English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Cesta konfigurace nebo adresa URL, kde má být konfigurace odemčena. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.

Click to search this error in Google

English version

Configuration path or url at which the configuration should be unlocked. If not specified, defaults to server level configuration

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Czech

Error category
 Windows

Other localized versions
4 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions