URL לביצוע כניסה:
2233. גירסת Xml היתה שגויה.
2234. מרווח הזמן הקצוב חייב להיות קטן מ- (‎2^32-2).
2235. שנה את המיקום ברשימה של צומת שנבחרה.
2236. קובץ ‎.resources פגום. שמו של משאב חורג מסופו של הזרם.
2237. The system display state is not valid.
2238. תכונות Proxy נתמכות בסוגי ContextBound בלבד.
2239. יישום אלגוריתם אינו תומך בגודל מפתח X.
2240. אוסף זה מאחסן כותרות תגובה ואינו יכול להכיל את כותרת הבקשה שצוינה.
2241. 'X' is not a single Unicode character.
2242. 'X' element in XML namespace 'מרחב שמות' not recognized. Note that element names are case sensitive.
2243. אין אפשרות לשלוח מנות לשרת שרירותי במהלך חיבור.
2244. eventId not valid. Use AddAutomationPropertyChangedEventHandler to listen for property changes.
2245. כתובת הזיכרון של הפונקציה שהופעלה כאשר הליך המשנה הופעל.
2246. ה- Token ‏‎{0:x}‎ אינו Token ‏סוג חוקי בטווח של המודול {1}.
2247. אין אפשרות לטעון את הסוג 'שם סוג'.
2248. המחרוזת שנמצאת בשימוש על-ידי ReadLine ו- WriteLine לציון שורה חדשה.
2249. GenericArguments[X], ‏'Y', ב- 'Z' מפר את האילוץ של סוג 'שם סוג'.
2250. יש להכריז על ממשק כאבסטרקטי.
2251. יש להצהיר על הבנאי (constructor) שצוין בהגדרת סוג כללי.
2252. אין אפשרות לקבל בנאי פרטי או סטטי.
2253. ניתן לקרוא ל- EndInvoke פעם אחת בלבד עבור כל פעולה אסינכרונית.
2254. הרצועה הבאה
2255. יש לציין את התכונה 'X' בתג 'Y'.
2256. רק מפתחות אסימטריים, שמיישמים את ICspAsymmetricAlgorithm, נתמכים.
2257. נדרש אורך
2258. הפעולה עלולה לפגוע ביציבות זמן הריצה.
2259. יש לספק Int32 עבור קריטריוני המסנן.
2260. לא הייתה אפשרות ליצור ערוץ מאובטח של SSL/TLS
2261. 'X' must be greater than or equal to 'Y'.
2262. תו חלופי נמוך חוקי הוא בין 0xdc00 ל- ‏0xdfff, כולל.
2263. ערך EffectiveKeySize חייב להיות 40 סיביות לפחות.
2264. Potential cycle in tree found while building the event route.
2265. המזהה הייחודי אינו חוקי.
2266. המערך לא היה מערך תלת-מימדי.
2267. ערוך את מחרוזת החיבור שנבחרה.
2268. יישום זה אינו חלק מאלגוריתי ההצפנה המאומתים של Windows Platform FIPS.
2269. Property can not be null on Trigger.
2270. Color context must be sRGB or scRGB for this operation.
2271. תגובה חלקית אינה משולבת עם ערך מטמון קיים, גודל זרם מטמון = X, התחלת טווח תגובה = Y.
2272. הערך של "nameType" אינו חוקי.
2273. פרמטר הסוג אינו יכול להיות Null בעת העברת ניראות המשאב ל- Private או Assembly.
2274. Xml שגוי X
2275. I/O error when opening file 'File Name'.
2276. לא ניתן לתרגם בתים X באינדקס Y מהקידוד שצוין ל- Unicode.
2277. התחל להוסיף את קבצי ה- Script של SQL.
2278. רמת העדיפות הנוכחית של הליך המשנה.
2279. The Strokes have changed.
2280. שגיאה מקומית בעיבוד
2281. לחיצת היד נכשלה עקב תבנית מנה לא צפויה.
2282. Pixel Shader Model 3.0 requires sampler constants to be in registers [0-7].
2283. קובץ ‎.resources פגום. התקבל unexpected EndOfStreamException בעת ניסיון לקרוא את הכותרת של ResourceReader.
2284. מחרוזת ריקה או null עבור שם מונה.
2285. The Metrics property of CharacterMetrics is missing a required field.
2286. מספר תווים גדול מדי. מספר הבתים שנוצרו גדול מהמספר שניתן להחזיר כ- int.
2287. לא צריך להיות גוף שיטה.
2288. פריט התרבות המשמש כאב חייב להשתייך לתרבות נתמכת. X שייך לתרבות שאינה מותקנת כעת.
2289. RoutedEvent in RoutedEventArgs and EventRoute are mismatched.
2290. אין אפשרות לבצע רישום של אובייקט פעמיים.
2291. גלישת מאגר המרה.
2292. אין אפשרות לאתר את המאפיין שצוין.
2293. פעולת השירות 'שם פעולת שירות' אותרה בממשק/סוג 'שם סוג'.
2294. נסיגה רקורסיבית אינה מותרת עבור התו ‎\u{0:X4}‎.
2295. שמות יומן אירועים חייבים להיות מורכבים מתווים שניתנים להדפסה ואינם יכולים להכיל \, *, ? או רווחים
2296. מבטל עדכון מטמון מאחר שהערך סונכרן ברגע האחרון.
2297. אין מזהה הרכבה עבור אובייקט מסוג 'שם סוג'.
2298. Value of X must be finite and non-negative.
2299. The image is missing a frame.
2300. Duplicate ApplicationGesture values are not allowed.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions