English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Det går inte att uppdatera fjärrtabellerna. Uppdaterbara nyckeluppsättningsdrivna markörer i fjärrtabeller kräver en transaktion med REPEATABLE_READ- eller SERIALIZABLE-isoleringsnivån som omfattar markören.

Click to search this error in Google

English version

Remote tables are not updatable. Updatable keyset-driven cursors on remote tables require a transaction with the REPEATABLE_READ or SERIALIZABLE isolation level spanning the cursor.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Swedish

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions