English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Körningen av .NET Framework avbröts. En annan fråga ledde till att inläsningen av AppDomain %1 togs bort eller till att det inträffade ett ej hanterat undantag för .NET. %2

Click to search this error in Google

English version

.NET Framework execution was aborted. Another query caused the AppDomain %1 to be unloaded or an unhandled .NET exception happened. %2

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Swedish

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions