English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1901. Το κοντέινερ επιλογής δεν υποστηρίζει πολλαπλή επιλογή.
1902. Ο τύπος Όνομα τύπου δεν είναι RuntimeType. Το XamlReader.Load δεν υποστηρίζει τη χρήση άλλων τύπων του Type.
1903. Οι ετικέτες τόμου μπορούν να οριστούν μόνο για τοπικούς τόμους με δυνατότητα εγγραφής.
1904. Η τιμή θα πρέπει να μην είναι άπειρη.
1905. Δεν είχε οριστεί η ιδιότητα Source πριν από το άνοιγμα του αρχείου καταγραφής συμβάντων σε κατάσταση εγγραφής.
1906. Ο πόρος 'X' δεν ήταν συμβολοσειρά - αντί για αυτόν, καλέστε GetObject.
1907. Το όνομα της βάσης δεδομένων δεν θα πρέπει να καθοριστεί στη συμβολοσειρά σύνδεσης.
1908. Ποσοστό προόδου της λειτουργίας.
1909. Το 'X' δεν είναι υποστηριζόμενο όνομα κωδικοποίησης.
1910. Ενεργοποίηση διαχείρισης μελών
1911. Επόμενο κανάλι
1912. Η τιμή 'X' για την απαρίθμηση 'Y' δεν είναι έγκυρη.
1913. Η εισαγωγή απέτυχε
1914. Η σύνταξη Xml δεν είναι έγκυρη.
1915. Ο δείκτης (με βάση μηδέν) πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το μηδέν και μικρότερος ή ίσος από το μέγεθος της λίστας ορισμάτων.
1916. Το PixelShader δέχεται μόνο ροές με δυνατότητα αναζήτησης.
1917. Η υπηρεσία X υπάρχει ήδη στο κοντέινερ υπηρεσιών.
1918. Αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία άλλων ρυθμίσεων παραμέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν πριν να επεξεργαστείτε αυτήν την θέση. Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στα άλλα παράθυρα και να ανοίξετε νέο παράθυρο;
1919. Η καθορισμένη συλλογή δεν είναι δυνατόν να είναι κενή.
1920. Επιβεβαίωση διαγραφής
1921. Προστιθέμενη ενότητα κώδικα ένωσης με συνθήκη συμμετοχής "X" στο επίπεδο Y.
1922. Η ώρα εκκίνησης του νήματος.
1923. Η παράμετρος 'X' δεν μπορεί να είναι κενή συμβολοσειρά.
1924. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ενός αντικειμένου NumberFormatInfo που είναι μόνο για ανάγνωση.
1925. Η υπηρεσία παροχής δεν βρέθηκε στη συλλογή.
1926. Αυτή η λίστα ελέγχου πρόσβασης δεν είναι σε κανονική μορφή και επομένως δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.
1927. Πρέπει να ορίζεται URL.
1928. Το όνομα του κλειδιού μητρώου πρέπει να αρχίζει με ένα έγκυρο βασικό όνομα κλειδιού.
1929. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία πινάκων ανοικτού τύπου.
1930. Το αρχείο μητρώου θα αντικαταστήσει το αρχείο εισόδου
1931. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ενός στοιχείου CacheRequest όσο είναι ενεργό σε κάποιο νήμα.
1932. Το μέγιστο ποσό φυσικής μνήμης που έχει χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία από την έναρξή της.
1933. Καθορίζει αν είναι κλειδωμένη η ενότητα RoleManager.
1934. Το 'retentionDays' πρέπει να έχει τιμή ανάμεσα σε 1 και 365 ημέρες.
1935. Απέτυχε η κατάργηση της φόρτωσης του προσαρμοσμένου αρχείου λεξικού στο X.
1936. Άγνωστος τύπος ασφάλειας: Όνομα τύπου
1937. Υπάρχουν διπλά αντίγραφα μεταδεδομένων.
1938. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα UInt32.
1939. Η κατάσταση εκτέλεσης του νήματος.
1940. Προσδιορίζει εάν η διαδικασία αποκρίνεται αυτή τη στιγμή.
1941. Αν καθοριστεί, οι συγκροτήσεις που έχουν μεταγλωττιστεί θα έχουν σταθερά ονόματα.
1942. Η λειτουργία εισόδου/εξόδου δεν θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Το αρχείο ενδέχεται να γίνει πολύ μεγάλο ή δεν έχει ανοιχτεί ο δείκτης χειρισμού, ώστε να υποστηρίζονται σύγχρονες λειτουργίες εισόδου/εξόδου.
1943. Δεν ήταν δυνατή η χρήση της αποσειριοποίησης Xml για τη ρύθμιση: Ρύθμιση.
1944. Το όνομα τοποθεσίας είναι το τμήμα του URL που ξεκινά μετά το πρωτόκολλο και πριν από τη διαδρομή. Τα ονόματα τοποθεσιών δεν περιλαμβάνουν τους αριθμούς θύρας.
1945. Η ιδιότητα DigitSubstitution πρέπει να είναι ενός έγκυρου μέλους της απαρίθμησης DigitShapes. Οι έγκυρες καταχωρήσεις περιλαμβάνουν Περιβάλλον, NativeNational ή Κανένα.
1946. Η προέλευση X δεν έχει καταχωρηθεί στον τοπικό υπολογιστή.
1947. Προσδιορίζει αν θα εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου σφάλματος στο χρήστη σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο σφάλμα.
1948. Το EndHitTesting έχει κληθεί ήδη στο IncrementalHitTester.
1949. Πάρα πολλά | στο (?()|).
1950. Η διεργασία με αναγνωριστικό X δεν εκτελείται.
1951. Η φόρτωση του τομέα εφαρμογής στον οποίο γινόταν η εκτέλεση του νήματος έχει καταργηθεί.
1952. Παρουσιάστηκε αριθμητικό σφάλμα κατά την προσπάθεια εκτέλεσης αυτής της λειτουργίας.
1953. Έγινε υπέρβαση του μέγιστου αριθμού σημείων υπηρεσιών.
1954. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε αυτές τις πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων για το X;
1955. Εσωτερικό σφάλμα στις λειτουργίες DateTime και Calendar.
1956. Οι δείκτες πινάκων πρέπει να ορίζονται σε μια παρουσία αντικειμένου.
1957. Μόνο μονοδιάστατοι πίνακες υποστηρίζονται για την ενέργεια που ζητήθηκε.
1958. Δεν ήταν δυνατή η αποστολή σε όλους τους παραλήπτες.
1959. Επιτρέπει πλήρη πρόσβαση σε όλους τους πόρους
1960. Η παράμετρος X πρέπει να περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία.
1961. Δεν είναι δυνατόν να οριστεί μια αρνητική διάσταση.
1962. Το κλειδί 'X' υπάρχει ήδη στη συλλογή.
1963. Έχουν γίνει πάρα πολλές αυτόματες απόπειρες ανακατεύθυνσης.
1964. Η σύνταξη XML δεν είναι έγκυρη. Λείπει η απαιτούμενη ετικέτα <X> για τον τύπο 'Όνομα τύπου'.
1965. Ο καλών δεν έχει δηλωθεί ως "friend".
1966. Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του SSL όταν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης.
1967. Το 'X' δεν είναι έγκυρο System.Windows.Automation.AutomationPeer. Αναμένεται να συσχετίζεται με ένα παράθυρο γνωστό στον αυτοματισμό.
1968. Το αντικείμενο δεν καθορίζει βασικό τύπο.
1969. Κουμπί 'Ημερολόγιο'
1970. Το μήκος του buffer δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 65500 byte.
1971. Μια έγκυρη τιμή UTF32 κυμαίνεται από 0x000000 έως και 0x10ffff και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμές κωδικοσημείου υποκατάστασης (0x00d800 ~ 0x00dfff).
1972. Πρέπει να γίνει αναστροφή του τροποποιητή στοίβας για να μπορέσει να γίνει άλλη τροποποίηση του ίδιου τύπου.
1973. Η συμβολοσειρά που αναλύεται δεν μπορεί να περιέχει δύο στοιχεία προσδιορισμού TimeZone.
1974. Το AppDomainSetup πρέπει να προσδιορίσει τα ορίσματα ενεργοποίησης για αυτή την κλήση.
1975. Η ενότητα κώδικα εκχωρεί πλήρη αξιοπιστία σε κώδικα που έχει υπογραφεί με ισχυρό όνομα ECMA.
1976. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του κλειδιού μητρώου X\Y\Z.
1977. Τα ονόματα δεν πρέπει να ξεκινούν με αριθμό.
1978. Δημιουργία πολιτικής ασφάλειας
1979. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα Int32.
1980. Μη έγκυρο επίπεδο δικαιώματος.
1981. Το όνομα αρχείου 'X' είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο μήκος που ορίζεται από το σύστημα.
1982. Το άνοιγμα του χώρου αποθήκευσης πιστοποιητικών X απέτυχε, εξαίρεση: Y.
1983. Η συνθήκη συμμετοχής προσδιορίζει κατά πόσο μια συγκρότηση πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη λήψη των δικαιωμάτων που σχετίζονται με μια ενότητα κώδικα.
1984. Ζητήθηκε MemberInfo για τύπο ISerializable.
1985. Προβολή η επεξεργασία της ρύθμισης παραμέτρων του υπολογιστή
1986. Η μέθοδος επικύρωσης Όνομα μεθόδου() επέστρεψε την μη αναμενόμενη κατάσταση: X.
1987. Σημαία που υποδεικνύει εάν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό ή όχι.
1988. Το ερώτημα μεταδεδομένων είναι έγκυρο μόνο στις ρίζα της ιεραρχίας των μεταδεδομένων.
1989. Δεν βρέθηκε το απαιτούμενο χαρακτηριστικό 'Χαρακτηριστικό'.
1990. Αναμενόταν '/' ή συμβολοσειρά.
1991. Πώς πρέπει να δημιουργηθεί το κύριο παράθυρο κατά την εκκίνηση της διαδικασίας.
1992. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ιδιότητας RoutedEvent όταν δρομολογείται το RoutedEvent.
1993. Ο προσδιορισμός μορφής δεν ήταν έγκυρος.
1994. Ορισμένες από τις τιμές ημερολογίου έχουν αλλάξει. Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα AvailableCalendars ή τη μέθοδο LoadDataFromCultureInfo για να ρυθμίσετε τη λίστα ημερολογίων.
1995. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της επιλογής κελιού, όταν το στοιχείο SelectionUnit είναι FullRow.
1996. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της παρουσίας του μετρητή επιδόσεων, αυτό το αντικείμενο έχει προετοιμαστεί ως ReadOnly.
1997. Καθορίζει αν είναι κλειδωμένη η ενότητα Globalization.
1998. Χρησιμοποιείται μη καθορισμένη τιμή NumberStyles.
1999. Ο κόμβος LinkedList ανήκει σε ένα LinkedList.
2000. Βρέθηκε τιμή null σε ένα πίνακα.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions