English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1. Το SignalAndWait σε ένα νήμα STA δεν υποστηρίζεται.
2. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας όταν έχει εκχωρηθεί ένα ρολόι στο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων.
3. Το 'Όνομα χρήστη' ορίστηκε αλλά δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης. Πρέπει να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης κατά την αλλαγή του πεδίου 'Όνομα χρήστη' σε οτιδήποτε άλλο εκτός από 'machine', 'ASPNET' ή 'SYSTEM'. Οι αλλαγές στο όνομα χρήστη δεν θα εφαρμοστούν.
4. Ο τύπος πρέπει να είναι TransparentProxy
5. Τα ονόματα χαρακτηριστικών πρέπει να είναι μοναδικά.
6. Από έναν αποδέκτη καναλιού έγινε προσπάθεια ανάκτησης δεδομένων από τη στοίβα, χωρίς να έχει γίνει πρώτα προώθηση δεδομένων στη στοίβα.
7. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή στη ροή.
8. Η αναζήτηση δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη ροή.
9. Ένα όνομα σχήματος URI 'X' έχει ήδη εγγεγραμμένη μια προσαρμοσμένη μονάδα ανάλυσης.
10. Το Uri αίτησης έχει ερώτημα και η απόκριση από το χώρο αποθήκευσης είναι από διακομιστή HTTP 1.0.
11. Σφάλμα στο κλείσιμο του WebResponse.
12. Η δημιουργία ασύγχρονου περιεχομένου απέτυχε.
13. Η βιβλιοθήκη τύπων που είναι ενσωματωμένη στο 'X' φορτώθηκε και καταχωρήθηκε με επιτυχία
14. Η ώρα εκκίνησης της διαδικασίας.
15. Η πίεση πρέπει να είναι μια τιμή μεταξύ 0 και 1.
16. Το μέγεθος του buffer εγγραφής σε byte. Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός byte που μπορεί να βρεθεί σε ουρά για εγγραφή.
17. Τα ορίσματα δεν επαρκούν
18. Δεν επιτρέπεται UseAttribute στο SoapTypeAttribute.
19. Μετακίνηση εστίασης κάτω
20. Αυτός ο τύπος δεν μπορεί να απεικονιστεί ως προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό.
21. Δεν είναι δυνατή η κλήση του στοιχείου EndInit χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει κλήση του BeginInit.
22. Δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν έχει πατηθεί ένα πλήκτρο, εάν καμία εφαρμογή δεν έχει κονσόλα ή εάν η είσοδος της κονσόλας έχει ανακατευθυνθεί από ένα αρχείο. Δοκιμάστε το Console.In.Peek.
23. Δεν είναι δυνατό να γίνουν οι αλλαγές
24. Τα byte προς εγγραφή στη ροή υπερβαίνουν το μέγεθος των byte που έχει οριστεί στο Content-Length.
25. Όταν εκτελείτε μια λειτουργία εγγραφής με το AllowWriteStreamBuffering να έχει την τιμή false, πρέπει είτε να ορίσετε έναν μη αρνητικό αριθμό για το ContentLength ή να δώσετε την τιμή true στο SendChunked.
26. Επισημαίνει εάν θα πρέπει να γίνει έναρξη της διεργασίας χωρίς τη δημιουργία νέου παραθύρου το οποίο να την περιέχει.
27. Η δυνατότητα αυτή απαιτεί αναγνωριστικό διαδικασίας.
28. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση καθυστερημένων δεσμευμένων λειτουργιών σε τύπους ή μεθόδους, για τις οποίες το ContainsGenericParameters είναι true.
29. Απελευθέρωση σύνδεσης FTP#X.
30. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε Windows 2000, Windows XP και νεότερες εκδόσεις.
31. Οι τιμές κλειδιού κονσόλας πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 0 και 255.
32. Ο αρχικός αριθμός του σηματοφορέα (semaphore) πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το μηδέν και μικρότερος από το μέγιστο αριθμό.
33. Η ροή δεν είναι έγκυρη.
34. Η συγκρότηση ή το AppDomain που απέτυχε ήταν:
35. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία καταλόγου.
36. Το στοιχείο eventId δεν είναι έγκυρο. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο AddAutomationFocusChangedEventHandler για ακρόαση αλλαγών εστίασης.
37. Απόκρυψη της ενημέρωσης των κεφαλίδων του χώρου αποθήκευσης στο 304, οι νέες κεφαλίδες δεν προσθέτουν τίποτα.
38. Το 'X' δεν είναι έγκυρος τύπος για IInputElement. Αναμένεται UIElement ή ContentElement.
39. Το DateTime που αντιπροσωπεύεται από τη συμβολοσειρά είναι εκτός ορίων.
40. Αυτή η συγκρότηση είναι ήδη πλήρως αξιόπιστη
41. Πατήστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε ή "Προηγούμενο" για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.
42. Η ιδιότητα Start βρέθηκε εκτός των στοιχείων ElementStart, ElementEnd.
43. Η απαρίθμηση δεν είναι πλέον έγκυρη επειδή η συλλογή που απαριθμεί έχει αλλάξει.
44. Δεν είναι δυνατή η ανάλυση των κεφαλίδων HTTP στα μετα-δεδομένα της καταχώρησης, συμβολοσειρά που προκαλεί πρόβλημα: X.
45. Έγινε κλήση του X με μια παράμετρο 'Y' null.
46. Διεκδίκηση κάθε δικαιώματος που έχει εκχωρηθεί
47. Ο δείκτης και το πλήθος πρέπει να αναφέρονται σε μια θέση εντός της συμβολοσειράς.
48. Ο τύπος της τρέχουσας ομάδας εγγραφών 'X' δεν είναι έγκυρος.
49. Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενη εξαίρεση κατά την ανάκτηση της λίστας τοπικών διευθύνσεων: X.
50. Το χαρακτηριστικό 'X' πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε έγκυρο όνομα Τύπου.
51. Το objectID δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ή ίσο με το μηδέν.
52. Έγινε προσπάθεια διαίρεσης με το μηδέν.
53. Το Stream δεν μπορεί να έχει τιμή null.
54. Έγινε λήψη μη έγκυρου πλαισίου ελέγχου ταυτότητας. Το μήνυμα μεγέθους δεν μπορεί να ξεπερνά τα X byte και έγινε προσπάθεια ανάγνωσης Y byte.
55. Ένα αντικείμενο που δεν προέρχεται από το System.Exception περιβάλλεται από ένα RuntimeWrappedException.
56. Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του μετρητή επιδόσεων, αυτό το αντικείμενο έχει προετοιμαστεί ως ReadOnly.
57. Η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' πρέπει να έχει μήκος από X έως Y χαρακτήρες.
58. Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή περιβάλλοντος, το οποίο έχει δρομολογηθεί γενικά στα AppDomain, το οποίο δεν αποκτήθηκε μέσω της λειτουργίας καταγραφής ή το οποίο είναι ήδη το όρισμα για μια κλήση ορισμού.
59. Ασυμφωνία τύπου.
60. Η επιλογή ισχυρού ονόματος δεν είναι έγκυρη - X
61. Παρέχετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.
62. Η επιλογή -d δεν θα πρέπει να καθοριστεί με τη ρύθμιση παραμέτρων του SQL Server Express.
63. Το στοιχείο DeferrableContentConverter απαιτεί από το στοιχείο SchemaContext να είναι του τύπου System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.
64. Η ανάληψη ελέγχου ακυρώθηκε από το χρήστη.
65. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της συλλογής.
66. Ο απαριθμητής είναι εκτός περιοχής.
67. Ασυμφωνία τύπων περιβάλλοντος χρωμάτων.
68. Οι ροές εξόδου δεν υποστηρίζουν TypeBuilders.
69. Μορφοποιητής σειριοποίησης
70. Το 'X' δεν είναι έγκυρη τιμή RepeatDuration για μια δομή RepeatBehavior . Μια τιμή RepeatDuration πρέπει να είναι μια τιμή TimeSpan μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν τικ.
71. Δεν είναι δυνατή η ανάλυση όλων των συμβολοσειρών στα μετα-δεδομένα του συστήματος καθώς "name:value", συμβολοσειρά που προκαλεί πρόβλημα: X.
72. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση μέρους της διαδρομής 'X'.
73. Η παράμετρος From ή η παράμετρος To δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 0.
74. Η προέλευση δεν βρέθηκε δεν ήταν δυνατή η αναζήτηση σε κάποια ή όλα τα αρχεία καταγραφής συμβάντων. Μη προσβάσιμα αρχεία καταγραφής: X.
75. Το στοιχείο δεν καθορίζει κλάση.
76. Η τιμή της παραμέτρου dwDirection 'X' δεν υποστηρίζεται.
77. Αυτήν τη στιγμή γίνεται επεξεργασία άλλων ρυθμίσεων παραμέτρων μεταβιβαζόμενες από αυτή τη ρύθμιση παραμέτρων. Κάντε κλικ στο κουμπί "OK", για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις παραμέτρων και να κλείσετε τα παράθυρά τους.
78. Ο αριθμός που εντοπίστηκε δεν ήταν πεπερασμένος.
79. Η πολιτική για αυτόν τον τομέα δεν είναι δυνατόν να οριστεί δύο φορές.
80. Το στοιχείο προορισμού δεν είναι δυνατόν να λάβει εστίαση.
81. Λίστα ρόλων οριοθετημένη με κόμματα.
82. Ο τύπος ορίσματος 'Όνομα τύπου' δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε τύπο παραμέτρου 'Όνομα τύπου'.
83. Το ResourceReader είναι κλειστό.
84. Μετακίνηση εστίασης εμπρός
85. Ο ορισμός αρνητικού προσήμου για την ελάχιστη τιμή ενός αριθμού συμπλήρωσης ως προς δύο δεν είναι έγκυρη.
86. Η ρύθμισηΡύθμιση έχει και ApplicationScopedSettingAttribute και UserScopedSettingAttribute.
87. Το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να έχει πολλούς ορισμούς.
88. Βρέθηκε άγνωστη τιμή Y στον κόμβο X.
89. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγγραφή πληροφοριών εγγραφής στο μητρώο. Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία πρέπει να έχετε στοιχεία διαχειριστή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος για βοήθεια
90. Μη αναγνωρίσιμο σφάλμα.
91. Το χαρακτηριστικό 'X' μπορεί να εμφανιστεί μόνο όταν είναι παρόν το 'Y'.
92. Το uri πρέπει να είναι αρχείο ή pack Uri.
93. Η αφαίρεση πρέπει να είναι το τελευταίο στοιχείο σε μια κλάση χαρακτήρων.
94. Μη έγκυρο URI: Η αρχή/ο κεντρικός υπολογιστής δεν μπορεί να λήγει με ανάστροφη κάθετο ('\').
95. Μπορεί να γίνει κλήση του ExecuteMessage μόνο μέσα από το τοπικό περιβάλλον του αντικειμένου.
96. Προβολή των δικαιωμάτων που περιέχονται σε αυτό το σύνολο δικαιωμάτων.
97. Η λειτουργία κλήσης απέτυχε. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία άλλου κελιού ή άλλης γραμμής, όσο το τρέχον/η τρέχουσα παρουσιάζει σφάλματα επικύρωσης.
98. Η αίτηση ακυρώθηκε
99. Η τιμή της καθορισμένης παραμέτρου δεν πρέπει έχει τιμή null.
100. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να ανακτήσει χειρισμό μονάδας ποινών εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions