English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

1401. X, מפתח = Y, הערך בוצע באופן חלקי, ספירת בתים שאינם מאוחסנים במטמון = Z.
1402. אין אפשרות לציין הן GetField והן SetProperty.
1403. אובייקט שיכול להיות Null חייב להיות בעל ערך.
1404. לחצן יום
1405. האם להשתמש במעטפת מערכת ההפעלה כדי להפעיל את התהליך.
1406. תור ריק.
1407. החיבור נסגר; ההעברה בוטלה
1408. מבנה כותרת הדואר שגוי.
1409. אין אפשרות לאתחל מתאר אבטחה שאותחל.
1410. שם היציאה שצוין ארוך מדי. שם היציאה חייב לכלול פחות מ- 260 תווים.
1411. הפניה למחרוזת לא הוגדרה למופע של String.
1412. Media file download failed.
1413. דרוש מספר לא שלילי עבור הקיבולת.
1414. תמיכה בהצפנת קבצים פועלת רק על מחיצות NTFS.
1415. נמצאו נתונים לא חוקיים במהלך הקידוד.
1416. RegistryKey.SetValue אינו מתיר String[] המכיל הפניית String עם ערך Null.
1417. המזהה של הפעלת התהליך.
1418. 'X' RepeatBehavior does not represent a repeat duration and does not have a RepeatDuration value.
1419. מחרוזת קלט לא היתה בתבנית הנכונה.
1420. Cannot call this API during the OnRender callback. During OnRender, only drawing operations that draw the content of the Visual can be performed.
1421. Property value must be between 0.0 and 1.0.
1422. לכל האובייקטים ברשימת הקלט חייב להיות סוג אב של 'CodeGroup'.
1423. מפרט את ספקי ניהול התפקידים הזמינים.
1424. מערך המקור לא היה ארוך דיו. בדוק את srcIndex ו- length ואת הגבולות התחתונים של המערך.
1425. אין אפשרות לקבוע מהו התחום של האובייקט הקורא.
1426. מערך היעד קטן מדי כדי להכיל את הכותרות.
1427. מגיש טווח בקשות מהמטמון, Range:X.
1428. יש לציין מידע חוקי עבור פרישה במחרוזת.
1429. מספר הפרמטרים אינו תואם את שהועבר בספירת ערכי הארגומנטים.
1430. אורכו של UnmanagedMemoryStream חייב להיות אי-שלילי וקטן מ- (‎2^63 - 1 - baseAddress).
1431. PropertyCondition value for property 'שם מאפיין' must be 'X'.
1432. ערך מחרוזת התאריך בכותרת אינו חוקי.
1433. כמת מקונן X.
1434. X' אינו יכול להיות גדול מ- Y.
1435. אין די זיכרון כדי לעמוד בדרישות המצופות של פעולה, וכנראה שמערכת זו לעולם לא תענה על הדרישות של בקשה זו עם גודלי הסגמנטים הנוכחיים של ערימת ה-GC. אם זוהי מערכת של 32 סיביות, שקול לבצע אתחול במצב 3 GB או להשתמש בקובץ config כדי לשנות את גודלי הסגמנטים עבור ערימת האובייקטים הגדולים וערימת האובייקטים הרגילים של ה- GC של ה- CLR.
1436. הקובץ 'File Name' כבר קיים.
1437. The specified Visual is not a descendant of this Visual.
1438. מוסכמת הקריאה Vararg אינה נתמכת.
1439. Zero axis of rotation specified.
1440. לא קיים בנאי חסר פרמטרים המוגדר עבור אובייקט זה.
1441. אורך OID מקודד גדול מדי (גדול מ- 0x7f בתים).
1442. הערך שצוין אינו כתובת בסיס חוקית.
1443. על התקופה להיות קטנה מ- 2^32-2.
1444. Color transform is not valid.
1445. שם קטגוריה לא חוקי. על אורכו להיות בטווח שבין 'X' ל- 'Y'. מרכאות כפולות, תווי בקרה ורווחים מובילים או נגררים אינם מותרים.
1446. ‏‏סוג לא חוקי עבור האירוע X.‏
1447. יש להעביר את ההודעה שהועברה ל- Invoke ל- PropagateOutParameters.
1448. Cannot append to a null DrawingGroup.Children collection.
1449. URI לא חוקי. לא היתה אפשרות לפרוש את שם המחשב המארח.
1450. StartIndex אינו יכול להיות קטן מאפס.
1451. סוג השוואת המחרוזת שהועבר אינו נתמך כעת.
1452. &מצב שגיאות מותאמות אישית:
1453. The specified StylusPointDescription must be a subset.
1454. שם ה- IETF ‏X של התרבות אינו שם IETF מוכר.
1455. אין אפשרות לפענח את הקריאה לבנאי הנכון.
1456. אין אפשרות לאתר את השיטה במופע האובייקט.
1457. תכונות הפעלה אינן נתמכות עבור סוגים שלא נגזרו מ- MarshalByRefObject.
1458. אורך אינו יכול להיות קטן מ- 0 או גדול מאורך הקלט.
1459. מחרוזת באורך null או אפס לא מייצגת סוג חוקי.
1460. שגיאה לא ידועה "'X".
1461. מדיניות לקוח MaxAge = X.
1462. רק תבניות 'X' יכולות להיות בעלות תכונת 'id'.
1463. שגיאת שיקוף כותרת: מספר חברי ערך: X.
1464. על הארגומנט להיות מסוג שם סוג.
1465. Failed to load cursor file 'File Name'.
1466. שגיאת דפוס החלפה.
1467. לא קיים תהליך המשויך אל אובייקט זה.
1468. סוג תוכן לא חוקי.
1469. Cannot add FamilyMap because Target property is not set.
1470. The current value of the SelectionUnit property on the parent DataGrid prevents rows from being selected.
1471. (?(X) ) הפניה לקבוצה לא מוגדרת.
1472. המזהה:"X" במאפיין:"שם מאפיין" מסוג:"שם סוג" אינו שם חוקי של מזהה בלתי תלוי בשפה. בדוק אם CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier מתיר את שם המזהה.
1473. קבוצת קוד אינה מעניקה הרשאות ויוצרת את הבסיס של עץ קבוצת הקוד.
1474. שגיאת תחביר בפרמטרים או בארגומנטים
1475. ה- Zone של ההרכבה שנכשלה היה:
1476. Cryptographic Message Standard (CMS) אינו נתמך בפלטפורמה זה.
1477. מציין אם לאחסן את מצב ההפעלה.
1478. הסוג שצוין חייב שלא להיות הגדרת סוג כללי.
1479. האתחול נכשל כיוון ש- CounterName חסר.
1480. Unable to convert to Int32Collection.
1481. מסד הנתונים חסר בארגומנטים.
1482. לא יכול להיות בעל צאצא Null.
1483. כמות הזיכרון המירבית אותה ניתן להחליף בדיסק בה התהליך השתמש מאז הפעלתו.
1484. No imaging component suitable to complete this operation was found.
1485. המטפל אינו תומך בפעולות אסינכרוניות. ייתכן שיש צורך לשנות את הפרמטרים לבנאי FileStream כדי לציין שהמטפל נפתח באופן אסינכרוני (כלומר, הוא נפתח במפורש עבור קלט/פלט חופף).
1486. הנתיב לספריה עליה יש לפקח.
1487. Specified Visual is not a child of this Visual.
1488. איפוס תוכן
1489. המחרוזת מכילה נקודות קוד Unicode לא חוקיות.
1490. אין אפשרות לקרוא לתוצאה ב- Match שנכשל.
1491. סוג ה- enum הבסיסי והאובייקט חייבים להיות מאותו סוג או אובייקט. הסוג שהועבר היה 'X'; סוג ה- enum הבסיסי היה 'Y'.
1492. בחר עד דף למעלה
1493. פונקציית ביטול רישום של COM חייבת להיות סטטית.
1494. X, MaxStale = Y, מצב עדכון = Z.
1495. Input array is not a valid rank.
1496. Duplicate Stroke in StrokeCollectionChangedEventArgs.Added.
1497. אין אפשרות למחוק קובץ.
1498. ScriptEngine קיבל דיווח על שינוי בתצורת ה- IP ויעדכן את הגדרות WebProxy.
1499. SerialPort אינו תומך בקידוד 'X'. סוגי הקידוד הנתמכים כוללים את ASCIIEncoding, UTF8Encoding, UnicodeEncoding, UTF32Encoding ואת רוב דפי הקוד בעלי הבתים היחידים או הכפולים. לקבלת רשימה מלאה, נא עיין בתיעוד.
1500. הוסף והגדר ספק חברות.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions