English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

1201. הודעה זו תוחלף בשגיאה מ- customdata.resx.
1202. מספר שלם (Integer) או Token גדולים מדי לקידוד.
1203. על הערך להיות קטן מגודל החלון המרבי הנוכחי של המסוף בממד זה, שהוא X. שים לב לכך שערך זה תלוי ברזולוציית המסך ובגופן המסוף.
1204. אין די הרשאות להגדרת אלמנט התצורה 'X'.
1205. 'X' must be a relative URI for site of origin.
1206. אירעה שגיאה בקריאת הקובץ הממוקם ב- X. נא ודא שקובץ wave חוקי קיים במיקום שצוין.
1207. על הארגומנט להיות בין X ל- Y.
1208. המחרוזת המפוענחת אינה שם IDN חוקי.
1209. לא הייתה אפשרות לאתר ממיר סוגים כדי להמיר אובייקט אם הסוג 'שם סוג' מועבר למחרוזת.
1210. אובייקט אינו מציין סוג.
1211. לא ניתן לזהות את זהות היישום.
1212. אין אפשרות להחיל את התכונות SecurityTransparent ו- SecurityCritical לטווח ההרכבה בו-זמנית.
1213. אין אפשרות לאתר את המפתח X באוסף.
1214. 'X' property of the 'Y' class cannot be null.
1215. מילוט תו \p{X} לא שלם.
1216. ערכת ההרשאות 'X' היתה בשימוש ואין אפשרות למחוק אותה.
1217. המטפל אינו תומך בפעולות אסינכרוניות. ייתכן שיש צורך לשנות את הפרמטרים לבנאי FileStream כדי לציין שהמטפל נפתח באופן סינכרוני (כלומר, הוא לא נפתח עבור קלט/פלט חופף).
1218. פרמטר 'X' אינו יכול להיות Null.
1219. אירע חריג במהלך בקשת Ping.
1220. A named FontFamily object cannot be modified.
1221. אין אפשרות להפיק hash עבור ההרכבה.
1222. אין אפשרות לטעון אחד או יותר מהסוגים המבוקשים. אחזר את המאפיין LoaderExceptions לקבלת מידע נוסף.
1223. The specified size is less than the information decoded in the ISF stream.
1224. ספירת הנעילות אינה יכולה לחרוג מ- UInt32.MaxValue.
1225. מאפיין זה אינו נתמך עבור פרוטוקולים שאינם משתמשים ב- URI.
1226. X' צריך להיות גדול מ- 'Y' וקטן מ- 'Z'.
1227. This operation requires the thread's apartment state to be 'X'.
1228. הפעולה אינה מותרת ב- Socket מסוג non-blocking.
1229. אסור לבטל עריכה בסידרה של הסוג שם סוג והסוגים הנגזרים ממנו (כגון X) ברמת אבטחה זו.
1230. obj או ctx חייבים להיות Null.
1231. אין אפשרות להחליף תבנית מוכללת X בלי לציין את הדגל CultureAndRegionModifiers.Replacement.
1232. 'X' must contain at least one file drop path.
1233. זהות היישום לא תואמת לזהויות שבמניפסט.
1234. אין נתונים זמינים עבור קידוד X.
1235. שם נתיב ריק אינו חוקי.
1236. X הוא פריט תרבות מותאם אישית חלופי. נא ציין את CultureAndRegionModifiers.Replacement.
1237. זרם זה אינו תומך בפעולות חיפוש (seek).
1238. האינדקס חייב להיות בגבולות הרשימה.
1239. זרם BinaryFormatter לא חוקי.
1240. אירעה שגיאה בעת ניסיון לקרוא את התצורה. הודעת השגיאה היא: X
1241. אין אפשרות להכין שיטות אבסטרקטיות.
1242. אין אפשרות לגשת ל- ILGenerator באמצעות בנאי שנוצר עם DefineDefaultConstructor.
1243. השיטה אינה נתמכת.
1244. Unknown/unexpected change event
1245. שם המשתמש של SQL Server עמו יש לאמת; מחייב שימוש באפשרות ‎-U.
1246. Cannot create a palette with less than 1 color or more than 256 colors.
1247. אין אפשרות לבצע עריכה בסידרה של IntPtr or UIntPtr בעל ערך של שמונה בתים במחשב בעל גודל מילה של ארבעה בתים.
1248. כמות הזיכרון הנוכחית שהתהליך הקצה אשר לא ניתן לשתפה עם תהליכים אחרים.
1249. FileStream התבקש לפתוח התקן שאינו קובץ. לתמיכה עבור התקנים כגון 'com': או "lpt1:", קרא ל- CreateFile בעצמך ולאחר מכן השתמש בבנאי FileStream המקבלים מטפל במערכת הפעלה כ- IntPtr.
1250. מספר המטפלים המקוריים המשויכים אל תהליך זה.
1251. הצג לוח שנה
1252. Channel type is not recognized.
1253. אותרו מספר תכונות מותאמות מאותו סוג.
1254. ניתן לבצע פעולה זו פעם אחת בלבד עבור כל אובייקט.
1255. אין אפשרות להשתמש ב- IL Generator כאשר קיימים מצבים חריגים לא סגורים.
1256. מספר גדול מדי של שינויים בו-זמנית בספריה:X.
1257. XML לא חוקי בקובץ "File Name" ליד רכיב "X". המקטע תומך רק בתגי .
1258. The required pattern for URI containing ";component" is "AssemblyName;Vxxxx;PublicKey;component", where Vxxxx is the assembly version and PublicKey is the 16-character string representing the assembly public key token. Vxxxx and PublicKey are optional.
1259. בוצעה חריגה מהקצאת האחסון (עבור הספריה או קבוצת הנתונים הנוכחית)
1260. Null אינו ערך קבוע חוקי עבור סוג זה.
1261. This object has an outstanding DrawingContext. The DrawingContext must be Closed or Disposed before making Open or Append calls.
1262. לא ניתן לזהות הרשאה שהוענקה ליישום.
1263. בקשת טווח מותנה ב- Http <= 1.0 אינה מיושמת.
1264. פקטור הגדילה של התור חייב להיות בין X ל- Y.
1265. אין אפשרות לבצע פעולה זו לאחר שתגובה נשלחה.
1266. Translation is not valid.
1267. מאפיין זה אינו נתמך על-ידי מחלקה זו.
1268. כמות זמן ה- CPU שהתהליך שהה בתוך ליבת מערכת ההפעלה.
1269. ניסיון לפעול על מערך עם מספר שגוי של מימדים.
1270. הפרמטר From אינו יכול להיות קטן מהפרמטר To.
1271. אין אפשרות לקבל את קוד ההחזרה של תוכנית שמופעלת. הפקודה שהופעלה היתה 'X'.
1272. פירוט ממוזג של הגדרות מחרוזת חיבור.
1273. בטל את MaxStale (מוגדר כ- 0).
1274. הארגומנט לא יכול להיות אפס.
1275. עליך לציין שם ספריה, לא נתיב יחסי או מוחלט.
1276. התהליך לא מחזיק בהרשאה 'X', הדרושה עבור פעולה זו.
1277. Failed to load cursor from the stream.
1278. הערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור Currency.
1279. Grid row must be set between 0 and row maximum.
1280. השרת המרוחק אומת כחוקי על-ידי המשתמש.
1281. ספריית העבודה ההתחלתית של התהליך.
1282. יש לבצע את פעולת הביטול בהליך המשנה שההקשר המתאים לו היה Set.
1283. התצורה כבר פתוחה בחלון אחר. ניתן לפתוח חלון אחד בלבד בו-זמנית. האם ברצונך לשמור את השינויים שנעשו בחלון האחר, לסגור אותו ולפתוח חלון חדש?
1284. סוג ספק התיאור X החזיר ערך Null מ- Y שאינו חוקי.
1285. אין אפשרות למחוק; ייתכן שהספריה או קבצים בספריה נמצאים בשימוש.
1286. אין לספק הרשאה נוספת לשם הגדרת מידע טוען.
1287. תגובה==304 או שהבקשה הייתה HEAD, מעדכן ערך מטמון.
1288. הגדרות משותפות של קומפילציה, דף וזמן ריצה
1289. Cannot append to a frozen DrawingGroup.Children collection.
1290. פרק הזמן עבור המאפיין 'שם מאפיין' חרג מהערך המרבי הניתןלאחסון בתצורה.
1291. אין אפשרות להשתמש בערך RoundtripKind של DateTimeStyles עם הערכים AssumeLocal, ‏AssumeUniversal או AdjustToUniversal.
1292. אין אפשרות להוסיף תכונת זמן חתימה מרובות של PKCS 9.
1293. הזמן שצוין אינו נתמך בלוח שנה זה. על הזמן להיות בין X (תאריך לועזי) ל- Y (תאריך לועזי), כולל.
1294. וקטור אתחול (IV) שצוין אינו תואם לגודל הבלוק של אלגוריתם זה.
1295. קוד המצב חייב להיות בטווח 100 עד 999.
1296. השרת ביצע הפרת פרוטוקול
1297. טעינת קידוד מקוטע אינה נתמכת בפרוטוקול HTTP/1.0.
1298. מציין את קובץ ה- Cookie של HTTP בו יש להשתמש עבור אימות.
1299. קוד מצב תגובה אינו 304 או 206.
1300. האוסף הוא לקריאה בלבד.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions