English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Varning! En länkad server kan inte hänvisa till ursprungsservern. Om du vill använda ett fyrdelat namn för att hänvisa till en lokal tabell, bör du använda det faktiska servernamnet i stället för ett alias.

Click to search this error in Google

English version

Warning: A linked server that refers to the originating server is not a supported scenario. If you wish to use a four-part name to reference a local table, please use the actual server name rather than an alias.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Swedish

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions