English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Kişiselleştirme etkinleştirilmedi ve/veya değiştirilebilir değil. Enabled özelliği true olarak ayarlanmalı ve kayıtlı bir kişiselleştirme sağlayıcısı seçilmelidir. Geçerli kullanıcıya kişiselleştirme durumunu değiştirme hakkı verilmelidir.

Click to search this error in Google

English version

Personalization is not enabled and/or modifiable. The Enabled property must be set to true, and a registered personalization provider must be selected. The current user must be granted the right to modify personalization state.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Turkish

Error category
 .Net Framework

Other localized versions
6 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions