English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Ovladač HTTP.SYS poskytl Službě publikování na webu (Webové službě) nekonzistentní data čítače výkonu webu. Webová služba bude proto data ignorovat.

Click to search this error in Google

English version

HTTP.SYS provided inconsistent site performance counter data to the World Wide Web Publishing Service (WWW Service), so the WWW Service will ignore the data.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Czech

Error category
 Windows

Other localized versions
5 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions