English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

901. אין אפשרות לאתר ערכת הרשאות בשם שצוין.
902. 'X' property value must be greater than zero.
903. אין אפשרות לגשת למפתח רישום סגור.
904. X, המטמון לא מתעדכן על בסיס מצב פרוטוקול המטמון הנוכחי = Y.
905. היציאה סגורה.
906. הזרם אינו תומך בפעולות קלט/פלט בו-זמניות של קריאה או כתיבה.
907. The X.CreateClock method returned a pre-existing object, rather than a new object inheriting from TimelineClock.
908. ה- BackgroundWorker מציין שאינו מדווח על התקדמות. שנה את WorkerReportsProgress כדי לציין שהוא מדווח על התקדמות.
909. הסוג 'שם סוג' לא נמצא.
910. שם רכיב כפול 'X'. שמות רכיבים חייבים להיות ייחודיים ולא תלויי רישיות.
911. המערך NativeDigits חייב להכיל עשרה חברים בדיוק.
912. יש להצהיר על השדה שצוין בהגדרת סוג כללי.
913. מזהה האבטחה אינו יכול להיות הבעלים של אובייקט זה.
914. מציין את משך העדר הפעילות המרבי בשניות של חיבור רשת TCP/IP בין שרת האינטרנט לבין שרת המצב לפני נטישת החיבור.
915. אף אחד מהכתובות שהתגלו או צוינו אינה תואמת למשפחת הכתובות של ה- Socket.
916. Unexpected Type Id X. Type IDs must be sequential.
917. על הסוג להיגזר מ- Delegate.
918. חבר לא נמצא.
919. --- סוף רכיב מעקב אחר מחסנית של מצב חריג פנימי ---
920. Cannot initialize compressor.
921. אין אפשרות לקבל ספריית בחירה של IIS.
922. הגבר עוצמה
923. שגיאת תחביר, פקודה לא מזוהה
924. הפעולה גרמה לגלישת מחסנית.
925. הפעולה היא רב-משמעית מכיוון שההרשאה מייצגת מספר זהויות.
926. גודל הסף שצוין ליצירת מילון נמצא מחוץ לטווח.
927. שגיאת remoting לא ידועה.
928. 'X' is not a Visual3D.
929. ביטוי מותנה (?(...)) לא חוקי.
930. שימוש של מאגר אחורי אינו עונה על הדרישות לסוג המשאב.
931. המסיכה שצוינה מכילה תווים לא חוקיים.
932. בחר תאריך
933. OS PlatformId לא מזוהה.
934. ה- Token ‏‎{0:x}‎ אינו Token ‏MemberInfo חוקי בטווח של המודול {1}.
935. אורכה של רשימת בקרת הגישה חורד מהמקסימום המותר.
936. תכונות סוג שגויות. סוג אינו יכול להיות הן אבסטרקטי והן סופי.
937. גירסת אלגוריתם מפתח האישור אינה נתמכת.
938. רכיב גישה (accessor) של מאפיין 'X' באובייקט 'Object Name' התריע על החריג הבא:'Y'
939. ‏‏'Y' אינו ערך חוקי עבור 'X'.
940. שם כותרת לא חוקי
941. לא קיים מזהה ייחודי של השם הנתון.
942. תבנית מסמך LDML לא חוקית.
943. הפעולה אינה מותרת באובייקטים מסוג שם סוג. השתמש באובייקטים מסוג שם סוג בלבד.
944. Assert, ‏Deny ו- PermitOnly לא נתמכות בשיטות עם מוסכמת קריאה Vararg.
945. &פרמטר של חיבור:
946. Must specify URI.
947. נמצא תו פונדקאי נמוך ללא פונדקאי גבוה קודם באינדקס: X. ייתכן שהקלט אינו קיים בקידוד זה, או שהקלט אינו מכיל תווי Unicode (UTF-16) חוקיים.
948. מצב מערכת, או תגובת עזרה של המערכת.
949. הקריאה של OSVersion ל- GetVersionEx נכשלה.
950. העבר מוקד דף למטה
951. אין אפשרות לטפל בניתוב מחדש מפרוטוקולים HTTP/HTTPS לפרוטוקולים אחרים שאינם דומים.
952. הקשרים בין X.Y ו- Z.A אינם נתמכים.
953. הערך OID אינו חוקי.
954. הערך שצוין עבור פרטי ה- Socket אינו חוקי.
955. התקבל EOF לא צפוי או שהתקבלו 0 בתים מזרם התעבורה.
956. אין אפשרות לשחזר זרימת תוכן אם היא לא הופסקה.
957. A cluster map entry must be greater than or equal to a previous entry.
958. פעולה זו אינה נתמכת בסוגים מקוננים של SortedList כיוון שנדרש עבורם שינוי של SortedList המקורי.
959. הכמות המירבית של זיכרון פיזי שביקש התהליך מאז הפעלתו.
960. מאפיין מקור לא הוגדר לפני כתיבה ליומן האירועים.
961. הספריה שצוינה, 'X', אינה ספריית משנה של 'Y'.
962. מציין אם נדרש חיבור מאובטח כדי להעביר את קובץ ה- Cookie של אימות.
963. גודל המאגר שצוין גדול מדי. ל- FileSystemWatcher אין אפשרות להקצות X בתים עבור המאגר הפנימי.
964. Cannot access current properties on a pattern that contains only cached data.
965. בטל מסד נתונים עבור תלות מטמון SQL.
966. 'X' language tag must be empty or must conform to grammar defined in IETF RFC 3066.
967. המטמון לא מתעדכן מאחר שאין תגובה המשויכת לבקשה.
968. על הערך להיות גדול או שווה לאפס ופחות מגודלו של מאגר המסוף בממד זה.
969. לא היתה אפשרות לפענח את TimeSpan מכיוון שלפחות אחד מרכיבי השעות, הדקות או השניות הוא מחוץ לטווח החוקי שלו.
970. הפועל אותו יש להחיל על המסמך שצוין על-ידי המאפיין FileName.
971. על אורך המערך להיות X.
972. שגיאת אבטחה.
973. התיאור של מזהה האירוע 'X' במקור 'Y' לא נמצא. ייתכן שלמחשב המקומי חסרים פרטי הרישום או קבצי DLL של ההודעה הדרושים להצגת ההודעה, שאין לך הרשאת גישה אליהם. המידע שלהלן הוא חלק מהאירוע:
974. הוראות הסידור אינן חוקיות.
975. מידע עזרה עבור מונה זה.
976. הסוג 'שם סוג' לא הושלם.
977. Incorrect form 'X' found parsing 'Y' string.
978. זרימת ההקשר הופסקה כבר.
979. הגדר את סוג הכלל לערך 'אפשר'.
980. Cannot navigate to application resource 'X' by using a WebBrowser control. For URI navigation, the resource must be at the application's site of origin. Use the pack://siteoforigin:,,,/ prefix to avoid hard-coding the URI.
981. ניסיון לבצע גישה אל שיטה חסרה.
982. קבוצת קוד מעניקה את ערכת הרשאות האינטרא-נט לקוד מאזור האינטרא-נט. ערכת הרשאות זו מעניקה לקוד אינטרא-נט את ההרשאה להשתמש באחסון מבודד, גישה מלאה לממשק המשתמש, יכולת מסוימת לבצע השתקפות וגישה מוגבלת למשתני סביבה.
983. אירעה שגיאה. פרטי החריגה:
984. מציין אם המונה לקריאה בלבד. מונים מרוחקים ומונים שלא נוצרו בעזרת רכיב זה, הם לקריאה בלבד.
985. גדול יותר מגודל האוסף.
986. על האובייקט להיות מערך של סוגי נתונים בסיסיים.
987. דרישת אבטחה בצד המרוחק לא מולאה במהלך האימות. נסה להגדיל את הערך של ProtectionLevel ו/או של ImpersonationLevel.
988. The stroke being replaced does not exist in the current collection.
989. הקטגוריה X לא קיימת.
990. התבצע שחרור של אחסון LocalDataStoreSlot.
991. לנתיבי המקור והיעד חייבים להיות בסיסים זהים. העברה לא תפעל בין אמצעי אחסון.
992. הסר את הספק שנבחר
993. בורר תאריכים
994. ניסיון לבצע גישה אל שדה שאינו קיים.
995. עבור שיטה שאינה סטטית נדרש יעד.
996. זמנים קצובים לא נתמכים בזרם זה.
997. אין די זיכרון זמין כדי לעמוד כעת בדרישות המצופות של פעולה, אולי עקב פיצול טווח הכתובות הווירטואלי. אנא נסה שוב מאוחר יותר.
998. URI לא חוקי. לא היתה אפשרות לנתח את הרשות/מחשב מארח.
999. Bad Rotation parameter. Only Rotate0, Rotate90, Rotate180, and Rotate270 are supported.
1000. מטמון Age = X, מטמון MaxAge = Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions