English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Rozhraní QueryInterface funkce LogRecordPointer vrátilo chybu %1.

Click to search this error in Google

English version

MS DTC Transaction Manager start failed. QueryInterface on LogRecordPointer returned error %1.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Czech

Error category
 Windows

Other localized versions
5 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions