English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Det största tillåtna heltalsvärdet för identitet har uppnåtts. Överväg att bygga om det feltoleranta indexet för att använda tomma platser i sekvensen.

Click to search this error in Google

English version

The maximum allow integer identity value has been reached. Consider re-building the error tolerant index to use any gaps in sequence.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Swedish

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions