English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Bir derlemeye 'X' çalışma zamanı ana bilgisayarı tarafından geçersiz bir izin kümesi sağlandı. Homojen bir AppDomain'de, geçerli izin kümeleri yalnızca FullTrust ile AppDomain'in korumalı alan izin kümesidir.

Click to search this error in Google

English version

An assembly was provided an invalid grant set by runtime host 'X'. In a homogenous AppDomain, the only valid grant sets are FullTrust and the AppDomain's sandbox grant set.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Turkish

Error category
 .Net Framework

Other localized versions
6 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions