English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Došlo k chybě služby Koordinátor distribuovaných transakcí (DTC). Služba Řízení front zpráv nemůže pokračovat. Restartujte službu Koordinátor distribuovaných transakcí a službu Řízení front zpráv.

Click to search this error in Google

English version

The Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC) failed. The Message Queuing service cannot continue. Please restart the DTC and the Message Queuing service.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Czech

Error category
 Windows

Other localized versions
4 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions