English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

2301. Η StylusPointDescription δεν υποστηρίζει περισσότερα από 31 κουμπιά.
2302. Το όνομα τμήματος δεν αντιστοιχεί στον τύπο περιεχομένου του.
2303. Έγινε προσπάθεια ανακατεύθυνσης ενεργοποίησης για τον τύπο 'Όνομα τύπου, X'. Αυτό δεν επιτρέπεται καθώς είτε ένας γνωστός τύπος υπηρεσίας έχει ήδη καταχωρηθεί με αυτόν τον τύπο είτε ο τύπος αυτός έχει ήδη καταχωρηθεί ως ενεργοποιημένος τύπος υπηρεσίας.
2304. Η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε μη ενεργοποιημένο στοιχείο.
2305. Αν θα ενεργοποιηθεί η γραμμή έτοιμου τερματικού δεδομένων (Data Terminal Ready - DTR) κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.
2306. Το πλάτος πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το DrawingAttributes.MinWidth και μικρότερο ή ίσο με το DrawingAttribute.MaxWidth.
2307. Ο μετρητής X δεν υπάρχει.
2308. Τα κατώτερα όρια του πίνακα πρέπει να είναι πανομοιότυπα.
2309. Απόκριση Cache-Control = private+Headers, κατάργηση των κεφαλίδων.
2310. Η υπογραφή της μεθόδου δεν μπορεί να έχει τιμή null.
2311. Δεν μπορεί να γίνει κλήση αυτής της μεθόδου δύο φορές.
2312. Η δορυφορική συγκρότηση με το όνομα "Y" για την κουλτούρα υποχώρησης "X" είτε δεν ήταν δυνατό να βρεθεί είτε δεν ήταν δυνατό να φορτωθεί. Πρόκειται γενικά για πρόβλημα εγκατάστασης. Προτείνεται είτε η επανεγκατάσταση είτε η διόρθωση της εφαρμογής.
2313. Κατάργηση υποστήριξης για την κατάσταση περιόδου λειτουργίας της λειτουργίας SQLServer.
2314. Έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε μέλος που λείπει.
2315. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση κατάλληλων πόρων για την κουλτούρα που έχει καθοριστεί (ή για την ουδέτερη κουλτούρα) στο δίσκο.
2316. Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας
2317. Η μέθοδος ClockController.Seek κλήθηκε με ορίσματα που περιγράφουν έναν προορισμό αναζήτησης που αναζητά ένα θυγατρικό στοιχείο με Slip, αλλά χωρίς καθορισμένη διάρκεια. Δεν είναι σαφές εάν η αναζήτηση αφορά το θυγατρικό στοιχείο ή το χρόνο μετά τη διάρκεια του θυγατρικού στοιχείου.
2318. Έγινε κλήση της μεθόδου OnDeserialization ενώ γινόταν αποσειριοποίηση του αντικειμένου.
2319. Αποτυχία δημιουργίας αρχείου File Name.
2320. Επιστρέφει τον τοπικό δείκτη χειρισμού για αυτή τη διαδικασία. Ο δείκτης χειρισμού είναι μόνο διαθέσιμος εάν έχει γίνει εκκίνηση της διαδικασίας με χρήση αυτού του στοιχείου.
2321. Το καθορισμένο URI δεν είναι έγκυρο.
2322. Οι λειτουργικές μονάδες οι οποίες έχουν φορτωθεί από τη συσχετισμένη διεργασία.
2323. Ο καθορισμένος πίνακας δεν είχε την αναμενόμενη σειρά κατάταξης.
2324. Άγνωστο σύνολο δικαιωμάτων "X"
2325. Μια παρακολούθηση χωρίς καθορισμένο όνομα τύπου αναφέρεται στην ενότητα sharedListeners και δεν μπορεί να έχει κανένα άλλο χαρακτηριστικό εκτός από το 'Name'. Παρακολούθηση : 'X'.
2326. Τα ορίσματα ενεργοποίησης και το επίπεδο αξιοπιστίας εφαρμογής για το AppDomain πρέπει να αντιστοιχούν στην ίδια ταυτότητα εφαρμογής.
2327. Αντικατάσταση της ρύθμισης παραμέτρων συγκρότησης
2328. Καθορίζει αν είναι κλειδωμένη η ενότητα Compilation.
2329. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση μέρους της διαδρομής.
2330. Το τρέχον στοιχείο απόσπασης δεν βρέθηκε.
2331. Προσθήκη νέας συγκρότησης
2332. Δεν είναι δυνατή η διεύρυνση από τύπο προέλευσης σε τύπο προορισμού επειδή είτε ο τύπος προέλευσης δεν είναι στοιχειώδης είτε η μετατροπή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
2333. Η τιμή FirstDayOfWeek δεν είναι έγκυρη.
2334. Δεν είναι δυνατή η συνέχιση της τρέχουσας λειτουργίας, έχει καταστραφεί η αντιστοίχιση μνήμης για τους μετρητές επιδόσεων.
2335. Αυτό το επίπεδο αξιοπιστίας δεν θα επιτρέψει την εκτέλεση των συγκροτήσεων.
2336. Ενεργοποίηση μιας βάσης δεδομένων για εξάρτηση μνήμης cache SQL.
2337. Μεταβιβαζόμενοι κανόνες ελέγχου ταυτότητας
2338. Εντοπίστηκε διόρθωση σε ένα αντικείμενο που υλοποιεί το ISerializable ή έχει χαρακτήρα υποκατάστασης για ένα αντικείμενο το οποίο δεν έχει διαθέσιμο SerializationInfo.
2339. Οι αναμενόμενοι τύποι στη συλλογή είναι τύπου Όνομα τύπου.
2340. Η συγκρότηση δεν έχει όνομα συγκρότησης. Για να γίνει καταχώρηση προς χρήση από το COM, μια συγκρότηση πρέπει να έχει έγκυρο όνομα συγκρότησης.
2341. Το Array 'X' δεν μπορεί να περιέχει καταχωρήσεις null.
2342. Επιλέξτε τον τύπο συνθήκης για αυτήν την ενότητα κώδικα:
2343. Το maximumThreshold δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το initialThreshold.
2344. Το συγκεκριμένο όνομα κουλτούρας 'X' δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ενός αρχείου πόρου. Τα ονόματα αρχείων πόρων πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από γράμματα, αριθμούς, ενωτικά ή χαρακτήρες υπογράμμισης.
2345. Το καθορισμένο κλειδί είναι ένα γνωστό ημι-ασθενές κλειδί για το 'X' και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί.
2346. Το καθορισμένο μέγεθος ανατροφοδότησης δεν είναι έγκυρο.
2347. Το παράθυρο δεν είναι καταχωρημένο για είσοδο γραφίδας.
2348. Βρέθηκε ιδιότητα που πρόσθεσε εσφαλμένο αποδέκτη στην αλυσίδα.
2349. Το αρχείο δεν είναι διαθέσιμο (π.χ. το αρχείο είναι απασχολημένο)
2350. Μη αναμενόμενη εξαίρεση στο X.
2351. Η αποθήκευση πολιτικής ματαιώθηκε
2352. Κατά τη δημιουργία μιας παρουσίας τύπου 'Όνομα τύπου', δεν ήταν δυνατή η εκχώρηση έγκυρης άδειας για τον τύπο 'Όνομα τύπου'. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του στοιχείου.
2353. Η καθορισμένη τιμή RegistryKeyPermissionCheck δεν είναι έγκυρη.
2354. Μορφή ροής MethodCall ή MethodReturn που δεν είναι έγκυρη.
2355. Ο τύπος δεν πρέπει να εισάγεται από COM.
2356. Το TypeId X του BAML δεν είναι γνωστό.
2357. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή της προέλευσης του αρχείου καταγραφής συμβάντων 'X', επειδή είναι όμοια με το όνομα του αρχείου καταγραφής.
2358. Η κεφαλίδα μεταδεδομένων της εικόνας είναι κατεστραμμένη.
2359. Ανακατεύθυνση Keep Verb
2360. Ο καθορισμένος αποδέκτης πληκτρολογίου πρέπει να είναι ένα UIElement.
2361. Μη έγκυρο URI: Αναμενόταν θύρα επειδή υπάρχει άνω και κάτω τελεία (':') αλλά δεν ήταν δυνατή η ανάλυση της θύρας.
2362. Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του δικαιώματος που έχει εκχωρηθεί για τον τομέα.
2363. Πρόωρος τερματισμός της ροής.
2364. Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της εφαρμογής σε μια συγκρότηση ή σε χώρο αποθήκευσης τομέα.
2365. Το CharacterMetrics δεν είναι έγκυρο. Η οριζόντια πρόοδος (που ορίζεται ως άθροισμα των BlackBoxWidth, LeftSideBearing, και RightSideBearing) δεν είναι δυνατόν να είναι αρνητική.
2366. Το τρέχον ποσό μνήμης που μπορεί να σελιδοποιηθεί στο δίσκο και χρησιμοποιείται από τη διαδικασία.
2367. Έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε μονάδα δίσκου που δεν είναι διαθέσιμη.
2368. Το μήκος ενός πίνακα χαρακτήρων βάσης 64 δεν είναι έγκυρο.
2369. Μη αναγνωρίσιμη μορφή αρχείου λίστας αναπαραγωγής.
2370. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση των απαιτούμενων δικαιωμάτων.
2371. Ενεργοποιείται κάθε φορά που γίνεται λήψη σφάλματος από το SerialPort.
2372. Το καθορισμένο πεδίο πρέπει να δηλωθεί στον ορισμό γενικού τύπου του καθορισμένου τύπου.
2373. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο καθορισμένο αρχείο.
2374. Η διαθέσιμη μνήμη δεν επαρκεί για να καλύψει τις αναμενόμενες απαιτήσεις μιας λειτουργίας αυτή τη στιγμή. Δοκιμάστε αργότερα.
2375. Σφάλμα κατά την αποθήκευση του X - Το LocalFileSettingsProvider δεν υποστηρίζει την αποθήκευση αλλαγών σε ρυθμίσεις που ορίζονται από την εφαρμογή.
2376. Ο τύπος στο TypedReference δεν μπορεί να έχει τιμή null.
2377. Το νήμα βρισκόταν σε κατάσταση που δεν ήταν έγκυρη για τη λειτουργία που πραγματοποιείται.
2378. Έγινε υπέρβαση του ορίου του μήκους μηνύματος
2379. Αύξηση πρίμων
2380. Δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση των byte της συγκρότησης.
2381. Δημιουργία και έλεγχος των τομέων εφαρμογής
2382. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο Decimal.
2383. Η διαδρομή της μολυβιάς διαγραφής δεν είναι δυνατόν να είναι μηδενική.
2384. Δεν είναι δυνατή η εύρεση του καθορισμένου αρχείου.
2385. Το χαρακτηριστικό PKCS 9 δεν μπορεί να προστεθεί ρητά στη συλλογή.
2386. Άγνωστος τύπος μέλους.
2387. Μη έγκυρα byte DEVMODE
2388. Η τιμή μάσκας δεν μπορεί να είναι null ή κενή.
2389. Σφάλμα κατά τη δημιουργία της μεσολάβησης Web που καθορίζεται στην ενότητα παραμέτρων 'system.net/defaultProxy'.
2390. Το 'X' MouseAction δεν υποστηρίζεται .
2391. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια διόρθωσης της εφαρμογής.
2392. Καθορίζει το προεπιλεγμένο θέμα που θα εφαρμοστεί σε όλες τις σελίδες.
2393. Το μπλοκ περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση μιας διαδικασίας δεν μπορεί να έχει μήκος μεγαλύτερο από 65535 byte. Το μπλοκ περιβάλλοντός σας έχει μήκος X byte. Καταργήστε κάποιες από τις μεταβλητές περιβάλλοντος και προσπαθήστε ξανά.
2394. Σημειώθηκε υπερχείλιση και λήψη αρνητικής τιμής για τη χωρητικότητα του πίνακα κατακερματισμού. Ελέγξτε το συντελεστή φόρτωσης, τη χωρητικότητα και το τρέχον μέγεθος του πίνακα.
2395. Α&παιτείται SSL
2396. Ο χρόνος αναμονής πρέπει να είναι θετικός αριθμός ή -1.
2397. Η αίτηση ερωτήματος μεταδεδομένων δεν είναι έγκυρη.
2398. Σφάλμα ανάλυσης. Το τρέχον στοιχείο δεν είναι συμβατό με το επόμενο στοιχείο, X.
2399. Το X είναι μη έγκυρος δείκτης χειρισμού.
2400. Απαιτείται τιμή για την επιλογή /X

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions