English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Der blev returneret en ukendt værdi %2, mens der blev ventet på, at afslutningen af logbehandligsrutinens tråd %1. Trådens status er ukendt.

Click to search this error in Google

English version

An unknown value %2 was returned while waiting for log processing routine thread %1 termination. Thread state is unknown.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Danish

Error category
 Windows

Other localized versions
5 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions