English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

1601. אין אפשרות לחתוך נתונים שהיו קיימים קודם בקובץ שנפתח במצב Append.
1602. האובייקט ששימש לסידור קריאות המטפל באירועים שהונפק כתוצאה מיציאת Process.
1603. לא היתה אפשרות להקצות את סוג הספק "שם סוג" .
1604. על האובייקט להיות מהסוג String.
1605. ‏‏'X' אינו יכול להמיר 'Y' ל‏-‏ 'Z'.‏
1606. אין אפשרות להמיר סוג אובייקט לסוג יעד.
1607. סוג חייב ליישם IComparable‎ או IComparable כדי לתמוך בהשוואה.
1608. Uri של בקשה כולל שאילתה, ולא סופק זמן תפוגה מפורש.
1609. קטגוריות של מופע יחיד חוקיות רק עם אורך חיים מסוג Global.
1610. אין אפשרות לעדכן את המטמון אם מצב Response == 304 וערך המטמון לא נמצא.
1611. הערך של התכונה "class" אינו חוקי.
1612. הנתיב המלא או הנתיב היחסי לספריה שממנה ברצונך לקרוא. לדוגמה, "c:\temp".
1613. אין תמיכה באיחוד מוצהר של הרשאות אלה.
1614. שגיאה לא צפויה בעת פענוח המניפסט שצוין.
1615. Must specify at least one of TreeScope.Element, TreeScope.Children, or TreeScope.Descendants.
1616. מחלקות העדיפות AboveNormal ו- BelowNormal אינן זמינות בפלטפורמה זו.
1617. מחרוזת עזרה לא חוקית. על אורכה להיות בטווח שבין 'X' ל- 'Y'.
1618. כלל הבדיקה אינו מהסוג הנכון.
1619. לא ניתן ליצור מזהי אבטחה (SID) מוכרים מסוג LogonIdsSid.
1620. מעדכן כותרות בתגובה 304.
1621. גודל הזרם בכותרת התחתונה של GZip לא מתאים לגודל הזרם האמיתי.
1622. Collection accepts only objects of type InputGesture.
1623. מצב בקשה = If-Range:X.
1624. Page number cannot be negative.
1625. ספרות לא חוקיות עבור הבסיס שצוין.
1626. סוג פרטי הנמען 'שם סוג' אינו חוקי.
1627. אין אפשרות לגשת לחבר.
1628. הפעולה אינה חוקית בשל המצב הנוכחי של האובייקט.
1629. אין אפשרות לפתוח יומן עבור מקור 'X'. ייתכן שאין ברשותך גישת כתיבה.
1630. הערכים PasswordChar ו- PromptChar אינם יכולים להיות זהים.
1631. לא הייתה אפשרות לשמור את רמת המדיניות 'X'.
1632. המערכת נתקלה ב- End of Stream לפני השלמת הפרישה.
1633. השיטה אינה ממומשת על-ידי מחלקה זו.
1634. ScrollBar percent must be between 0 and 100.
1635. הכיתוב של החלון הראשי עבור התהליך.
1636. סיומת הקובץ שצוינה אינה סיומת חוקית.
1637. המודול שצוין נטען כבר.
1638. שם משאב כפול בתוך הרכבה.
1639. סוג הארגומנטים שהועברו לשיטות המשווה הכלליות אינו חוקי.
1640. מצב בקשה = If-Modified-Since:X.
1641. Start property found before ending X.
1642. הגדרת remoting נכשלה עם החריג 'X'.
1643. מצב פתוח של FileObject לא הוגדר עם ערך חוקי. FileObject זה פגום.
1644. אין אפשרות לקרוא ל- BeginConnect בזמן שפעולה אסינכרונית אחרת מתבצעת באותו Socket.
1645. המספר היה נמוך מהגבול התחתון של המערך במימד הראשון.
1646. הטווח חייב להיות PropertyTabScope.Document או PropertyTabScope.Component
1647. המרה לא חוקית מ- 'X' ל- 'Y'.
1648. The specified data is invalid, see inner exception for details.
1649. שם קטגוריה של אובייקט מונה הביצועים.
1650. Data object must have at least one format.
1651. ‏‏סוג לא חוקי עבור המאפיין X.‏
1652. יש לציין כתובת 'מאת'.
1653. Text formatting engine cannot acquire break record due to error: 'X'.
1654. המפתח 'X' אינו קיים במקטע התצורה של appSettings.
1655. לא ניתן לטעון את הסוג שם סוג הנחות לביטול הסידרה.
1656. אין אפשרות לבטל את הרישום של פריט תרבות הזה מאחר שהוא מהווה פריט אב של X. נסה לבטל תחילה את הרישום של X.
1657. אין אפשרות להגדיר אובייקט תת-מחלקה X לאובייקט Y.
1658. הארגומנט שהועבר לא היה מאותו ModuleBuilder.
1659. סוג הארגומנט לא תואם למשווה הכללי.
1660. הערך עבור 'minLocalRequestFreeThreads' אני יכול לעלות על הערך עבור 'minFreeThreads'. יתבצע שחזור של הערכי המקוריים.
1661. הבקשה כוללת כותרת הרשאה ולא נמצאו הוראות s-maxage, proxy-revalidate או public.
1662. אין אפשרות להגדיר פעמיים אובייקט ראשי המשמש כברירת מחדל.
1663. מסד הנתונים נוצר או השתנה.
1664. צירוף הארגומנטים לבנאי DateTime נמצא מחוץ לטווח החוקי.
1665. Requested PackagePart not found in target resource.
1666. החזרת token הליך משנה לאחר אימות Web Request נכשלה.
1667. התכונה 'X' חייבת להיות מספר שלם (Integer) שאינו שלילי.
1668. הערך שצוין אינו חוקי בספירה של 'X'.
1669. Pixel format not supported.
1670. ערך כותרת Last-Modified של תגובת HTTP 1.0 מתקיים לפני ערך המטמון.
1671. התקבלה בקשה עם סכימה לא תואמת או ללא סכימת אימות. AuthenticationSchemes:X, Authorization:Y.
1672. התכונה אינה נתמכת עבור מחשבים מרוחקים.
1673. ה- Performance Counter המבוקש אינו מונה מותאם, יש לאתחלו כ- ReadOnly.
1674. אין זיכרון פנוי עבור תצוגת קובץ מונים מותאמים.
1675. Must disconnect specified child from current parent Visual before attaching to new parent Visual.
1676. תיקון ביצע הפניה לאובייקט עם מזהה X אך אובייקט זה אינו קיים.
1677. StylusPointDescription must contain at least X, Y and NormalPressure in that order.
1678. הקובץ פתוח כעת לקריאה. סגור את הקובץ ופתח אותו שוב לפני שתנסה לבצע פעולה זו.
1679. הסר שגיאה מותאמת אישית שנבחרה.
1680. ניתוב מחדש עבר לצמיתות
1681. Out of video memory.
1682. אין אפשרות ליצור מופע של X מכיוון שזוהי מחלקת אבסטרקטית.
1683. סופר חבילות אבטחה:
1684. מציין אם התהליך המשויך הסתיים.
1685. הפרמטר בעל השם חייב להיות ACL שהוא גורם מכיל.
1686. לפונקציית ביטול רישום של COM חייב להיות פרמטר System.Type וסוג החזרה Void.
1687. טווח לא חוקי.
1688. Due to protocol mismatch hardware support is not available.
1689. מטפל המעקב מסוג 'שם סוג' אינו רשום ב- Remoting Services.
1690. צור מחרוזת חיבור חדשה.
1691. סוג חיפוש לא חוקי.
1692. 'X' אינו ערך חוקי עבור 'Interval'. 'Interval' חייב להיות גדול מ- Y.
1693. הערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור שבר עשרוני.
1694. המחרוזת לא זוהתה כ- DateTime חוקי. התחלת מילה לא ידועה באינדקס X.
1695. 'X' value is not valid because it contains no animations.
1696. Clone of an instance of type 'שם סוג' is null or not an instance of 'שם סוג'.
1697. אורך נדרש (0=none)= X.
1698. מערך אינו יכול להיות Null.
1699. הגדר LastSynchronized =X.
1700. מספר האלמנטים במערכים Type ו- Object חייבים להתאים.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions