English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Det oppstod en feil under skriving av registreringsinformasjon til registret. Du må ha tilgang som administrator for å utføre denne oppgaven. Kontakt systemansvarlig hvis du trenger hjelp

Click to search this error in Google

English version

An error occurred while writing the registration information to the registry. You must have administrative credentials to perform this task. Contact your system administrator for assistance

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Norwegian

Error category
 .Net Framework

Other localized versions
22 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions