English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

SQL Server avslutas på grund av en systemavstängning. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.

Click to search this error in Google

English version

SQL Server is terminating because of a system shutdown. This is an informational message only. No user action is required.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Swedish

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions