English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

2501. סוג נגזר 'שם סוג' דיווח על ערך לא חוקי עבור יציאת Uri 'X'.
2502. לא נמצאו משאבים מתאימים עבור התרבות או התרבות הנייטרלית. ודא שבוצעו הטבעה או קישור תקינים של "X" לתוך ההרכבה "Assembly Name " בזמן ההידור, או שכל הרכבות הלווין הדרושות נטענו ונחתמו במלואן.
2503. אין אפשרות לבצע סידור: המערכת נתקלה בתו שאינו ניתן למיפוי.
2504. ערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור בית עם סימן.
2505. היסט ואורך חייבים להפנות למיקום במחרוזת.
2506. The Metrics property of CharacterMetrics has too many fields.
2507. The transform is not defined for the point.
2508. Start or end specified is past the end of the text range.
2509. הקריאה לשיטה נעשתה באמצעות Message מסוג בלתי צפוי.
2510. startIndex לא יכול להיות גדול מאורכה של מחרוזת.
2511. שם היעד שגוי או שהשרת דחה את אישורי הלקוח.
2512. המאפיין אינו ממומש על-ידי מחלקה זו.
2513. תכונות סוג שגויות. דגל ניראות מקונן הוגדר בסוג לא-מקונן.
2514. Value is not valid.
2515. מעקב מחסנית:
2516. Cannot change FreezableCollection during a CollectionChanged event.
2517. שגיאה פנימית בזמן הריצה.
2518. גודל המשוב עבור מצב משוב צופן (CFB) חייב להיות 8 סיביות.
2519. על האובייקט להיות מאותו סוג של ה- enum. הסוג שהועבר היה 'X'; סוג ה- enum היה 'Y'.
2520. הצג או ערוך את התצורה
2521. נתיבי המקור והיעד חייבים להיות שונים.
2522. האם העובד עדיין עובד על פעולה ברקע?
2523. PixelShader חייב להיות מוגדר ב- ShaderEffect.
2524. אובייקטים כפולים בארגומנט.
2525. ספירת הבתים אינה יכולה לחרוג מ- X בתים עבור סוג זרם זה.
2526. Cannot access a disposed HTTP byte range downloader.
2527. אין אפשרות לפענח את השיטה שם פעולת שירות כיוון שהסוג המצהיר של מזהה השיטה הייחודי X הוא כללי. ספק באופן מפורש את הסוג המצהיר ל- GetMethodFromHandle.
2528. רק סוגי המערכים הנתמכים עבור CopyTo ב- BitArrays הם Boolean[], Int32[] ו- Byte[].
2529. תחביר לא חוקי בשורה X - 'Y'.
2530. שגיאה בקריאת הספריה X.
2531. האובייקט Object Name מופעל מרחוק על-ידי רכיב Proxy שאינו תומך בגילוי ממשקים. סוג זה של אובייקט מרוחק אינו נתמך.
2532. אין אפשרות להסיר את המטפל באירועים כיוון שלא קיימת שיטת הסרה ציבורית עבור האירוע.
2533. InstanceLifetime לא נמצא בשימוש על-ידי מוני ReadOnly.
2534. כ&תובת URL לניתוב מחדש:
2535. The collection already contains the item.
2536. יש להצהיר על הבנאי (constructor) שצוין בהגדרת הסוג הכללי של הסוג שצוין.
2537. Internal error in newly produced path figures.
2538. A child of a Timeline in "XAML" must also be a Timeline or a class that derives from Timeline.
2539. כל Trusted Code מקבל את ההרשאה להתקשר חזרה לאתר המקור שלו.
2540. מפתחות משנה של הרישום אינם יכולים להיות גדולים מ- 255 תווים.
2541. מספר החלפת המחרוזות המרבי המותר הוא 255.
2542. אין אפשרות להשיג MemberInfo עבור ISerialized Object 'Object Name'.
2543. Value cannot be Double.NaN.
2544. ל- X אין אפשרות להסיר ערך מטמון עם מפתח = Y, שגיאה (throw) = Z.
2545. רק ספריות מוחלטות מותרות עבור ספריית בחירה.
2546. חיפוש המשאב נסג למשאבי הנסיגה האחרונים בהרכבה מסוג satellite, אך satellite זה לא נמצא או שלא היתה אפשרות לטעון אותו. אנא שקול לבצע התקנה מחדש או לתקן את היישום.
2547. תרבות 'X' היא תרבות נייטרלית. אין אפשרות להשתמש בה בעיצוב ופרישה ולפיכך אין אפשרות להגדירה כתרבות הנוכחית של הליך המשנה.
2548. נא ודא שקובץ הצליל קיים במיקום שצוין.
2549. ניסיון לבצע פעולה לא מורשית.
2550. אורך הנתונים צריך להיות כפולה של 16 בתים.
2551. יש להגדיר דגל אחד לפחות.
2552. בוצעה יציאה מתהליך, לפיכך המידע המבוקש אינו זמין.
2553. קבוצת קוד מעניקה אמון מלא בכל הקוד ויוצרת את הבסיס של עץ קבוצת הקוד.
2554. החל את הכלל על כל המשתמשים.
2555. Unexpected value. Deferrable content must be provided as a System.Stream or System.Byte[].
2556. Base לא חוקי.
2557. שגיאה בלתי צפויה אירעה ב- send
2558. בקשה להרשאות ראשיות נכשלה.
2559. המחרוזת לא זוהתה כ- DateTime חוקי.
2560. Buffer size is not sufficient.
2561. אין אפשרות לחסום קריאה ב- Socket זה בעת שמתנהלת קריאה אסינכרונית קודמת.
2562. The specified window does not belong to the current thread.
2563. The CultureInfo object used for number substitution must be a specific culture, not a neutral culture or InvariantCulture.
2564. ההוראה האזורית 'X' מכיל תווים לא חוקיים. RegionText אינו יכול להכיל תווי שורה חדשה.
2565. 'X' is not a valid value for this control.
2566. הגדר תפוגה =X.
2567. הגדרות ספק.
2568. פגום \k<...> הפניה לאחור בעלת שם.
2569. השירות לא זמין, סוגר את חיבור הבקרה
2570. הזרם אינו תומך בכתיבה.
2571. האובייקט שצוין חייב שלא להיות מופע של סוג כללי.
2572. שיטות רכיב גישה (accessor) עבור האירוע X חסרות.
2573. מדיניות לקוח MinFresh = X.
2574. שם מודול דינאמי כפול בתוך הרכבה.
2575. הבורר נמצא כבר ברשימה של בוררים שנבדקו.
2576. יש לכתוב תווי Unicode חלופיים כזוגות יחד באותה קריאה, לא בנפרד. שקול להעביר במקום זאת מערך תווים.
2577. התכונה 'X' חייבת להיות מוגדרת לערך מספר שלם (integer).
2578. מחרוזת אינה יכולה להיות באורך אפס.
2579. חייב להתבצע מימוש סופי של hash לפני אחזור ערך hash.
2580. ערך לא חוקי.
2581. כדי להיות פריט אב, לפריט תרבות נדרשת היכולת לחזור למצב תרבות Invariant בתוך X שלבים. למרבה הצער, לפריט התרבות Y יש שרשרת חזרה למצב קודם ארוכה מדי. נא בחר פריט תרבות אחר.
2582. Value of X must be either NaN, or a finite value greater than or equal to 1.
2583. שם מופע של אובייקט מונה הביצועים.
2584. בעת ציון FieldInfo לתיקון סוג מקונן, יש לציין גם מזהה חוקי עבור אובייקט מכיל זה.
2585. Another HwndTarget is associated with this window.
2586. קבוצת קוד מעניקה אמון מלא בכל הקוד שמקורו במחשב המקומי
2587. אין אפשרות להשתמש ב- 'X' כספק קולט ערוצים. הוא אינו מממש את 'סוג ממשק'.
2588. מאפשר לחשבון ASP.NET המשמש כברירת מחדל (בהתבסס על מערכת ההפעלה) ליצור באופן אוטומטי מסדי נתונים ב- Sql Server Express (SSE)‎ באמצעות הוספת החשבון לתפקיד dbcreator.
2589. האובייקט IAsyncResult לא הגיע משיטת ה- async המתאימה בסוג זה או ש- EndWrite נקראה מספר פעמים עם אותו IAsyncResult.
2590. ייתכן ששינויים בקובץ זה גרמו לפעולה לא תקינה ויאבדו אם
2591. URI לא חוקי. סכימת Uri ארוכה מדי.
2592. הבקשה נכשלה.
2593. Property value must be finite and greater than zero.
2594. הערך המקומי שהועבר אינו שייך ל- ILGenerator זה.
2595. נציג לשיטת מופע לא יכול להיות 'this' ריק.
2596. שם משתנה הסביבה לא יכול להכיל תו שווה.
2597. אין אפשרות ליצור URI יחסי מאחר שהפרמטר 'uriString' מייצג URI מוחלט.
2598. גודל הסמן אינו חוקי. הוא חייב להיות אחוז בין 1 ל- ‏100.
2599. ני&הול תפקידים זמין
2600. FileStream לא יפתח התקני Win32 כגון מחיצות דיסק וכונני קלטות. הימנע משימוש ב- "\\.\" בנתיב.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions