English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Při hledání popisu svazku došlo k chybě. Svazek můžete obnovit otevřením příkazového řádku a spuštěním příkazu manage-bde.

Click to search this error in Google

English version

An error occurred while locating the volume description. Open a command prompt and run "manage-bde" to recover the volume.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Czech

Error category
 Windows

Other localized versions
6 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions