English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Käynnistystoiminto epäonnistui. Toista solua tai riviä ei voi muokata, koska nykyisessä solussa tai rivissä on tietojen kelpoisuustarkistusvirheitä.

Click to search this error in Google

English version

Invoke operation failed. Cannot edit another cell or row while the current one has validation errors.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Finnish

Error category
 .Net Framework

Other localized versions
20 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions