English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

QueryCorrelationInitializer'ı işletmek için kullanılabilecek hiç bağıntı tanıtıcısı yok. Bunun nedeni sorgu başlatıcısında özel olarak ayarlanmış bir tanıtıcısı olmaması ve bağıntı kapsamından kullanılabilecek hiç tanıtıcı olmamasıdır."

Click to search this error in Google

English version

There is no correlation handle available to initialize the QueryCorrelationInitializer. This is because there is no explicit handle set on the query initializer and there is no handle available for use from the correlation scope."

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Turkish

Error category
 .Net Framework

Other localized versions
6 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions