English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

1901. הדף הקודם
1902. כמות זמן ה- CPU בה התהליך השתמש.
1903. אין אפשרות לנתח את מבנה הטקסט של שורת המצב של HTTP של המטמון: X.
1904. שם יישום ה- remoting 'X' הוגדר כבר.
1905. השתק עוצמת מיקרופון
1906. מחק את AppSetting של מפתח/ערך שנבחר.
1907. &מנהל מחרוזת חיבור
1908. על האובייקט להיות מהסוג UInt64.
1909. Stylus input encountered an error.
1910. לא הייתה אפשרות לאתר מאפיין עבור התכונה 'Attribute'.
1911. התגובה היא Null לכן בקשה זו עלולה להיכשל.
1912. The number of elements in this collection must be greater than zero.
1913. ערכי ACE המוגדרים על-ידי המשתמש חייבים שלא להיות מסוג ACE מוכר.
1914. שם המשאב שצוין "X" לא קיים בקובץ המשאב.
1915. אתר אינטרנט זהה
1916. פסק הזמן של הקריאה במילי-שניות.
1917. אין אפשרות לבצע המרה של האובייקט ל- DBNull.
1918. זרם צל צריך להיות ניתן לכתיבה.
1919. אין אפשרות ליצור קולט ערוצים כדי להתחבר לכתובת URL 'X'. כנראה שלא נעשה רישום של ערוץ מתאים.
1920. BitmapImage לא אותחל. קרא לפעולת השירות BeginInit, הגדר את המאפיינים המתאימים ולאחר מכן קרא לפעולת השירות EndInit.
1921. StartItem is not valid.
1922. AssemblyName.Name אינו יכול להיות Null או מחרוזת ריקה.
1923. אין אפשרות לקרוא לפעולת השירות X כאשר פעולת Y אחרת ממתינה.
1924. 'X' has already finished.
1925. Bitmap does not contain thumbnail.
1926. על הסוג שמועבר להיגזר מ- System.Attribute או מ- System.Attribute עצמו.
1927. עדכן כותרות מאוחסנות במטמון.
1928. גודל מאגר הקריאה בבתים. זהו המספר המרבי של בתי קריאה שניתן לכלול במאגר.
1929. ספק המרחיב X אינו תואם לסוג Y.
1930. הערך שצוין לא יכול להיות שלילי.
1931. This Visual is not connected to a PresentationSource.
1932. אין אפשרות לשמור הרכבה ארעית.
1933. אירעה שגיאה בעת ניסיון לכתוב את התצורה. הודעת השגיאה היא: X
1934. האינדקס והספירה חייבים להפנות למיקום בתוך המאגר.
1935. תבנית מחרוזת יכולה להיות רק "G", "g", "X", "x", "F", "f", "D" או "d".
1936. מפרט את ספקי החברות הזמינים.
1937. The SelectedDates collection can be changed only in a multiple selection mode. Use the SelectedDate in a single selection mode.
1938. Installed codecs do not support the media file format.
1939. קבל בסיס תגובה זה כשספירת הניסיונות החוזרים = X.
1940. ייתכן ששדות אובייקט לא אותחלו כהלכה.
1941. המצביע שהועבר כ- String אינו יכול להיות ב- 64K התחתונים של שטח כתובת התהליך.
1942. Automation client cannot access UI because application is shutting down.
1943. סוג המונה מציין כיצד לפרש את ערך המונה, לדוגמה, ספריה ממשית או קצב שינוי.
1944. נשאר עם X אישורי לקוח שמהם ניתן לבחור.
1945. הפרמטרים Year, Month ו- Day מתארים DateTime שאינו ניתן לייצוג.
1946. קובץ JScript של proxy התריע על מצב חריג בזמן האתחול. X.
1947. קולט ערוצים קרא לשיטה store במחסנית הקולט מבלי לדחוף קודם נתונים למחסנית.
1948. Maximum buffer length must be within actual buffer length.
1949. מארח SMTP לא נמצא.
1950. Cannot request a property or pattern that is not cached.
1951. השרת דחה את אישורי הלקוח.
1952. עליך לקרוא לפעולת השירות Bind לפני ביצוע פעולה זו.
1953. מצב שגיאות מותאמות אישית באופן מרוחק הוגדר כבר.
1954. שם התרבות 'X' אינו נתמך.
1955. צוין אזור הרשאת אבטחה לא חוקי.
1956. מציין אם המקטע 'זיהוי' נעול.
1957. &כתובת URL לניתוב מחדש המשמשת כברירת מחדל:
1958. Glyph typeface URI does not point to a previously recorded glyph typeface.
1959. Unexpected String Id X. String IDs must be sequential.
1960. אין אפשרות לאחזר מתאר אבטחה עבור מסגרת זו.
1961. Font face index must be greater than or equal to zero.
1962. הבקשה נכשלה מאחר שלא נמצא אף ערך מטמון (CacheKey = X) וערך CachePolicy בפועל הוא Y.
1963. האוסף מוגדר לקריאה בלבד.
1964. המאזין 'X' שנוסף למקור 'Y' חייב לכלול מאזין בעל אותו שם שמוגדר במקטע הראשי של מאזיני Trace.
1965. ביצוע פעולה בהליך משנה (thread) נפרד.
1966. אין MemberInfo עבור Object Object Name.
1967. תג אלמנט לא חוקי 'X'.
1968. גלול דף ימינה
1969. על הערך להיות אי-שלילי וקטן או שווה ל- Int32.MaxValue.
1970. מתאר אבטחה עם גירסה אחרת מאשר '1' אינו חוקי.
1971. מערך הפרמטרים בעלי-שם אינו יכול להיות גדול ממערך הארגומנטים.
1972. 'X' is not a valid ImeConversionMode.
1973. סוג דף לא ידוע
1974. פונקציית רישום של COM חייבת להיות סטטית.
1975. התכונה הדרושה 'Attribute' אינה יכולה להיות ריקה.
1976. זהות אנונימית אינה יכולה לבצע התחזות.
1977. אישור נבחר: X.
1978. צור ערך AppSetting חדש מסוג מפתח/ערך.
1979. מתבצע ניסיון לבטל עריכה בסידרה של זרם ריק.
1980. ההרשאה נדחתה: אין אפשרות לקרוא מרחוק לשיטות במחלקה AppDomain.
1981. ערך הכותרת של Content-Length' אינו חוקי
1982. פעולה זו נתמכת רק ב-Windows Longhorn ואילך.
1983. כדי שניתן יהיה להשתמש בו מקובץ .config, לספק הקולט מסוג 'שם סוג' חייב להיות בנאי בתבנית 'X'
1984. אין אפשרות לקבל את זמן התפוגה של הקשר SSPI.
1985. אין אפשרות להעביר GCHandle בין כמה מופעי AppDomain.
1986. אין אפשרות לארוד שוב Overlapped ארוז.
1987. X גדול מדי. אורכו אינו יכול לעלות על Y תווים.
1988. ניתן לבקש גישת צירוף (Append) רק במצב כתיבה-בלבד.
1989. זרם קלט רגיל של התהליך.
1990. RegistryKey.SetValue אינו תומך במערכים מהסוג 'שם סוג'. רק Byte[] ו- String[] נתמכים.
1991. ניתן להוסיף פריטי TraceListeners בלבד אל TraceListenerCollection.
1992. Gesture accepts only objects of type 'שם סוג'.
1993. צוינה כתובת פיזית לא חוקית.
1994. שם התחום ארוך מדי.
1995. A pixel shader using Pixel Shader Model 2.0 cannot be set because registers only available in Pixel Shader Model 3.0 are being used.
1996. הערך שצוין כולל תווי בקרה לא חוקיים.
1997. 'X' property value must be greater than or equal to zero.
1998. לא הופעל תהליך על-ידי אובייקט זה, לפיכך אין אפשרות לקבוע מהו המידע המבוקש.
1999. שם מסד הנתונים חסר. יש לציין זאת כאשר ‎-sstype הוגדר כ- "c".
2000. לא היו די הליכי משנה חופשיים ב- ThreadPool כדי להשלים את הפעולה.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions