English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

3101. An absolute URI in a font family name must have file:// scheme.
3102. המערכת התריעה על BadImageFormatException בעת פענוח החתימה. קרוב לוודאי הסיבה לכך היא היעדר הקשר כללי. ודא שמסופקים genericTypeArguments ו- genericMethodArguments ושהם מכילים די הקשר.
3103. תוכן תווית שגוי ב- ILGenerator.
3104. הרשימה X מכילה פריטים רבים מדי; מותרים Y פריטים לכל היותר.
3105. מבטל את היכולת של חשבון ASP.NET המשמש כברירת מחדל (בהתבסס על מערכת ההפעלה) ליצור באופן אוטומטי מסדי נתונים ב- Sql Server Express (SSE)‎ באמצעות הסרת החשבון מהתפקיד dbcreator.
3106. BitmapMetadata is not available on BitmapImage.
3107. שגיאת תבנית קובץ Cookie.
3108. בקשת סוג קריאה לא חוקית 'X'.
3109. 'X' is not a valid type or is not a valid value.
3110. אין אפשרות לבנות בקשת טווח מותנה.
3111. ה- UnmanagedType שהועבראל DefineUnmanagedMarshal אינו סוג פשוט. לא ניתן להשתמש באף אחד מהערכים הבאים: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
3112. מספק אינטראקציה עם יומני רישום של Windows.
3113. אפשרות ההתחזות נבחרה אך לא סופקה סיסמה. לצורך התחזות, נדרש להגדיר את הסיסמה. המערכת לא תחיל את השינויים בהתחזות.
3114. X, פעולת חיפוש נכשלה -> Y.
3115. קובץ ‎.resources פגום. המחרוזת עבור אינדקס השמות 'X' חורגת מסופו של הקובץ.
3116. GUID אינו יכול להיות Null.
3117. Cannot animate the 'X' property on a 'Y' using a 'Z'. For details see the inner exception.
3118. אין לציין סוג חריג במשפט לכידה עבור בלוק מסנן.
3119. The number of colors in the palette is larger than the maximum allowed by the supplied pixel format.
3120. אין זה חוקי להחזיר תכונות מותאמות אישית של סוג שנטען באמצעות ReflectionOnlyGetType (ראה Assembly.ReflectionOnly) -- השתמש במקום זאת ב- CustomAttributeData.
3121. סוג נדרש לא חוקי.
3122. Property value must be greater than or equal to zero or indefinite.
3123. אובייקט אישור לא מאותחל.
3124. הסוג של מונה זה.
3125. נמצא תו פונדקאי גבוה ללא פונדקאי נמוך עוקב באינדקס: X. ייתכן שהקלט אינו קיים בקידוד זה, או שהקלט אינו מכיל תווי Unicode (UTF-16) חוקיים.
3126. רק אלמנטים מותרים.
3127. Unexpected type of metadata.
3128. פעולת הביטול נתקלה בהקשר שונה מאשר זה שהוחל בפעולת ה- Set המתאימה. גורם אפשרי לכך הוא שה- Set של אובייקט בוצע בהליך המשנה ולא בוטל.
3129. אי התאמה של סוגים בין סוגי המקור והיעד.
3130. על האובייקט להיות מהסוג Byte.
3131. האימות נכשל, עיין במצב החריג הפנימי.
3132. התגובה חוקית על בסיס מדיניות = X.
3133. העבר מוקד למעלה
3134. האם פלט שגיאה של התהליך נכתב אל חבר StandardError של מופע ה- Process.
3135. Xml לא חוקי - ניתן לפרוש אלמנטים של גירסה מספר אחת בלבד.
3136. p: persisted. נתוני מצב ההפעלה והפרוצדורות המאוחסנות מאוחסנים במסד הנתונים "ASPState".
3137. שם קובץ תיבת דואר לא מותר.
3138. תם פרק הזמן שהוקצב לבקשה לטעון את קובץ ה- wave לזיכרון.
3139. חסר ארגומנט עבור האפשרות X.
3140. Missing required element 'X'.
3141. פעולה זו אינה נתמכת עבור URI יחסי.
3142. על אלמנט הבסיס להתאים לשם המקטע המפנה אל הקובץ, 'File Name'
3143. אין אפשרות לגשת לקובץ סגור.
3144. Erasing Shape cannot be null.
3145. מצב בקשה = If-None-Match:X.
3146. נעשה כבר רישום של המטפל ב- TrackingServices.
3147. ניסיון להוסיף callbacks מרובים לנציג שאינו תומך בשידור לקבוצה.
3148. קטעי קוד של חריגים אינם יכולים להכיל יותר ממשפט Finally אחד.
3149. הפעולה אינה מותרת ב- Sockets שאינם מחוברים.
3150. הספירה הסתיימה כבר.
3151. אין אפשרות להגדיר את InstanceLifetime לאחר שהמופע אותחל. עליך להשתמש בבנאי ברירת המחדל ולהגדיר באופן ידני את המאפיינים CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime ו- ReadOnly לפני הגדרת RawValue.
3152. Template's TemplateContent property can only be set once.
3153. אין אפשרות להשתמש ב- CreateInstance עם אובייקט מסוג TypeBuilder.
3154. שולח פקודה [X]
3155. אורך חתימת DSA לא היה 40 בתים.
3156. לא משויכים לאובייקט נתוני COM שעליהם הוא מבוסס.
3157. המטפל באירועים שיש להפעיל בהליך משנה (thread) נפרד כאשר הפעולה מתחילה.
3158. הודעת יישום @@SOAP
3159. שורת הפקודה אינה תואמת מכיוון שלא צוינה פעולה. לקבלת עזרה, אנא הפעל את aspnet_regsql.exe ‎-‎‎?‎.
3160. ערך eventID 'X' לא חוקי . עליו להיות בטווח שבין 'Y' ל- 'Z'.
3161. שם המחשב בו פועל התהליך.
3162. אין אפשרות לקדד נתוני קלט כאישור חוקי.
3163. מחרוזת הקלט אינה מכילה קידוד חוקי של הפרמטר 'X' 'Y'.
3164. כלי שירות מנהלתי לצורך התקנה וביטול התקנה של תכונות ASP.NET בשרת SQL.
3165. תגובת המטמון אינה נתמכת עבור בקשה עם גוף תוכן.
3166. שיטת הכניסה אינה מוגדרת באותה הרכבה.
3167. 'X' is not a Visual or Visual3D.
3168. ערך ה- enum ‏ConsoleColor לא הוגדר ב- enum זה. אנא השתמש בצבע מוגדר מה- enum.
3169. ה- Token ‏‎{0:x}‎ אינו Token ‏MethodBase חוקי בטווח של המודול {1}.
3170. בוצעה קריאה ל- ShellServices.ShellExpression.Parse() עם 'pattern' בעל עיצוב שגוי:X.
3171. ניתן לציין את ערך השדה בלבד להגדרת ערך שדה.
3172. ערך CultureAndRegionModifiers לא חוקי.
3173. The value of X cannot be changed while the inertia processor is running.
3174. אין אפשרות להפעיל את מאתר הבאגים. ודא שמאתר הבאגים של Microsoft (R) .NET Framework מותקן כהלכה.
3175. הספריה הזמנית 'X' לא קיימת. המערכת תשתמש בערך הקודם.
3176. אין אפשרות להשתמש בממשקים IKeyComparer ו-IHashCodeProvider/IComparer יחד; השתמש רק באחד מהם.
3177. תבנית חתימה שגויה.
3178. כמות זמן ה- CPU שהליך המשנה שהה מחוץ לליבת מערכת ההפעלה.
3179. אין אפשרות לקרוא מדיניות אבטחה.
3180. מציין את סוג ההצפנה בו יש להשתמש עבור קבצי Cookie.
3181. הערך שצוין אינו חוקי.
3182. The specified GUID represents a button, so isButton must be true.
3183. שם התהליך.
3184. אין אפשרות לסדר נציגים מקוד טבעי בתחום אחר מאשר תחום הבית שלהם.
3185. RoutedEvent/EventPrivateKey limit exceeded. Routed events or EventPrivateKey for CLR events are typically static class members registered with field initializers or static constructors. In this case, routed events or EventPrivateKeys might be getting initialized in instance constructors, causing the limit to be exceeded.
3186. ביטול סדרה ישר של הסוג 'שם סוג' אינו נתמך.
3187. הערכה שנדחתה של ההרכבה הכושלת היתה:
3188. ערך Era אינו חוקי.
3189. תגובה 206 התקבלה וערך הכותרת ETag או Last-Modified אינו מתאים לערך המטמון.
3190. ניסיון לבצע קריאה לאיגוד מוקדם בממשק COM מסוג שיגור-בלבד.
3191. כתיבה לזרם דחוס אינה נתמכת.
3192. אין זה חוקי להפעיל שיטה לפי סוג שנטען באמצעות ReflectionOnlyGetType.
3193. התכונה ConfigurationPropertyConverter צריכה להיגזר מתוך TypeConverter.
3194. כתובת URL לניתוב מחדש
3195. אין אפשרות לצרף נציגים שאינם מסוג MulticastDelegate.
3196. InPlaceBitmapMetadataWriter cannot be copied.
3197. תבנית הנתיב הנתונה אינה נתמכת.
3198. תוויות IDN חייבות להיות באורך של 1 עד 63 תווים.
3199. על אורך המערכים להיות זהה.
3200. A package with the same URI is already in the package store.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions