English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Det går inte att skapa transaktionsprenumerationer till den sammanslagna publikationen %1. Publikationstypen bör vara antingen transaktion(0) eller ögonblicksbild(1) för den här åtgärden.

Click to search this error in Google

English version

Cannot create transactional subscription to merge publication '%1'. The publication type should be either transactional(0) or snapshot(1) for this operation.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Swedish

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions