English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Kaikkia järjestelmän metatietojen merkkijonoja ei voi jäsentää muotoon "nimi:arvo", ongelmallinen merkkijono: X.

Click to search this error in Google

English version

Cannot parse all strings in system metadata as "name:value", offending string: X.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Finnish

Error category
 .Net Framework

Other localized versions
24 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions