English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Dialogsäkerhet är inte tillgänglig för den här konversationen eftersom det inte finns någon fjärrtjänstbindning för måltjänsten. Skapa en fjärrtjänstbindning eller ange ENCRYPTION = OFF i satsen BEGIN DIALOG.

Click to search this error in Google

English version

Dialog security is not available for this conversation because there is no remote service binding for the target service. Create a remote service binding, or specify ENCRYPTION = OFF in the BEGIN DIALOG statement.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Swedish

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions