English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

3501. BinaryReader נתקל באורך מחרוזת לא חוקי בעל X תווים.
3502. אחד הפריטים הניתנים לזיהוי היה בתבנית לא חוקית.
3503. יומן X נרשם כבר כמקור במחשב המקומי.
3504. שגיאה בבורר המעקב 'X': על ערך בורר להיות שלם.
3505. Cannot call the ClockController.SkipToFill method for a Clock that has a Duration or RepeatDuration of Forever, because this Clock will never reach its fill period.
3506. Byte range request failed.
3507. שם פרמטר: X
3508. גודל המחסנית עמוק מדי. ייתכן שיש ארגומנטים רבים מדי.
3509. בוצעה גלישת קיבולת והתקבל ערך שלילי. בדוק את קיבולת האוסף.
3510. [MaxAge] אין אפשרות לחשב את Cache MaxAge, השתמש ב- 10% מאז LastModified: X, LastModified: Y.
3511. שגיאת פרוטוקול: התקבלה הודעה שמכילה חתימה חוקית אך היא לא הוצפנה כדרוש על-ידי רמת הגנה יעילה.
3512. לא הייתה אפשרות להשתמש בביטול עריכה בסידרה של String עבור ההגדרה: Setting.
3513. המערכת מצפה למופע מסוג 'שם סוג' במיקום X במערך הארגומנטים.
3514. על הארגומנט להיות קטן או שווה ל- (‎2^31 - 1) אלפיות שניות.
3515. Screen coordinate is outside the bounding rectangle.
3516. ‏אין אפשרות ליצור מאזין 'X'‏ (listener).
3517. Timeout occurred while attempting to access UI. The application might be busy or unresponsive.
3518. XML לא חוקי בקובץ 'File Name' ליד אלמנט 'X'.
3519. ערוך AppSettings של מפתח/ערך עבור הערך שנבחר בתיבת הרשימה.
3520. ה- SafeHandle אינו חוקי.
3521. X' אינו מממש IChannelReceiver או IChannelSender. על כל הערוצים לממש את אחד הממשקים הללו.
3522. אין מספיק תווי ).
3523. הערוץ 'X' אינו רשום לשירותים מרוחקים.
3524. הספריה הזמנית 'X' אינה חוקית, הספריה חייבת להכיל מידע נתיב מלא. המערכת תשתמש בערך הקודם.
3525. השתמש ב- APIs ‏CompressedStack.(Capture/Run)‎ או ExecutionContext.(Capture/Run)‎ במקום זאת.
3526. אין די שטח אחסון במערכת
3527. ברשותינו אישורים שסופקו על-ידי המשתמש. השרת לא ציין מנפיקים כלשהם, לכן נסה את כל האישורים.
3528. אובייקט async שנוצר הוא Null או מסוג בלתי צפוי.
3529. אין אפשרות ליצור מופעים של אובייקט עבור האלמנט 'X'.
3530. הפרמטר צריך להיות תכונת PKCS 9.
3531. Only PreProcessInput and PostProcessInput events can access InputManager staging area.
3532. ניתן לקרוא ל- EndWrite פעם אחת בלבד עבור כל פעולה אסינכרונית.
3533. Access was denied on the media file.
3534. הערך שצוין לא יכול להיות מוגדר כ- False.
3535. הערך הממשי היה X.
3536. שולח תגובה 500, AuthenticationSchemeSelectorDelegate יצר מצב חריג: X.
3537. No dependency property שם מאפיין on X.
3538. אין אפשרות לקרוא לשיטה פעמיים באותו מופע.
3539. X Columns.Count:Y
3540. ספרה הקסדצימאלית 'X' לא חוקית.
3541. הערת (?#...) לא גמורה.
3542. ערוך/הוסף הגדרות ספק
3543. התכונה 'X' חייבת להיות מוגדרת לערך מספר שלם חיובי (integer).
3544. פריטים כפולים אינם מותרים באוסף.
3545. עבור התכונה נדרש Windows NT.
3546. ה- ObjectManager איתר מספר לא חוקי של תיקונים. עובדה זו בדרך כלל מצביעה על בעיה ב- Formatter.
3547. הייתה אפשרות לתגובת מטמון חלקית, גודל = X, אורך תוכן התגובה = Y.
3548. תם פסק הזמן שהוקצב לפעולה
3549. אפשרות זו מפעילה Script היוצר מסד נתונים חדש או מגדיר מסד נתונים קיים לאחסון מידע עבור ASP.NET בנוגע לחברות, פרופילים, ניהול תפקידים, התאמה אישית וספק אירועי אינטרנט ב- SQL.
3550. הסוג 'שם סוג' לא נטען בהקשר ReflectionOnly אך ה- AssemblyBuilder נוצר כ- AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
3551. לא היתה אפשרות לפענח את השם המרוחק
3552. שגיאה ביצירת המודולים שצוינו במקטע התצורה 'system.net/authenticationModules'.
3553. ספירת הארגומנט אינה יכולה להיות שלילית.
3554. מחרוזת הקלט היתה ריקה או הכילה רווחים לבנים בלבד.
3555. המאפיין OtherKeyAttribute לא זמין עבור נמען הסכמה בעל מפתח שאינו מסוג KID.
3556. Only TreeScope.Element, TreeScope.Children, and TreeScope.Descendants are valid for this call.
3557. השירות מוכן.
3558. The ItemsSource for the DataGridCellsPresenter is read-only.
3559. לא הייתה אפשרות להשתמש בעריכה בסידרה של String עבור ההגדרה: Setting.
3560. ניסיון לאפס את URI עבור אובייקט מ- 'X' ל- 'Y'.
3561. מזהה התרבות X (0xX) הוא תרבות נייטרלית; לא ניתן ליצור ממנו אזור.
3562. החל רשימה לתפקידים ספציפיים.
3563. הוספת הפריט כבר בוצעה. המפתח במילון: 'X' המפתח שנוסף כעת: 'Y'
3564. לא ניתן לזהות זהות יישום של הקורא.
3565. על גודל הנתונים להיות > 0 ו- < 0x3f0000
3566. שם לא חוקי.
3567. ארגומנטים מסוימים אינם תואמים זה לזה.
3568. Z ארגומנטים הועברו ל- 'X::Y'. A ארגומנטים נדרשו על-ידי שיטה זו.
3569. Already in an initializing state.
3570. אין אפשרות ליצור CMS שמוצפן עבור תוכן ריק.
3571. הספירה אינה יכולה להיות קטנה מ- 1.
3572. ה- TypeInfo שצוין אינו חוקי כיוון שאינו תומך בממשק ITypeInfo.
3573. ערכה [] לא גמורה.
3574. אין אפשרות לערבב בין פעולות סינכרוניות ואסינכרוניות בזרם תהליך.
3575. אין אפשרות לקרוא לשיטה AsyncProcessResponse בקולט הערוצים הקודם כיוון שהמחסנית ריקה.
3576. אין אפשרות לגשת לקבוצת משאבים סגורה.
3577. switchType צריך להיות שם מחלקה חוקי. ערך זה לא יכול להיות ריק.
3578. נעשה ניסיון לרשום סוג שירות מוכר היטב או שהופעל מסוג 'שם סוג, X'. פעולה זו אינה מותרת כיוון שהתבצע כבר ניתוב מחדש של הסוג כדי להפעיל במקום אחר.
3579. Null אינו ערך חוקי עבור X.
3580. Type of 'value' must be XamlReader.
3581. אירעה שגיאה בביטול עריכה בסידרה של OrderedDictionary. ArrayList אינו מכיל את DictionaryEntries.
3582. תבנית לא חוקית של בקשה Range:X.
3583. כל אחד מהחברים במערך NativeDigits חייב להיות אלמנט טקסט בודד (נקודת קוד UTF16 אחת או יותר) עם מאפיין Unicode Nd ‏(Number, ‏Decimal Digit) המציין שהוא ספרה.
3584. אין מסוף.
3585. שדה TypedReferences אינו יכול להיות static או init only.
3586. There is no input set.
3587. הזרם אינו תומך בחיפוש (seeking).
3588. פעולת יצירה נכשלה -> X.
3589. תכונות הפעלה אינן נתמכות עבור אובייקטי COM.
3590. אובייקט IWebProxy המשויך לבקשה לא איפשר לבקשה להמשיך
3591. הדרישה לאימות הדדי לא מולאה על-ידי השרת המרוחק.
3592. [MaxAge] אין אפשרות לחשב את Cache MaxAge, משתמש ב- RequestCacheValidator.UnspecifiedMaxAge המוגדר כברירת מחדל: X.
3593. ערכי שנים חייבים להיות בין ‎+/-10000.
3594. אין אפשרות לבצע פעולה זו באובייקט תוצאה אסינכרוני שהושלם.
3595. התכונה class של הערך אינה חוקית.
3596. פעולת השירות 'שם פעולת שירות' אינה יכולה להיות גוף של פעולת שירות.
3597. אין אפשרות למחוק את Performance Category כיוון שקטגוריה זו אינה רשומה או שהיא קטגוריית מערכת.
3598. הסוג של מאפיין ההגדרות 'שם מאפיין' אינו תואם.
3599. הערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור בית לא חתום.
3600. X אינו קידוד נתמך.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions