English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Käyttäjänimi on määritetty, mutta salasanaa ei ole määritetty. Salasana on määritettävä, jos käyttäjänimeksi ollaan muuttamassa muu kuin machine, ASPNET tai SYSTEM. Käyttäjänimen muutoksia ei oteta käyttöön.

Click to search this error in Google

English version

The 'Username' was set but no password was supplied. You must set the password when changing the 'Username' to anything other than 'machine', 'ASPNET', or 'SYSTEM'. The changes to the Username will not be applied.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Finnish

Error category
 .Net Framework

Other localized versions
24 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions