English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Uživateli se zobrazilo upozornění na možnost programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Click to search this error in Google

English version

The Customer Experience Improvement Program Opt-in notification was displayed to the user.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Czech

Error category
 Windows

Other localized versions
3 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions